2. 6. 2023

Nevýhodná smlouva na výrobu jízdenek

Scénář publicistického pořadu Reportéři ČT ze dne 7.11.2011

Z Prahy na Panenské ostrovy. Peníze Dopravního podniku za výrobu jízdenek končí v daňovém ráji. Po Opencard je tu další problém, takzvaná zprostředkovatelská smlouva.

Marek WOLLNER, moderátor
——————–
Po slavné kauze Opencard má Dopravní podnik v Praze další problém. Náš reportér Lukáš Landa objevil, že velká část peněz, kterou Dopravní podnik platí za výrobu jízdenek, končí kdesi na Panenských ostrovech. Je to odměna takzvanému zprostředkovateli za to, že dodavateli jízdenek pomůže k zakázce od Dopravního podniku. Upravuje to takzvaná zprostředkovatelská smlouva, která byla uzavřena ještě před získáním kontraktu a kterou máme k dispozici. Smlouvu odsoudil primátor Prahy Bohuslav Svoboda, kromě toho, že navyšuje výrobní cenu jízdenky, vyvolává podezření o zmanipulování zakázky.

Vladimír SITTA, soudní znalec v oborech kriminalistika, výroba papíru a tiskařství
——————–
Já jsem byl přizván do těchto prostorů, abych tady, konkrétně na přepážce číslo 9, 2. a 4. den po začátku výkupu na místě vyselektoval jízdenky pravé od vykoupených falešných. Zjistil jsem, že v obou případech ty dny bylo vykoupeno vysoké procento padělaných lístků. Na té konkrétní přepážce za minimálně 30 tisíc korun.

Lukáš LANDA, redaktor
——————–
Tohle je soudní znalec Vladimír Sitta, který zároveň pracuje jako obchodní ředitel ve firmě Neograph, která pražskému Dopravnímu podniku dodává jízdenky. A proto si ho Dopravní podnik letos v červenci pozval do svého centrálního dispečinku na kontrolu jízdenek. Na trhu se totiž objevily extrémně kvalitní padělky, a teď když se Dopravní podnik rozhodl, že změní cenu lístků a ty staré vykoupí zpět, byla pro padělatele ideální možnost falešné lístky zpeněžit.

moderátorka zpráv
——————–
Pozor, v těchto dnech se přišlo na to, že Prahu zaplavily falešné jízdenky.

Vladimír SITTA, soudní znalec v oborech kriminalistika, výroba papíru a tiskařství
——————–
Ty ochranný prvky tam jsou napodobený skutečně velmi dobře, velmi dobře a musím potvrdit, že byly napodobený i utajované ochranné prvky, což mě trochu děsí. Pokud si někdo dal skutečně tu práci a odkryl všechny ty detaily a dostal tu jízdenku na takto vysokou ovou úroveň, tak určitě nějakým způsobem to musel pak jet ve větším množství.

Lukáš LANDA, redaktor
——————–
Ten samý den ale vystoupil v televizi i generální ředitel pražského Dopravního podniku Martin Dvořák a informace pana Sitty o počtu padělaných jízdenek popřel.

Martin DVOŘÁK, ředitel DP hl. m. Prahy
——————–
K dnešnímu dni jsme vykoupili za 4 miliony 200 tisíc korun a z toho v nominální hodnotě 7 tisíc korun byly jízdenky falešné.

Lukáš LANDA, redaktor
——————–
Zopakujme, že soudní znalec Sitta zjistil za několik hodin výkupu a u jediného výkupního místa padělky za 30 tisíc korun. Jde tedy o výrazný rozpor, který bude mít navíc právní dohru. Obě strany se kvůli tomu chtějí soudit.

Vladimír SITTA, soudní znalec v oborech kriminalistika, výroba papíru a tiskařství
——————–
Bezprostředně po mém vystoupení pro ČT24, krátce na to, mi do vozu telefonoval sám generální ředitel Dopravního podniku a emotivním rozhovorem nebo spíš monologem na mě vytvářel tlak, abych opět vystoupil, všechno dementoval.

Lukáš LANDA, redaktor
——————–
Znalec Sitta není sám, kdo si myslí, že padělků bylo více, než přiznal generální ředitel Dopravních podniků.

Miloslav MUSIL, soudní znalec
——————–
Myslím, že 7 tisíc je číslo naprosto nereálné. Osobně jsem viděl celé štosy, které byly získány operativní cestou.

David HERMAN, soudní znalec
——————–
Určitě doma se tohleto nedá vytisknout, jestli myslíte, na stolní tiskárně. Ta kvalita je taková, že by se nevyplatilo vyrobit pár kusů.

Lukáš LANDA, redaktor
——————–
Začali jsme se o věc zajímat a zjistili jsme další, možná ještě daleko závažnější skutečnosti kolem jízdenek. Získali jsme totiž zásadní smlouvu z roku 2007, z níž vyplývá, že skoro polovina peněz, které Dopravní podnik posílá za dodání jízdenek firmě Neograph, putuje dále do neznámé společnosti Cokeville Assets na Panenské ostrovy. A pan Sitta nám existenci provizní smlouvy mezi Neographem a firmou Cokeville Assets potvrdil. Kolik teda peněz od vás jako odteklo do tý firmy na Panenský ostrovy?

Vladimír SITTA, soudní znalec v oborech kriminalistika, výroba papíru a tiskařství
——————–
Určitě to musí být v řádech několika desítek milionů korun.

Bohuslav SVOBODA, primátor hl. m. Prahy /ODS/
——————–
Takováto smlouva podle mého názoru je pro státní podnik neakceptovatelná. Primárně jde o to, že ta provizní smlouva jakoby o 100 procent navyšuje cenu jízdenky, tedy cenu něčeho, co Dopravní podnik nakupuje jako produkt, který vlastně finálně potom prodává občanům.

Lukáš LANDA, redaktor
——————–
Firma Neograph, v níž je pan Sitta zaměstnaný jako obchodní ředitel, má 2 majitele. Jedním z nich je otec pana Sitty a druhý je pan Janků, který tuto smlouvu jako předseda představenstva podepsal.

Vladimír SITTA, soudní znalec v oborech kriminalistika, výroba papíru a tiskařství
——————–
On přišel dodatečně s tím, že podmínkou Dopravního podniku je uzavření jakési provizní smlouvy. Takto nám to prezentoval. Prezentoval to mně, prezentoval to tak i druhému spolumajiteli Neographu.

Lukáš LANDA, redaktor
——————–
A nepřišlo vám to v tu chvíli podivný, že by se vlastně část peněz měla posílat někam na Panenský ostrovy?

Vladimír SITTA st., místopředseda představenstva Neograph, a. s.
——————–
Podívejte se, když vám partner řekne, že to je zásadní podmínka pro to, abychom mohli realizovat ten výrobní obchodní vztah, no, tak to přijmu, jak mi to partner poskytne a věřím tomu, nemám důvod nedůvěřovat.

Lukáš LANDA, redaktor
——————–
Prý ta smlouva, uzavření tý smlouvy bylo podmínkou Dopravního podniku, tak se chci zeptat, jestli to tak je, nebo není?

Jan JANKŮ, předseda představenstva, Neograph, a. s.
——————–
Ne, to v žádným případě ne, tak to je nesmysl.

Lukáš LANDA, redaktor
——————–
A proč ta smlouva teda vlastně vznikla?

Jan JANKŮ, předseda představenstva, Neograph, a. s.
——————–
No, pane redaktore, víte co, já bych byl radši, já jsem v situaci, kdy bych radši ty dotazy dostal písemně a rád vám na ně odpovím.

redaktor
——————–
K vašim dotazům zejména uvádím, že smluvní vztahy, jichž se vaše dotazy týkají, jsou kryty dohodami o mlčenlivosti, a to pod velmi přísnými sankcemi, tudíž mi jako členovi představenstva společnosti Neograph nedovolují na ně v této situaci detailněji reagovat. Nicméně mohu potvrdit, že ze strany naší společnosti, konkrétně mé osoby, došlo k využití služeb třetí strany v rámci zajištění kontaktu na Dopravní podnik hlavního města Prahy v rámci získání této zakázky.

Lukáš LANDA, redaktor
——————–
Se smlouvou jsme chtěli seznámit i Dopravní podnik, ale tisková mluvčí večer před natáčením schůzku zrušila a a poslala vyjádření pouze e-mailem.

redaktorka
——————–
V rámci výběru nového dodavatele jízdních dokladů nehrál roli žádný zprostředkovatel.

Lukáš LANDA, redaktor
——————–
Je tu tedy další rozpor. Zatímco pan Janků z Neographu říká, že zprostředkovatel obchodu s Dopravním podnikem existoval, Dopravní podnik tvrdí, že ne. My přitom máme zprostředkovatelskou smlouvu k dispozici. Je nazvána Smlouva o poskytování poradenských a zprostředkovatelských služeb a je uzavřena mezi společností Neograph a společností Cokeville Assets, sídlící na Panenských ostrovech.

redaktor
——————–
Společnost Cokeville se zavazuje poskytnout klientovi poradenské a zprostředkovatelské služby tak, aby klient měl příležitost uzavřít s Dopravním podnikem smlouvu o dílo.

Martin KAMENÍK, Oživení, o. s.
——————–
Jedinou povinností společnosti Cokeville je zprostředkovat té společnosti Neograph příležitost uzavřít s Dopravním podnikem smlouvu o dílo. V případě, že by bylo naplněno, co by ten Cokeville měl vykonávat pro Neograph, tak by v podstatě musel ovlivnit Dopravní podnik, aby to dostala společnost Neograph.

Lukáš LANDA, redaktor
——————–
Připomeňme, jakými slovy zhodnotil existenci zprostředkovatelské smlouvy primátor.

Bohuslav SVOBODA, primátor hl. m. Prahy /ODS/
——————–
Takováto smlouva podle mého názoru je pro státní podnik neakceptovatelná.

Lukáš LANDA, redaktor
——————–
Podstatnou součástí smlouvy je ujednání o výši provize, kterou Neograph firmě Cokeville Assets posílá na Panenské ostrovy. Píše se tam.

redaktor
——————–
V případě, že budou dle smlouvy o dílo objednány jízdenky a jízdní doklady v režimu řádných objednávek, bude výše smluvní odměny činit 17 haléřů za každý 1 objednaný kus.

Bohuslav SVOBODA, primátor hl. m. Prahy /ODS/
——————–
Ta jízdenka je vlastně de facto o 100 procent dražší, už v tom nákupu toho média jízdenkového. Protože kdyby tam ta provize nebyla, teoreticky by to mělo být za cenu významně nižší.

Lukáš LANDA, redaktor
——————–
A zprostředkovatelská smlouva mezi Neographem a firmou z Panenských ostrovů přinesla své ovoce. Půl roku po jejím uzavření podepsal Dopravní podnik s Neographem smlouvu na dodávku jízdenek. Dopravní podnik její existenci nepopírá, ale fakta v ní uvedená odmítá komentovat. Jde prý o obchodní tajemství. Tisková mluvčí poslala pouze dopis e-mailem, ve kterém nedopověděla ani na otázku, jaká je výrobní cena jízdenek ani kolik jich ročně nakupují.

Martin KAMENÍK, Oživení, o. s.
——————–
Dopravní podnik je velmi skoupý na informace. My máme tu zkušenost, že Dopravní podnik už dlouhá léta nerespektuje rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o tom, že takové společnosti typu Dopravního podniku jsou povinným subjektem z hlediska svobodného přístupu k informacím. To znamená měli by řádně odpovídat na žádosti o informace.

Lukáš LANDA, redaktor
——————–
Podle smlouvy z roku 2008, kterou máme k dispozici, jsou tato utajovaná fakta následující. Cena nejčastěji používaných jízdenek, tedy těch za 18 a 26 korun, bude 37 haléřů. Výrobní cena ostatních typů jízdenek stojí více než korunu. Dopravní podnik se zavázal odebrat minimálně 39 milionů 700 tisíc jízdenek za rok.

Petra BIELINOVÁ, advokátka, Oživení, o.s.
——————–
39 milionů jízdenek podle rámcové smlouvy, podle ceníku, který je tady v příloze, stojí 17 nebo 18 milionů, podle toho jestli jsou lístky s hologramem nebo nejsou, z těchhle 17 milionů každý rok na společnost Cokeville připadá provize 7 milionů 820 tisíc, to znamená 46 procent z celkové té sumy.

Lukáš LANDA, redaktor
——————–
Nejenže tedy Dopravní podnik podle rámcové smlouvy platí Neographu 37 haléřů za jízdenku, z nichž 17 jde na Panenské ostrovy, smlouva je nevýhodná i z jiných důvodů.

Martin NOVÁK, právník Transparency International ČR
——————–
Tam je například i to, že musí každý rok odebrat přesný počet lístků, když si ho neodebere, stejně musí zaplatit, což není důvod takto uzavírat, je tam výpovědní lhůta, která je čtyřletá, jo.

Martin KAMENÍK, Oživení, o. s.
——————–
To znamená, od té doby, kdy se Dopravní podnik rozhodne, nám společnost Neograph nevyhovuje, tak společnost Neograph bude ještě minimálně 4 roky dodávat Dopravnímu podniku ty jízdenky. A minimálně v tom rozsahu cirka 40 milionů kusů jízdenek za rok.

Lukáš LANDA, redaktor
——————–
Pražský dopravní podnik navíc využil výjimku v zákoně, která u takzvaných cenin, tedy i jízdenek, umožňuje oslovit dodavatele přímo bez výběrového řízení. Je to kvůli ochraně utajovaných prvků. V Brně je ale jízdenka chráněna taky, přitom tam normálně vypsali výběrové řízení.

Vít PRÝGL, vedoucí tarifního odboru DP města Brno, a.s.
——————–
Ty utajené ochranné prvky se dohodnou až po uzavření smlouvy a zná je pouze dodavatel a 1 osoba tady v dopravním podniku.

Lukáš LANDA, redaktor
——————–
Hlavní důvod, proč Praha obešla výběrové řízení, tedy v praxi moc nezafungoval. Jak víme, s padělky nebojuje Brno, ale právě Praha.

Vít PRÝGL, vedoucí tarifního odboru DP města Brno, a.s.
——————–
Nemáme v posledních 15 letech zkušenost s tím, že by se tady objevily nějaké nebezpečné falzifikáty.

Lukáš LANDA, redaktor
——————–
Ještě se podívejme, kde končí desítky milionů, respektive kdo stojí za firmou Cokeville Assets z Panenských ostrovů. Na smlouvě je jako jednající organizační složky této firmy uveden pan Peter Kmeť.

Stanislav BERÁNEK, Transparency International ČR
——————–
Ten pan Kmeť je poměrně, dá se říct, barvitá postava. Figuruje v orgánech stovky společností. Lidé s ním spojeni podle médií se podíleli třeba například na deblokaci, pokusu o deblokaci takzvaného kazašského dluhu, které ale skončily vlastně z důvodu falšování dokumentů. Do roku 2009 figuroval v orgánech akciové společnosti Amun.RE, známé vlastně z kauz spojených s fotovoltaikou.

Lukáš LANDA, redaktor
——————–
Dobrý den. Já jdu za panem Kmetěm.

osoba
——————–
Hm, máte domluvenou schůzku?

Lukáš LANDA, redaktor
——————–
Nemám.

osoba
——————–
No, tak to bude složitější. Můžu vaše jméno?

Lukáš LANDA, redaktor
——————–
Landa Lukáš. Z České televize. Děkuju.

osoba
——————–
Hm…. tak vteřinku. Bohužel, dnes není nikdo v kanceláři.

Lukáš LANDA, redaktor
——————–
Zajímavé je, že pan Kmeť sídlí na stejné adrese jako advokátní kancelář připravující smlouvy pro Dopravní podnik. Tato kancelář se jmenuje Šachta and Partners a připravovala i smlouvu mezi Dopravním podnikem a Neographem.

redaktor
——————–
Advokátní kancelář pro klienta zpracovávala v roce 2007 stanovisko ohledně možných způsobů zadání zakázky na výrobu jízdních dokladů. Následně dle zadání klienta připravovala návrh rámcové smlouvy o dílo se společností Neograph na dodávku jízdních dokladů a souvisejících výrobků.

Stanislav BERÁNEK, Transparency International ČR
——————–
Dopravní podnik posílá peníze Neographu, Neograph posílá do společnosti na Panenských ostrovech, tato společnost, respektive její organizační složka v Praze, sídlí na stejné adrese jako advokátní kancelář Šachta a partneři. Tato advokátní kancelář poskytuje svoje služby Dopravnímu podniku. Co se z toho jakoby nabízí je, že sice ty peníze krouží, krouží někde jako po Panenských ostrovech, ale skoro ještě podobně pravděpodobně končí u lidí spojených s tím Dopravním podnikem samotným.

Lukáš LANDA, redaktor
——————–
I pan Kmeť rozhovor na kameru odmítl.

redaktor
——————–
Jsem jediným vlastníkem této společnosti. Jejím ředitelem a současně vedoucím organizační složky této společnosti v České republice. O umístění sídla organizační složky na adrese advokátní kanceláře jsem požádal právě z důvodů využívání služeb, které advokátní kancelář poskytuje.

Petra BIELINOVÁ, advokátka, Oživení, o.s
——————–
Samozřejmě ještě z tohodle nemusí nic úplně vyplývat, ale je to náhoda.

Lukáš LANDA, redaktor
——————–
Generální ředitel Dopravního podniku žádost o rozhovor 14 dní odmítal. Zastihli jsme ho až na zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy.

Martin DVOŘÁK, ředitel DP hl. m. Prahy
——————–
Já tvrdím, tato smlouva s Dopravním podnikem nemůže a nemá nic společnýho. To je zásadní moje vyjádření.

Petra BIELINOVÁ, advokátka, Oživení, o.s
——————–
Tydle skutečnosti minimálně nasvědčují tomu, že se jedná o vyvádění veřejných prostředků. Ovšem kde přesně končí, to budou muset zjistit orgány činné v trestním řízení.

Lukáš LANDA, redaktor
——————–
Vadí vám, že půlka peněz, který Dopravní podnik platí Neographu, končí bůhvíkde?

Martin DVOŘÁK, ředitel DP hl. m. Prahy
——————–
Počkejte, ale to mi samozřejmě vadí. Ale teď, počkejte, teďka je otázka, jaký to jsou peníze? Protože to nejsou přece peníze Dopravního podniku. Protože je úplně naivní a iluzorní tvrdit, což vy tvrdíte, že ta cena, kterou my platíme, je předražená. Ona není předražená. Vy srovnáváte naše lístky s Brnem. To je to základní jako, na čem se, pokud se nepletu, točíte. A my říkáme, naše lístky jsou řádově dražší, protože mají mnohem více bezpečnostních prvků. A …

Lukáš LANDA, redaktor
——————–
Takže může půlka z tý ceny končit na Panenských ostrovech? Já vám nerozumím, tomu, jak mi to vysvětlujete.

Martin DVOŘÁK, ředitel DP hl. m. Prahy
——————–
Ale tomu rozumíte přece, velmi dobře. Ta pointa je přece jakoby nějaký akcionářský řešení uvnitř firmy, který my vůbec neznáme. Nota bene, to je moje neoficiální informace od jednoho z akcionářů firmy. Já chci ale oficiální informaci.

Lukáš LANDA, redaktor
——————–
No, tak já vám třeba ukážu smlouvu a můžete si potom …

Martin DVOŘÁK, ředitel DP hl. m. Prahy
——————–
Ale ta smlouva je věc akcionářská, Neographu. A akcionářů Neographu. A já vám říkám, že akcionář, 1 z akcionářů, účastník toho sporu, mě informoval verbálně, neoficiálně, co ta smlouva řešila. Budu určitě chtít písemný stanovisko a opakuju, nás, Neograph nás poškodil a poškozuje.

Bohuslav SVOBODA, primátor hl. m. Prahy /ODS/
——————–
Pokud se toto potvrdí a Dopravní podnik to bude vědět, bude můj požadavek na Dopravní podnik, aby takovouto smlouvu, která má v pozadí navazující smlouvu o poskytování provize, aby takovouto smlouvu ukončil.

Viz:  https://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/211452801240044/video/177292

 
error: Alert: Content selection is disabled!!