10. 6. 2023

Bohuslav Svoboda Otázky Václava Moravce

Část z rozhovoru, týkající se “korupce” v DPP:

Václav MORAVEC, moderátor:

Když se podíváme na Dopravní podnik, vy jste tady v tomto pořadu před časem mluvil, že by neměli být politici v těch různých dozorčích radách a v představenstvech. Podívejme se, jak jsme na tom s Dopravním podnikem. V Dopravním podniku připomínám, je Praha 100% akcionářem, po změnách v dozorčí radě podniku je současný stav následující – za TOP 09 dozorují zastupitelé Jiří Nouza, ten je předsedou dozorčí rady, dále jsou to Michal Štěpán, Tomáš Hudeček a Jiří Pařízek. Zastupitelé v barvách ODS v dozorčí radě David Vodrážka coby místopředseda Pavel Hurda. Vy jste spokojen s tím, jak vypadá ta dozorčí rada, to je nepolitická dozorčí rada?

Bohuslav SVOBODA, primátor hl. města Prahy a předseda pražské ODS:

My jsme opakovaně řekli, že nechceme zastupitele v představenstvech. Dozorčí rada ze zákona je orgán, který vykonává práva akcionáře a Praha je jediný akcionář Dopravního podniku, je jeho 100% vlastník a touto cestou vykonává svá vlastnická práva. To je v pořádku. V dozorčí radě mají být vlastníci, kteří hájí zájem toho vlastníka a kteří v tuto chvíli mají hájit to, aby náklady, které vnášíme do dopravního podniku, byly náklady přiměřené a ne tak neúměrně vysoké.

Václav MORAVEC, moderátor:

To se ale týká nového vedení dopravního podniku a forenzního auditu. Ten forenzní audit by měl skončit, pokud se nemýlím, respektive jeho výsledky vy byste jako primátor a vedení hlavního města měli mít na stole do konce tohoto měsíce. Je to tak?

Bohuslav SVOBODA, primátor hl. města Prahy a předseda pražské ODS:

Ano.

Václav MORAVEC, moderátor:

Je pravda, že už máte dílčí závěry a podle informací Otázek se jasně ukazuje, že byly vyváděny peníze z Dopravního podniku, že se to týká i nákupu například tramvají a že ta situace z těch dílčích závěrů forenzního auditu je závažná? Je to pravda?

Bohuslav SVOBODA, primátor hl. města Prahy a předseda pražské ODS:

Je to pravda. Já samozřejmě nemohu, ani nechci v Otázkách Václava Moravce řešit předběžné výsledky auditu nebo forenzního auditu. Na to nemám právo, nejsem žádný soudce ani posuzovatel, abych to uzavíral. Ale vnímám to, že veřejnost na tyto závěry čeká. Proto konstatuji, že ty závěry toho auditu skutečně ukazují velice závažné věci, kdybych to měl říct úplně obecně. Nikdy jsem si nepředstavoval, že v něčem může být tak velký Augiášův chlív, jako byl třeba v té dokumentaci Dopravního podniku. Já řeknu jediný příklad, protože skutečně nechci poškodit ten děj, nechci poškodit auditory, protože už teď v tuto chvíli vznikají tlaky – tlaky na mě, tlaky na kohokoliv a je to i ten tlak, který je mediální v tuto chvíli. Dotazy na to, jestli už se to ví. To je tlak, který vlastně má před realizací té věci vlastně už vytvořit nějaké jiné vnímání té věci.

Václav MORAVEC, moderátor:

Ale podáte ještě před tím zveřejněním. Ale já předpokládám, že těm tlakům nepodlehnete a že se ukazuje, že ty pochybnosti, které tady byly od začátku roku, že se ukazují jako oprávněné, chápu to správně?

Bohuslav SVOBODA, primátor hl. města Prahy a předseda pražské ODS:

Já řeknu jediný příklad, který asi nic nezmění. My jsme zjistili, že tam jsou dvě varianty smluv. A že když chcete dohledat nějakou smlouvu, proč to bylo nakoupeno za takovou nebo onakou cenu, že to vlastně je téměř nedohledatelné, protože to existuje pod dvěma čísly s různou obsahovou náplní. Tečka.

Václav MORAVEC, moderátor:

To ale znamená, že ještě předtím, než ten forenzní audit, předpokládám, že bude zveřejněn, dáte ho k dispozici veřejnosti?

Bohuslav SVOBODA, primátor hl. města Prahy a předseda pražské ODS:

Tak jako jsme deklarovali a pořád je to o tom, co říkám, děláme všechno pro to, aby to co děláme, bylo průhledné, veřejně kontrolovatelné, samozřejmě závěry z toho auditu budou dány k dispozici veřejnosti.

Václav MORAVEC, moderátor:

Tedy když říkáte, že existovaly dvě smlouvy s různým obsahem, pod různým číslem, s dodavateli, tak předpokládám, že už teď když jsou dílčí závěry, tak dáváte podněty orgánům činným v trestním řízení?

Bohuslav SVOBODA, primátor hl. města Prahy a předseda pražské ODS:

Nic takového nepředpokládejte, já jsem pustil informaci o tom, že jedno ze zjištění je to, že existují dvě varianty smluv. Tečka.

Václav MORAVEC, moderátor:

Ale předpokládám, že ty věci dáte policii ještě předtím, než to bude zveřejněno?

Bohuslav SVOBODA, primátor hl. města Prahy a předseda pražské ODS:

Samozřejmě, pokud se potvrdí to, co říkám, pokud se v tom najde trestně právní odpovědnost. Pokud to bude odpovědnost osobní, formální, budeme ji řešit pracovně právními prostředky. Ale my už jsme vlastně celý management Dopravního podniku vyměnili. Vyměnili jsme managementy na úrovni středního managementu, vyměnili jsme oblast, která byla velmi složitá, oblast marketingu, kde bylo mnoho problémů. Teď v tuto chvíli jsem malinko neklidný, protože lidé, které jsme vyměnili, tak nastoupili v televizi. Nevím, jestli jsem se nemýlil náhodou.

Václav MORAVEC, moderátor:

Vězte, že ale i Česká televize je nezávislá. Pokud váš audit forenzní ukáže na vyvádění peněz z Dopravních podniků i prostřednictvím PR, tak Česká televize plní veřejnou službu, to znamená, podle kodexu o ní bude informovat, pane primátore.

Bohuslav SVOBODA, primátor hl. města Prahy a předseda pražské ODS:

V angličtině by se řeklo: Já doufám, já věřím.

Václav MORAVEC, moderátor:

Takže vy taková ta opatření v rámci toho auditu na to ukazují na pochybení v rámci marketingu?

Bohuslav SVOBODA, primátor hl. města Prahy a předseda pražské ODS:

Neříkám nic, co na něco ukazuje. Já říkám, že tento audit a forenzní audit bude dokončen v termínu, jak jsme řekli.

Václav MORAVEC, moderátor:

Tedy do konce června.

Bohuslav SVOBODA, primátor hl. města Prahy a předseda pražské ODS:

A že pokud bude na něco takové ukazovat, všechny ty věci budou řešeny v souladu se zákonem.

Václav MORAVEC, moderátor:

Ukazuje se také, a to je vaše politická odpovědnost pro budoucnost, že například nákup těch tramvají a věci, které se týkaly smluvních vztahů s plzeňskou Škodovkou, měly do budoucna připravit stejnou cestu v hlavním městě Praze jako v Plzni, kde došlo k převedení opraven právě na plzeňskou Škodovku, ukazuje se i tato cesta v rámci Dopravního podniku a kde má veřejnost jistotu, že tou cestou současné vedení hlavního města nepůjde?

Bohuslav SVOBODA, primátor hl. města Prahy a předseda pražské ODS:

Byl to jeden z důvodů, proč jsem tak tlačil na to, aby Dopravní podnik vyměnil své vedení, aby byla vyměněna osoba v jeho čele, proto jsem tak trval na tom, abychom měli co nejrychleji i něco jako krizový management v podobě dočasně jmenovaného generálního ředitele. Bojoval jsem proti všem, proti mediálním prostředkům, proti názorům všech odborníků v uvozovkách. Dneska vím, že ten boj byl neskutečně důležitý. My samozřejmě víme, že nějaká varianta toho outsourcingu, toho pronájmu opravárenství byl v Dopravním podniku nastolen. Domnívám se, teď trošku předbíhám, domnívám se, že ta varianta byla pro Dopravní podnik nevýhodná a mohu v tuto chvíli říct, že takovou nevýhodnou variantu Dopravní podnik nepřijme. Jestli dokáže dojednat nějakou jinou, která by byla extrémně výhodná, já nevím.

Václav MORAVEC, moderátor:

Vidíte, plzeňský příklad ale vidíte?

Bohuslav SVOBODA, primátor hl. města Prahy a předseda pražské ODS:

Plzeňský příklad vidím, ale my ho nenásledujeme.

Václav MORAVEC, moderátor:

To znamená, že to touto cestou nepůjde, to můžete garantovat veřejnosti?

Bohuslav SVOBODA, primátor hl. města Prahy a předseda pražské ODS:

To, co existovalo na stole jako návrh smlouvy, která měla už být podepsána, v žádném případě nepodepíšeme.

Václav MORAVEC, moderátor:

A budete uvažovat o jiné smlouvě, protože o tom se spekuluje, jestli nový šéf Dopravních podniků Lich bude pokračovat právě v tomto možném outsourcingu, respektive vedení opraven ke škodě?

Bohuslav SVOBODA, primátor hl. města Prahy a předseda pražské ODS:

My jsme ve velmi intenzivním kontaktu s vedením Dopravního podniku ve všech těchto otázkách. A mohu říci jedinou věc. V žádném případě nepřipustíme variantu, která by Dopravní podnik poškozovala a byla pro něj nevýhodná. Víc v tuto chvíli neumím říkat.
 

  Zdroj: Bohuslav Svoboda: Otázky Václava Moravce

 
error: Alert: Content selection is disabled!!