9. 6. 2023

Kontrola v pražském dopravním podniku: Primátorova one man show

Několik sporných bodů, které poněkud srážejí jinak bohulibý záměr najít a vyšetřit „šotky“ ve smlouvách dopravního podniku.

Situace je nyní ve stádiu, že primátor hlavního města si v minulém týdnu převzal výsledky analýzy, které by zhruba na konci července mělo město zveřejnit. Advokát Václav Láska, který dokumenty v podniku kontroloval, již před týdnem v České televizi předjímal, že následně bude potřeba podat konkrétní podněty jak v civilním, tak v trestním řízení, které by prý chtěl připravit a podat. Doplnil, že učinil konkrétní doporučení, jaké podněty se mají připravit. „Pokud mi to bude schváleno, připravím je, podám je,“ sdělil Láska.

Advokát Václav Láska měl (podle smlouvy, viz přílohu PDF) pro hlavní město zastoupené primátorem právně posoudit vybrané smlouvy, smluvní vztahy a smluvní plnění mezi dopravním podnikem a dalšími subjekty. Hodinová mzda pro Lásku činila tři tisíce korun bez DPH; k dispozici měl advokát ještě tři konzultanty, jejichž čistá odměna dohromady činila měsíčně 89 250 korun.

„Jednalo se buď o náhradu jejich měsíční mzdy, kterou pobírají ve svých zaměstnáních. Nebo, jak tomu bylo v případě pana Lásky, o hodinovou sazbu, která nepřesahuje běžné tarify za poskytování právních služeb,“ řekl k výši mzdy ČESKÉ POZICI primátor Svoboda. Jelikož šlo o zakázku takzvaného malého rozsahu, hlavní město coby zadavatel nemělo povinnost vypsat výběrové řízení. Uzavřená smlouva pak maximální celkovou cenu pevně omezila právě částkou jednoho milionu korun.

  Plné znění textu: Kontrola v pražském dopravním podniku: Primátorova one man show

 
error: Alert: Content selection is disabled!!