2. 10. 2023

Hyde Park ČT24 Martin Dvořák exředitel DP Praha

Hezký dobrý večer. Krátce po osmé hodině na ČT 24 Hyde park, prostor pro vás a vaše otázky. Vítejte.

To rozhodně nejžhavější téma letošního léta.

Dopravní podnik Prahy a jeho miliardové zakázky.

V letech 2007 až 2011 ovládl Martin Dvořák muž, který sliboval vstřícnou očistou MHD. MHD, kde nevystojíme pomyslný důlek při čekání na tramvaj. Místo toho se teď musí zodpovídat z nařčení, že z Dopravního podniku let a odtekly peníze neznámo kam. Naším hostem je bývalý ředitel podniku Martin Dvořák. Jsme tady pro vás. Ptejte se.

Dobrý večer, vítám vás ve studiu. Dobrý večer.

Možná až pět miliard bylo okradeno Dopravního podniku, tvrdí to alespoň advokát Václav Láska, který dokončil analýzu Dopravního podniku.

V rámci Dopravního podniku působila organizovaná zločinecká skupina, která se vytvářela prostor pro to,

aby dopravní podnik tunelovala. Pan Láska říká hlouposti. Můj odhad je takový, že trestnou činností bylo vyvedeno miliard každý rok. Kdybychom chtěli okrást miliardu, tak těžko vyděláme každý rok miliardu korun a ještě si miliard ukradneme. Byla to struktura se vším všudy. Měla své vedení, měla střední management, bílé koně. Z hlediska trestněprávního by se dala dohledat trestní odpovědnost možná 50 osob. Je to za hranicí dobrého vkusu, ale také slušného chování. Lásku když šokovala nenažranost s jakou byly zakázky předražené. Buď se uzavíraly nevýhodné smlouvy, nebo bylinné ty spřátelené smluvené činnosti, které mohly dělat dopravní podniky samy. Kdo chce vidět objektivně vidět fungování podniku, tak se podívá na výroční zprávu. Podle advokátky Hany Marvanové může být ve firmách i výroční zpráva zmanipulována. Zkušenosti jsou takové, že je velmi podezřele společnosti mají výroční zprávy naprosto v pořádku a nic konkrétního se někdo hledat nedá. V šesti chybí informace a firma se ukazuje, jaká by ráda byla ne taková, jaká je ve skutečnosti. Prostřih metod je i v dalších městech více.

Například v Brně podle opozičních zelených radních stále častěji používají tzv. užší výběrové řízení.

V prvním výběru vyberou pouze některé uchazeče od až ve druhém kole nabízejí cenu. V Přerově se prověřují vazby mezi politiky a stavební společností. Devět z 10 zakázek získala firma právě od radnice, nebo od městských společností. Jinde byla subdodavatelem. V Budějovicích je to prý skrytě, tvrdí bývalý ekonomický náměstek libereckého primátora Jaromír Baxa. Zakázky prý nejdou přímo, ale přes další společnosti. Firma obvinění odmítá. Podle Vladimíra Lich se musí změnit systém státem

kontrolovaných firem. Ve smyslu snížit vliv politiků na chod firmy. Já bych ty podniky zakázal. Je to možnost, nechat podnikat pouze soukromé firmy? Václav Láska mohlo být známy dnes ve studiu, ale nakonec poslal pouze toto vyjádření. Za situace,  kdy proti nám jsou podávány trestní oznámení … Mám povinnost ještě říci.

Diváci se s námi mohou s pomocí našich internetových stránek. Pojďme na otázky na chatu … Vaše reakce?

Nevím, zdali to je ironie. Je zde nepravda 15 milionů plat ročně.

To se mně plete s někým jiným. Můj plat byl řádově jiný. Jaký byl váš plat? Tři až tři a půl milionu korun ročně.

S bonusy?

Ano.

Co říkáte na to, že vás lidé vidí takto?

Jak myslíte takto? Toto je asi ironie. Zvyšování mezd svých zaměstnanců, tak ty se zvýšily o 12 až 13 %, což není málo. Jízdné stoupá. Jízdné bohužel stoupá. Naposledy stoupla v roce 2008 a od té doby ani jednou. Je to pro Prahu neúnosná situace. Kdybyste byl ve vedení, tak byste dále zdražoval? Po čtyřech letech, kdy se nezdražovalo, tak je určitá míra zdražení nutná.

Zůstal jste poctivý? Ano.

Máte čisté svědomí? Naprosto.

Otázka pomocí SMS … Nevím, jestli někdo Dopravní podnik nekrade, ale říkám. Jsou zde dva světy mediální plný fám, které řídí pan Láska a svět reality.

Mrzelo mne, co řekla paní Marvanová. Že i výroční zpráva může být falšována.

Je to nesmysl. Představa, že Výroční zpráva, které auditována mezinárodní společností byla zfalšována je úplný nesmysl. Kdyby se nekradlo, kolik by stála jízdenka?

Nekrade se.

Kdyby se někdo díval do čísel tak by zjistil,  že se snížily náklady ve všech parametrech hospodaření a fungování Dopravního podniku. Zůstaňme u paní Marvanové. Můžeme si pustit i celé vyjádření. Obecná zkušenost je taková, že je Výroční zpráva nezaručuje správnost. jaké triky jsou používány? Zejména chybí určité informace a údaje.

Jsou tam pouze vybrané informace a navíc nejde pouze o výroční zprávu jako takovou, ale jde také o výkaz o hospodaření té společnosti, zápisy z valných hromad a další informace, které většinou chybí. Podle mého názoru a podle těch zkušeností, tak Výroční zprávu zpracovává ta firma k obratu, jaký chce mít. Někdo to dostatečně nekontroluje, zdali je to opravdu pravdivé. Kdo za to nese odpovědnost? Ta společnost. Problém je, že ku výročních zpráv tak další dokumentů, které jsou ve sbírce listin, tak tedy nad tím není kontrola. Není kontrola ani nad tím, že mnohé společnosti tyto dokumenty sběr listin založeny nemají. Není zde ani žádný postih. Co tomu říkáte? Nevím co bych k tomu řekl. Zdali je nebo není kontrola výročními zprávami.

Vím, že u Dopravního podniku byla kontrola vždy maximální. Měli jsme vždy zapsané všechny důležité informace. Já jsem tedy například SMS a našel jsem pouze jeden odst. Že pokračuje spolupráce s firmou a je prokázáno obliba tohoto produktu. Žádné informace o tom, které by tyto věci vyvraceli. Ve výroční zprávě se nemá nic vyvracet.

Nevím, zdali by tam mělo být více informací.

Ta zpráva je maximálně obsáhlá a klíčové parametry jsou hospodářském výsledku. Když se někdo doplňující informace, tak je dostane. U těchto jízdenek pomocí SMS je to pro mě nepochopitelné. SMS jízdenka služba, kterou jsme zavedli před pěti lety. Okamžitě si získala oblibu. Po našem vzoru další města tento typ služby začalo používat. Tato služba byla standardní vysoutěžena podle zákona. Provize, která byla původně tajná, tak tu jsme zveřejnili. Je to tuším 25 %. Z toho je provize pro společnost zhruba osm %. Ptám se, byly to zločin, když je zakázka realizována s takovou marží?

Já si myslím, že ne. V okamžiku, kdy jsme zavedli tyto jízdenky, tak okamžitě narostly dopravnímu podniku výnosy, protože jsme eliminovali část černých cestující. Nemohla být smlouva jiná? Všechny materiály, které ukazují, jakou formu tato firma byla vybrána jsou uveřejněné. Tato firma přišla a řekla nám, že má nabídku a patent. Že s námi chce provozovat SMS jízdenky. Začalo dohadné řízení a to dopadlo smlouvou, která je podle mého pro Dopravní podnik výhodné a prokazatelně přinesla dopravním podnikům peníze navíc. Proč se v srpnu 2007 uzavřel smlouvu s firmou, která vznikla pár měsíců předtím a to bez soutěže. Otázka na Facebooku … Je to úplně absurdní. Začnu od té druhé části otázky. Pan Nouza vůbec netušil, že bude zastupitelem hlavního města Prahy a vůbec netušil, že by byl šéfem dozorčí rady. Přesto s ním předtím podnikal. Jakou to má přímou souvislost s uzavřením smlouvy?

My jsme tohoto pána vůbec neznali. Myslíte si,  že před šesti lety pan Nouza přišel a lobboval za pana kopačku? Není tam těch podezření příliš mnoho?

Vy mě neposloucháte. Takto fungují novináři a proto vznikají takové dotazy. Pana Nouzu jsem viděl poprvé po volbách v roce 2010. Jak pan Nouza by mohl evidentně ovlivnit tuto smlouvu v roce 2007? Tím, že s ním podnikal a měl vazby. To není problém? Určitě ne.

Tato firma vznikla pár měsíců předtím, to není problémem? Tato firma nám nabídla spolupráci a měla patent. I tyto spolupráci verifikoval Úřad pro hospodářskou soutěž. Opravdu nechápu v čem je problém. Tedy v celé EU nebyla firma, která by mohla tuto službu poskytnout levněji?

Podle našich informací je důkazem je,

že tato firma nabízí a expanduje tuto službu i v dalších městech. Pan Láska neprovedl forenzní audit.

Kdyby ho provedl tak by to bylo tak,  že by se sešel s dodavatelem se mnou a s dalšími účastníky toho procesu vyjednávání. Pan Láska pouze zkontroloval smlouvy. Udělal zásadní chyby ve svých závěrech a dopustil se svých osobních názorů. Opakuji ještě jednou. Tato soutěž proběhla naprosto standardně a naprosto standardně byla uzavřena smlouva podle zákona za běžných podmínek, které jsou na trhu standardní. Elektronické mobilní peněženka další věcí. Existoval kritizovaný projekt Opencard a ten naštěstí není se mnou spojen, protože jsem byl jinde.

Tento projekt měl také jako součást virtuální peněženku. My jsme měli připravené akce na rozjetí této peněženky. Jediný problém je, že není promována.

Nebyli jsme schopni se domluvit s městem, jak se domluvit ohledně mobilní aplikace a virtuální peněženky v rámci Opencard. Ta služba je připravená a běží a funguje.

Jediné co není je marketingová podpora.

Otázka na chatu … Samozřejmě ta druhá polovina otázky, tak to jsou klasické mediální spekulace.

Nevím, zdali se vůbec reálně platí, to ať vysvětlí Finanční úřad a policie.

Zásadní je, že za mého působení, když srovnáme ceny jízdenek v roce 2010 a 2005, tak došlo ke snížení cen o 24 %. Prosím kohokoliv, aby to překontroloval.

Pokud přijde forenzní audit, tak to skutečně prokáže. Proč musí firma odvádět peníze firmě Cokeville Assets? Ať to vyšetří policie, nebo úřad. Já říkám, že jsme snížili množství papírového jízdného. Proč musí být peníze prováděny firmě Cokeville Assets? Věděl jste o té smlouvě? Nevěděl.

Proč to zprostředkovatelská firma? Jsou to věci na které dobře víte, že nemohu odpovědět. Proběhlo standardní proces výběru. Když srovnáte ceny oproti minulosti, tak říká na rozdíl od pana Lásky, že došlo prokazatelně o snížení cen o 24 %. Ty všechny ostatní věci o kterých mluvíte,

tak nemyslím si že jsou pravda. Pokud jsou pravdou, tak to musí někdo vysvětlit. Proč je 17 haléřů z každé jízdenky prováděno firmě Cokeville Assets? Nemohu odpovídat na jednu otázku třikrát.

Obchodní ředitel firmy Neograph tvrdil, že zprostředkovatelskou firmu Cokeville Assets si vyžádal sám podnik.

Tento pán obviněn za to, že se pokusil vytunelovat dvě firmy. Tedy tvrdíte, že to není pravda? Chci, aby se ukázalo z jakých zdrojů čerpáte.

Ten člověk nás nařknul, že jsme tunelovali Dopravní podnik a on sám tuneloval firmu svého otce.

Je za to trestně stíhaný. Divák se ještě ptal na to, jak vidíte do spojení s advokátní kanceláří Šachta & Partners. Neměli s tímto byznysem nic společného?

Nic.

To že se o tom mluví pouze náhoda? Je to součástí té hry, která se hraje.

Otázka na chatu … Na tu první část jste odpověděl.

Když budu brát to, že v tomto případě říkáte, že ta firma tam figurovala. Jak se díváte na to, že v řadě těch smluv figurují firmy z daňových rájů? Když se podíváte na statistiku ministerstva financí tak zjistíte, kolik českých firem odchází každoročně do daňových rájů. My zkoumáme s kým spolupracujeme, ale jakou službu dostáváme a zdali byla standardní vysoutěžena. Nás nikdy nenapadlo zkoumat pozadí té firmy. Proč bychom se měli zajímat, komu patří společnosti které s námi obchodují? Tedy budete obchodovat s kýmkoliv? Samozřejmě.

Otázka na chatu … Je to konečně dobrá otázka. Řeknu vám na to svůj soukromý názor.

Vzhledem k tomu, že spousta firem českých je v daňových rájích, tak by se měl stát zamyslet, zda by neměly být omezeny zakázky těmto firmám. Do té doby, než byste to dostali zákonem,

tak máme tu jednu a nebudete s zkoumat?

takové věci nebudeme zkoumat. Otázka na telefonu … Dobrý den.

Já jsem z Brna a nikdy jsem nebyl v politické straně, takže nemohu být považován za člověka, který by byl ovlivněn tím, že třeba používal pražskou hromadnou dopravu, nebo byl v nějaké politické straně.

Chtěl bych vám položit tři otázky. Tento národ je dnes neobyčejně frustrovaný. Způsobily to lidi, jako třeba Langer a David Ráth. Lidé se naprosto přestali ztotožňovat se státem. Za kterou stranu jste byl dosazený, jako ředitel? Působíte tak neobyčejně jistě, tak suverénně, že prakticky děláte dojem, že si nepřipouštíte možnost, že byste byl trestně obžalován a bylo to dáno soudu. Za třetí bych se chtěl zeptat na soukromý dotaz. Kdybyste třeba na dobu neurčitou, nebo na 20 let uzavřel nevypověditelnou smlouvu, kdyby se jednalo o váš majetek? Já v žádném případě ne. Toto jsou mé tři otázky. Děkujeme za otázky. Za kterou stranu? Za žádnou.

Nejsem žádné straně a vyhrál jsem výběrové řízení. To že působím suverénně, tak se to často mám kritiku, ale jsem si v tomto naprosto jistý.

Za mě mluví čísla a ne fámy a spekulace.

Za působení Martina Dvořáka a jeho kolegů dopravním podniku došlo ke snížení provozních nákladů a k tomu,  že dopravní podnik stabilizoval své financování a uzavřel s městem výhodnou smlouvu do prosince loňského roku.

Dopravní podnik měl poprvé v historii zisk kolem miliardy až miliardu a půl každý rok. Kdybych měl já svoji vlastní firmu, jako je Dopravní podnik a dostal bych nabídku na tuto službu, která by mi dala peníze, tak bych klidně uzavřela na 20 let smlouvu. Co je na tom divného? Když nevíte, co bude za 20 let? Přece se neomezujete portfolio ostatních služeb. omezujete to na 20 let. Není to pravda. Tuto službu měla v ČR pouze jedna firma.

V okamžiku, kdy budou SMS jízdenky umírat, tak nastoupí nové technologie. V tom okamžiku může Dopravní podnik spolupracovat s každým. Nebude se ta technologie vyvíjet dále a nebylo by výhodnější za pět let tu smlouvu otevřít, když byla na trhu více subjektů? Možná ano, ale prioritou před pěti lety bylo uzavřít smlouvu za cenově výhodných podmínek a začít službu poskytovat.

I za cenu uzavření smlouvy na 20 let?

Ano.

Otázka na chatu … Celá ta kauza má totálně přikrýt porušuje kolem financování Dopravního podniku, protože to je samozřejmě zisk. Kdyby se dotazovat a zjistil, jak funguje financování Dopravního podniku,

tak to se řídí úplně novou legislativou a Dopravní podnik má s městem desetiletou smlouvu kde od rána až do z vykazuje veškeré své náklady. Ty jsou pak schvalovány městem a to si objednává službu. Je definována metoda, jak je to počítáno.

Dopravní podnik jeho provozní i investiční náklady jsou jedny z nejnižších nákladů v celé EU. Přesto jsme vydělali miliardu. Zabil zisk byl 990 milionů korun. Přesto tam přeteklo 11 miliard korun.

Je to samozřejmě výdělek. Dopravní podnik i dalších několik miliard svých vlastních výnosů. Odmítáte, že by to byla snaha přikrýt problémy? Je to váš čistý vydělaný zisk? Samozřejmě.

Otázka na Facebooku … Ne vysvětlím to. Hospodářských zprávách je každoročně zpráva o navýšení průměrných mezd. Za posledních pět let, také jsem neříkal 15 % to mě divák špatně slyšel.

Řekl jsem 12 a půl % a to je poslední číslo, které si pamatuji. Otázka na chatu … Na to rád odpovím. První část otázky je velice jednoduchá.

Bylo zde řádově šest zakázek ze stovek a 1000, které Dopravní podnik dělá. Dopravní podnik má patnáctimiliardový roční obrat. Těchto zakázkách nějakým způsobem může fungovat advokátní kancelář. Myslím si, že v jakých případech nefunguje.

Advokátní kancelář k tomu dávala vždy své stanovisko. Zůstaňme u otázky. Byla chyba tedy advokátní kancelář angažovat ve chvíli, kdy se lidé ptají na to, zdali není toto problém? Není problém ohledně zakázek. Pouze někdo dedukuje tajemnou provázanost, která tam není. Rád se k tomu vyjádřím. Moje matka o žádnou radu nežádala a moje matka standardně spolupracovala se svým dlouholetým přítelem panem šachtou, který svých mnoha aktivitách dvou projektů, tak jsi spolupracoval na zapůjčení peněz do projektů, které byly standard ně úročené , ale zastavené násobnou hodnotu majetku.

Standardní finanční operace. Přidal v pořádku, když se vaše matka puči peníze za spolupráce této advokátní kanceláře a vy pak s nimi děláte byznys?

To se netýká dopravního podniku. Tady to není pro vás problém? S dopravním podnikem to nemá nic společného.

I když se na to musíte odpovídat? toto zase nesouvisí s mojí matku. Otázka na chatu tři tečku Opravdu velice prosím všechny diváky,aby přestali věřit nesmyslům, které píší některá média. Moje matka žádnou vilu scenáristy za 200 000 korun nakoupila. Je to nehorázná hloupost. Diváci vidí fotografii. Moje matka koupila společnost za 200 000 korun ve které byly všechny závazky za touto firmou. Do této firmy musely dát peníze za které byly standardní uhrazeny tyto domy.

Úplně běžná realitní operace. Kupovat dům přes firmu je pro vás standardní? V té firmě byly pohledávky, které se musely uhradit ve výši desítek milionů korun. Naše matka tedy uhradila závazky a potom na ní přešel dům? Ano, jak by mohla získat dům za 200 000 korun? Jaké je vaše napojení na pana Rittiga?

Žádné.

Otázka na chatu … Je to velice častá otázka. Nemohu odpovědět, protože nechci nikoho kritizovat a myslím, že k tomu není důvod. Já jsem smlouvu na nové tramvaje nepodepisoval, ale klidně bych ji podepsal. Myslím si, že je dobře, že Praha kupuje nové tramvaje. Tak myslí ty poruchové tramvaje. Pokud si pamatuji, tak za mého fungování,

tak dodavatel odstraňovala všechny náklady na svůj účet. Otázka na chatu … Omlouvám se, že se směji. Neberte to jako aroganci. Vím, že jsem šílený démon, ale o tom jsem nerozhodl. Já jsem vzdoroval projektu Opencard a ten vzniknou dva roky předtím, než jsem přišel do dopravního podniku. Proč jste schopen karty nezastavil?

Ten projekt není špatný. V té době byla ale nepřipravenost implementace. Ty smlouvy byly v pořádku? Vy jste byl ve vedení podniku, když karta Opencard fungovala. To se ale netýká Dopravního podniku, ale města.

Proč jste vy nějakým způsobem netrval na tom, aby děti mohly mít papírovou lítačku?

Myslím si, že je přejít k elektronické formě. Otázka na telefonu … Dobrý večer.

Chtěl bych dát otázku, která se týká matematiky. Říkal, že orientačně bere ročně asi čtyři mil. Dopravní podnik u asi pět let. Čtyřikrát pětadvacet. V Otázkách Václava Moravce říkal, že viděl 50 milionů. To není =.

Já jsem se bál, že ten dotaz přijde.

To byl jediný výstup z těch otázek Václava Moravce, že jsem vydělal 50 milionů. Já jsem ukazoval svá daňová přiznání.

Jedna věc je mzda v dopravním podniku a další příjmy a moje příjmy před nástupem do Dopravního podniku . Moje další příjmy. To znamená, že to není pouze za Dopravní podnik? ano.

Kompletní za ně peníze. Otázka na Facebooku … Určitě mohu.

Jak jistě víte, tak jsem se nikdy nechtěl plést do mocenských bojů jakékoliv politické straně. Dopravní podniky největším odběratelem, nebo jednu z největších firem a velice zájmu

lobbyistických firem. Říkám, že dlouhodobě nesouhlasím s postupem pana primátora s tím, že nás nutil podepsat mimořádně nevýhodnou smlouvu. Co to bylo za smlouvu? Dodatek ke smlouvě o poskytování služby hlavnímu městu Praze, kde všechny výbory schválili kalkulace dle našich návrhů. Pak přišel požadavek odmáznout státu kalkulace čtyři miliardy korun. Jak tomu mám rozumět? Zachovat výkony a snížit dotace. Tedy pošlapat zákony této republiky.

Ty peníze měly jít někam jinam? měly zlepšit stav rozpočtu města. Město deklaruje nějaké dobré pozice jsou městské finance, ale jsou v katastrofálním kondici. My jsme tuto věc odmítl podepsat a máme na to zpracován oficiální právní posudek, že tato smlouva je taková, že se nedá podepsat. Když jsem ale odešel, tak smlouva byla ve 14 dnech podepsána to může Dopravní podnik dostat do kolen a já říkám, že dostane.

Politici už nemohou jinou formou, než platby za službu a ziskem dostat peníze

do Dopravního podniku. Paralelně s tím nám město dlužilo za investice a na to konto Martin Dvořák připravil směnečný program o kterém pan primátor řekl, že to je velice nevýhodné. Proto po dvou měsících po mém odchodu tento program přijala, akorát ho udělal výhodný. To co se děje kolem Dopravního podniku je záměr zničit Dopravní podnik. Ekonomického dostat na kolena a svést to na Dvořáka a potom to privatizovat. Všechny ty smlouvy jsou tedy vykonstruované?

Jsou z hlediska plnění stovky milionů korun. O čem mluvím, tak to jsou reálně miliardy.

Hlavně ty smlouvy o kterých mluvíme, tak žádná z nich není nevýhodná. Drtivá většina těch smluv má přece do minulosti a jsou to smlouvy, které standardně Dopravní podnik využívá. To se rozhodnou orgány činné v trestním řízení. Vy tvrdíte, že jste obětí mocenského boje v ODS. Říkám, že pana primátora a jeho sestava reálně chtěla ovládnout Dopravní podnik prostor do kolen. Mluvil jste o boji v ODS. To s tím souvisí, protože ovládnou 15 miliard z Dopravního podniku. My bychom být ve spojení s komentátorem Hospodářských novin panem Honzejkem. Jak vidíte ty problémy? Souhlasíte s tím, že to je mocenský boj uvnitř ODS a to vše o čem noviny píší je pouze spor mezi magistrátem a Martinem Dvořákem?

Samozřejmě to není pouze mocenský boj uvnitř ODS a pouze mocenský boj na radnici. Tento rozměr tam je přirozeně přítomen, protože když ty jde o hospodaření městského podniku a ten je řízen městskými politiky přes dozorčí radu,

tak tento rozměr tam nebude chybět.

Na druhou stranu ty věcné záležitosti, které jsou podstatou tohoto problému, tak ty není možné pominout. Pokud pan Dvořák tvrdí, že nedocházelo k žádnému předražování a nehospodárnostem, nebo jak říká pan Láska dokonce k organizované trestné činnosti zaměřené na tunelování pražskou Dopravního podniku, tak to je opravdu velice těžce hájitelné pozice. Kdyby nebyly předražené, tak by nebyl důvod po nástupu pana Lich, aby za ním přicházeli firmy a nabízeli mu velké slevy. Jaké by firmy měly mít na tom zájem?

Další věci uzavírání smluv na velice nestandardní dlouhou dobu. 20 let se uzavírají smlouvy snad na dodávky jaderného paliva, nebo na státní hmotné rezervy. Copak je Dopravní podnik strategický podnik?

Je to velice úsměvné. Těch záležitostí je tam celá řada říci, ž e pouze politický boj, tak to je alibistické a odvádí to pozornost od podstaty problému. Nechme našeho hosta odpovědět. Pojďme k těm firmám, které se teď hlásí se slevou. Jmény té konkrétní firmy, které nabízejí obrovské slevy? Hospodářské noviny o tom psali. Byly to firmy, které nabízely například IT služby.

Tam myslím pan Láska velice přesvědčivě dokázal, že ta firma, která soutěžila přesně s kulatým razítkem tu příslušnou zakázku, tak byla pouhou skořápku a skutečnou práci vykonával subdodavatel. Ta skutečná cena práce byla a teď se musím odvolat na poznatky pana Lich a pana Lásky, tak byla dejme tomu třetinová oproti tomu, co za to Dopravní podnik platil. To se teď objevuje v médiích, že za 15 milionů subdodavatel dělal práci za 5 milionů. Jaké jsou ty firmy další, které nabízejí slevy? Pojďme odpovědět na IT. Řekněte mi ty další firmy. Já chci slyšet odpověď na počítače.

Jako odpověď. Odpověď je jednoduchá. Martin Dvořák připravil loni projekt, že zadávací dokumentace leží od loňského léta. Jsem srpnu roku 2012 rok poté, proč nebyla realizována žádná soutěž.

Po půl roce byla přijata sleva, nebo nebyla?

Otázka zněla, zdali firma, která vysoutěží zakázku za 15 milionů je připustila firmě, která to udělá za 5 milionů. Ta firma nikomu nic nepřipouští. Chcete říci, že ta firma vykonávala ty služby, které jste si u nich objednali? Jsme si u této firmy objednali zakázku a standardně předpokládám, že má subdodavatele. Poskytovala služby dopravnímu podniku jedna z největších světových amerických firem. Pane Dvořáku. Je to přeci úplně jednoduché. Pokud je evidentní, že vy jste tu službu mohli získat a teď abyste mě nechytal za slovo, tak nebudu uvádět konkrétní částku, že jste tu službu mohli získat mnohem levněji a ta firma, která vysoutěžila řádném výběrovém řízení tu veřejnou zakázku byla pouze zprostředkovatelem a ty peníze šly zprostředkované, tak tím pádem se ty peníze někam ztratily a došlo k nehospodárnostem. Jestliže někdo něco může získat za 5 milionů a zaplatí za to 15, tak to je ztráta 10 milionů za měsíc.

Neříkáte pravdu. Kdo vyhrál veřejné výběrové řízení?

Vyhrála to velká americká firma. Kdo jí dává subdodávky, tak to nevím.

U této společnosti přece nepředpokládáte, že nemohlo docházet k vyvádění peněz.

Problém je v tom, zdali 15 nebo 5 milionu.

Irelevantní, že to je americká firma.

Je to naprosto zásadní. Ta firma je na burze a vy víte, jaké jsou přísná pravidla pro takové firmy.

Investice amerických firem ve východní Evropě, tak to samozřejmě znám. Ale když budete tvrdit, že to byla takto renomovaná americká firma a vše musí být čisté, tak jste asi nikdy neslyšel o jiných případech. Já vám říkám, že to bylo poskytováno za vysoutěženou cenu. Ptám se, jaké další společnosti, pokud jiná společnost realizovala slevu, tak zdali ta sleva byla podepsána? Nebyla podepsána. Byla nabízena sleva nebyla realizována kvůli odvolání dozorčí radou. Chtěl byste se na něco zeptat vašeho hosta?

Otázky nemám. Snad bych se chtěl pouze zeptat pana Dvořáka, zdali opravdu dá ruku do ohně za to,

že Dopravní podnik Hlavního města Prahy za jeho fungování fungoval tak, aby to bylo v zájmu všech Pražanů.

Druhá věc je, zdali mu nepřipadá divné, že vzhledem k jistým ne úplně standardním finančním operacím teď před opražené část veřejné služby, která byla doteď jednu z nejkvalitnějších v Evropě. Toto je vrchol novinářské hlouposti. Samozřejmě, že jsem schopen dát ruku do ohně za to , že nebyly nestandardní věci dopravní podniku. Jak tento pán může říci, že viděl někdy hospodaření a uzávěrky, nebo dopravní čísla ohledně podniku.

Došlo ke snížení nákladů za mého fungování, nebo nedošlo? Máme kladný hospodářský výsledek? Řekněte mi to. Vy máte kladný hospodářský výsledek za podmínek, ve kterých nefungujete jako běžná obchodní společnost. Dostávali z 11 miliardovou dotaci od hlavního města Prahy. To nefungujete, jako normální firma.

Pokud mluvíte o novinářské hlouposti, tak to je vaše věc. Pokud dáváte za vaše působení v čele Dopravního podniku ruku do ohně, tak doufejte, že vám neshoří.

Když shoří, tak to bude kvůli mediálnímu obrazu pro lidi. Dávám do že jsem před čtyřmi lety prosazoval totální předělání výkonu v Praze, aby se ušetřilo. Dopravní podnik se dlouhodobě potýká s tím, že nemá na udržení kvality přepravy, která je v Praze. Bylo zapotřebí snížit náklady, zvýšit nebo optimalizovat cenu jízdného a předělat strukturu dopravy v Praze, aby souběhy byly odstraněny. Udělali jsme analýzy a ty řekli, že až miliardu korun lze ušetřit pouze tím, že se budou jinak plánovat linky. To se teď začíná byť částečně dít. Ve chvíli, kdy je zapotřebí šetřit, tak se veřejnost ptá, proč se objevují nevýhodné smlouvy.

Tyto smlouvy nejsou. Otázka na chatu … Vždy se říká pouze malá část pravdy.

Palmovka byla pronajata na 99 let na jednu korunu ročně m2. Asi v roce 2001.pět let před mým nástupem. Extrémně to omezilo naše vyjednávací možnosti. My jsme se chtěli tohoto majetku zbavit, protože vyžadoval okamžitou rekonstrukci. Je v dezolátním stavu. Dohodli jsme se zde byl oparem se zase developer m na podmínkách. Jak to že, ta smlouva musela být zaplacena hned? To není pravda. Součástí té smlouvy bylo to, že developer nám postaví nádraží autobusové, které budeme 50 let využívat. Proč jste to za 116 milionů a pak jste si za 120 milionů korun a dvě autobusové nádraží? Jak můžete dát na trh něco, co je nasmlouváno na 99 let. Dám na trh projekt Palmovky, který má někdo na 99 let uzavřen? Ta smlouva našla vypovědět? Je to koruna za m a to je absurdní a to není vypověditelné? Jediná cesta byla se s nimi dohodnout.

Nesouhlasím, že to bylo nevýhodné. Nešlo to zařídit výhodněji? Zařídili jsme to takto. Otázka na Facebooku … Nespadá.

Spadá to do společenských kontaktů, které mám.

Je to v pořádku? Nevím, patří to ke mně. Co to znamená? Jsou to moje společenské styky. Já jsem se k těmto lidem hlásil a nikdy jsem nepopíral , že je znám.

Není to problém? Nevím.

Otázka na chatu … Pracuji, ale neřeknu kde. Nic jsem neukradl. Proč nechcete zveřejňovat, kde pracujete?

Nechci zažít další mediální šikanu.

Pracujete pro veřejnou správu? V žádném případě. Je to vaše podnikání, nebo nějaká firma?

Nechci zveřejnit pro koho a s kým pracuji. Státní správa to není, tedy veřejné peníze nepopíráte? Přesně tak.

Otázka pomocí SMS … To nevím a omlouvám se za to, pokud to někomu vadí. Podíváme se na to, jak vás hodnotili diváci. 83 % hlasujících diváků vám bylo negativní hlasy. Počet hlasů 1228. Děkujeme za vaši účast. Děkuji.

Poté od toto je od nás dnes vše. Budeme zde zítra, dívejte se na nás a na shledanou.

  Plné znění textu: Hyde Park ČT24 Martin Dvořák exředitel DP Praha

 

 
error: Alert: Content selection is disabled!!