10. 6. 2023
17h

Stížnost odborů na Lásku

V kárném řízení byla advokátu Mgr. Láskovi udělena pokuta dvě stě tisíc korun – zatím nepravomocně.

“Na Mgr. Václava Lásku, advokáta, byla podána v únoru letošního roku kárná žaloba za to, že ve svém veřejném vystoupení nepostupoval tak, aby nesnižoval důstojnost advokátního stavu a nedodržel pravidla profesionální etiky, když hovořil o tom, že na trestné činnosti, která se dle jeho názoru odehrávala v Dopravním podniku hl. m. Prahy, se podíleli advokáti z AK Šachta&Partners. Tito advokáti na něho podali stížnost, kterou kárný žalobce ČAK vyhodnotil jako důvodnou.

Kárný senát ČAK dne 30. 8. 2013 podanou kárnou žalobu projednal a dospěl k závěru, že Mgr. Láska pochybil a uložil mu kárné opatření – pokutu ve výši 200.000,- Kč.

Níže uvedený podnět odborových organizací však zůstal bez postihu:

 
error: Alert: Content selection is disabled!!
Obsah