2. 6. 2023

Dopravní podnik podle Lásky

00:00:01 Za Dopravní podnik v Praze prodává jízdenky firma, která za to od něj inkasuje asi 4x tolik než v minulosti její předchůdce.
00:00:09 Firma se jmenuje Cross Point. A má jako už tradičně spletitou strukturu, která vede až na Kypr. Pokračuje Robert Malecký. Všechno se točí kolem trestního oznámení, které v polovině srpna podal advokát Václav Láska. Jeho obsah byl dosud tajný.
00:00:25 Česká televize ho získala a s ním i příklady některých dosud nepopsaných, údajně nevýhodných smluv. Podle Lásky šlo o vysoce organizovanou trestnou činnost, která probíhala v pěti krocích.
00:00:42 Krátce před výběrovým řízením se nejprve připravila firma ve formě prázdné schránky.
00:00:47 Tak pak měla vyhrát zmanipulovaný tendr, uzavřít s Dopravním podnikem pro něj nevýhodné smlouvy, fakturovat předražené nebo neexistující služby a nakonec špinavé peníze vyprat v daňových rájích, jako je Kypr nebo Panenské ostrovy.
00:01:03 Fungovala organizovaná zločinecká struktura, která systematicky ten podnik tunelovala.
00:01:08 Byť to není právní výraz, nejlépe odpovídá skutečnosti.
00:01:18 Příkladem může být smlouva na prodej jízdních dokladů ve vestibulech metra.
00:01:23 Jsou to okénka, kde si lidé kupují kupony či dobíjejí Opencard. Do roku 2007 je provozoval podnikatel Petr Šoch. Ten ale dostal výpověď, když Dopravnímu podniku došla trpělivost s opakujícími se frontami u okének.
00:01:40 Byly obrovské novinové články, titulky, jak je zločinné, že dvakrát ročně při prodeji předplatních kuponů jsou obrovské fronty a Dopravní podnik není reálně schopen zvládnout nápor cestujících při nákupu kuponů.
00:01:53 Od března 2008 Petra Šocha nahradila společnost Cross Point.
00:01:57 Advokát Láska v auditu tvrdí, že zatímco původní firma Šoch od Dopravního podniku ročně dostávala kolem 30 milionů korun, v následujících letech se provize pro Cross Point vyšplhaly vysoko nad 100 milionů.
00:02:11 Společnost Cross Point převzala zcela a kompletně dodávání služby, kterou předtím pro Dopravní podnik činil Petr Šoch.
00:02:17 Tuto službu však dodávala podstatně dráže, když jen rozdíl mezi plněním Petru Šochovi v roce 2007 a společnosti Cross Point v roce 2008 byl asi 70 milionů korun. Cross Point čísla nepovažuje za srovnatelná.
00:02:33 Čtyřnásobné zvýšení cen vysvětluje nárůstem počtu prodejních míst i objemu a kvality poskytovaných služeb.
00:02:41 Prodejních oken, abych vysvětlil, je například jedno místo, dám příklad I. P. Pavlova, kde je jedno okno, ve chvíli, kdy vznikne další okno, tak to je ten počet oken, o kterém já hovořím, tak ten narostl o 51 %. Počet prodejců o 80 %.
00:02:55 Čili skutečně ten nárůst objemově i rozsahově, je potřeba srovnávat skutečně srovnatelné, a nepochybně i ta částka skutečně narostla.
00:03:11 Láska poukazuje i na vlastnickou strukturu Cross Pointu. Je podle něho neprůhledná a umožňuje vyvádění peněz do zahraničí.
00:03:20 Zisky nekončily u dodavatele, protože kdyby končily pouze u dodavatele, tak se můžeme bavit o tom, že to byl možná dobrý obchod, ale putovaly k dalším osobám a dalším subjektům, které často byly spřízněny s Dopravním podnikem. Takže je tam ta protiprávnost naprosto zjevná.
00:03:36 Cross Point ovšem trvá na tom, že jediným majitelem je jeho jednatel Pavel Švarc, a složitá struktura zahraničních firem má jen umožnit daňovou optimalizaci, stručně řečeno uniknout vysokým daním.
00:03:50 Švarc proto vytvořil strukturu navzájem se ovládajících firem.
00:03:53 Ty peníze jsou daněny, je odváděna daň z příjmu právnické osoby v Čechách, je daň odváděna na Kypru a pak na Panenských ostrovech.
00:04:01 Advokát Láska ovšem naznačuje, a je to i v jeho trestním oznámení, že se ve struktuře kolem Cross Pointu vyskytují i firmy, které v roce 2008 půjčily matce Martina Dvořáka na nákup domu na Madeiře za 1,5 milionu eur.
00:04:15 Tímto způsobem mohla být zaplacena odměna M. Dvořákovi za uzavření úmyslně nevýhodné smlouvy, kterou byla Dopravnímu podniku způsobena škoda ve výši 370 milionů korun.
00:04:26 Žádná odměna není nutno, aby byla placena a hrazena, já jsem to vysvětloval opakovaně, moje matka 20 let podniká a standardně si na některé své realitní projekty půjčuje peníze.
00:04:37 Jeden konkrétní výsledek už Láskova analýza má.
00:04:40 Dopravní podnik smlouvu s Cross Pointem označil za nevýhodnou a rozhodl se ji vypovědět.
00:04:46 V srpnu tohoto roku byla společnosti Cross Point smlouva vypovězena, výpovědní lhůta činí jeden rok.
00:04:53 Ve věci je činná i policie, na jejíž vyšetřování dohlíží nová vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová.
00:05:00 Ta ale nechce v této fázi záležitost nijak komentovat.
00:05:02 Mezi oběma hlavními aktéry, advokátem Láskou a exředitelem Dvořákem, dál vzduchem létají paragrafy.
00:05:10 Já už bych ta konkrétní zjištění nerad komentoval, abych nemařil práci orgánů činných v trestním řízení.
00:05:16 Opravdu věnuju hodně svého času tomu, abych dokázal, že pan Láska je reálný zločinec.

  Plné znění textu: Dopravní podnik podle Lásky

 
error: Alert: Content selection is disabled!!