2. 10. 2023
Tisk / 17h / Video

Tunely v Dopravním podniku

Rozhodli jsme se připomenout i druhé jméno skloňované v souvislosti s pražským zákulisím – Ivo Rittig. Objevilo se v našich reportážích o Dopravním podniku. Ukázali jsme jako první, že peníze z veřejných zakázek odcházejí do neznámých firem kamsi na Panenské ostrovy. I v této kauze, kterou jsme odstartovali, obvinila policie několik lidí včetně bývalého generálního ředitele Martina Dvořáka. Ivo Rittig stejně jako Roman Janoušek v předchozím příběhu obviněni nejsou.

Přepis reportáže
 • 00:00:02Rozhodli jsme se připomenout i druhé jméno
 • 00:00:04skloňované v souvislosti s pražským zákulisím – Ivo Rittig.
 • 00:00:08Objevilo se v našich reportážích o Dopravním podniku.
 • 00:00:11Ukázali jsme jako první, že peníze z veřejných zakázek
 • 00:00:15odcházejí do neznámých firem kamsi na Panenské ostrovy.
 • 00:00:18I v této kauze, kterou jsme odstartovali,
 • 00:00:21obvinila policie několik lidí včetně
 • 00:00:23bývalého generálního ředitele Martina Dvořáka.
 • 00:00:27Ivo Rittig stejně jako Roman Janoušek
 • 00:00:29v předchozím příběhu obviněni nejsou.
 • 00:00:37Mně ta kauza připadne už neuvěřitelně trapná a hloupá,
 • 00:00:41protože policie má k dispozici takové množství právních,
 • 00:00:45znaleckých posudků, podkladů, důkazů,
 • 00:00:48stanovisek jiných policejních útvarů,
 • 00:00:51že opravdu nerozumím, že byla schopna napsat, to, co napsala.
 • 00:00:55V současné době dvěma policejními usneseními
 • 00:00:58byly obviněny fyzické osoby, konkrétně je to 8 osob.
 • 00:01:03Ty nejpřísněji trestné kvalifikace,
 • 00:01:09tam jsou v případě odsouzení obviněné osoby
 • 00:01:12ohroženy trestní sazbou 2 až 8 let odnětí svobody.
 • 00:01:17Když jsme se to snažili dát do jednoho grafu,
 • 00:01:21tak nám to začalo zabírat půlku stěny v kanceláři
 • 00:01:25a už jen z toho pohledu je vidět, že ta struktura je rozsáhlá.
 • 00:01:29Je vidět, že ten tvůrce měl především zájem na tom,
 • 00:01:32aby to zůstalo co nejvíc skryté, utajené, zakonspirované.
 • 00:01:36Mluvíme o sérii mnoha jednotlivých kauz,
 • 00:01:39které v uplynulých třech letech zaměstnávaly novináře,
 • 00:01:42policisty i státního zástupce.
 • 00:01:51Celé to dění kolem pražského Dopravního podniku
 • 00:01:53bylo odstartované jednou reportáží České televize,
 • 00:01:57která se týkala zakázky na dodávku a tisk jízdenek
 • 00:02:01pro pražský Dopravní podnik.
 • 00:02:03Reportáž jsme vysílali
  právě v naše pořadu Reportéři ČT.
 • 00:02:07Důležitá je v tom,
 • 00:02:10že se tam poprvé objevuje stopa vedoucí na Panenské ostrovy,
 • 00:02:13najednou se tam objeví firma, která o sobě tvrdí,
 • 00:02:16že měla významný podíl v tom,
 • 00:02:19že jiná firma dokázala vyhrát výběrové řízení Dopravního podniku.
 • 00:02:23Získali jsme totiž zásadní smlouvu z roku 2007, z níž vyplývá,
 • 00:02:27že skoro polovina peněz,
 • 00:02:30které Dopravní podnik posílá za dodání jízdenek firmě Neograph,
 • 00:02:33putuje dále do neznámé společnosti Cokeville na Panenské ostrovy.
 • 00:02:38Kolik peněz od vás odteklo do firmy na Panenské ostrovy?
 • 00:02:45Určitě to musí být v řádech několika desítek milionů korun.
 • 00:02:50Takováto smlouva podle mého názoru
 • 00:02:53je pro státní podnik neakceptovatelná.
 • 00:02:56Podstatnou součástí smlouvy je ujednání o výši provize,
 • 00:02:59kterou Neograph posílá firmě Cokeville na Panenské ostrovy.
 • 00:03:02Píše se tam: V případě, že budou dle smlouvy o dílo objednány
 • 00:03:06jízdenky a jízdní doklady v režimu řádných objednávek,
 • 00:03:09bude výše smluvní odměny činit 17 haléřů za každý objednaný kus.
 • 00:03:14Jízdenka je de facto o 100 % dražší.
 • 00:03:21Už v nákupu toho média jízdenkového.
 • 00:03:26Tato smlouva nemá s Dopravním podnikem nic společného.
 • 00:03:29To je zásadní moje vyjádření.
 • 00:03:33Tyto skutečnosti minimálně nasvědčují tomu,
 • 00:03:36že se jedná o vyvádění
  veřejných prostředků.
 • 00:03:38Ovšem kde přesně končí,
 • 00:03:41budou muset zjistit orgány činné v trestním řízení.
 • 00:03:44Tím jsme se zabývali v naší druhé reportáži.
 • 00:03:46Nadační fond proti korupci minulý týden vystoupil s tvrzením,
 • 00:03:49že ví, kde peníze z Panenských ostrovů končí,
 • 00:03:52Domnívají se, že se vracejí do České republiky
 • 00:03:55ke známému pražskému lobbistovi Ivo Rittigovi.
 • 00:04:00Tvrdíme, že s největší pravděpodobností
 • 00:04:03konečným příjemcem provize je Ivo Rittig.
 • 00:04:05Nadační fond totiž získal jinou smlouvu,
 • 00:04:08podle níž tatáž firma z Panenských ostrovů
 • 00:04:11posílala Ivo Rittigovi velké peníze
 • 00:04:14ještě za jiné služby, než jsou jízdenky.
 • 00:04:16CO tedy pan Rittig pro firmu Cokeville dělal?
 • 00:04:21Já tady určitě nebudu prezentovat obchodní případy
 • 00:04:24Cokevilles a pana Rittiga, to ode mě určitě nečekáte,
 • 00:04:27protože za x posledních let budu prezentovat věci,
 • 00:04:30které nemají souvislost s Českou republikou.
 • 00:04:32Pan Rittig tráví podstatnou část roku v cizině, a to v Monaku,
 • 00:04:35kde se potkává se spoustou velmi movitých lidí.
 • 00:04:38A z této jejich vzájemné spolupráce
 • 00:04:41vzniká spousta zajímavých obchodních příležitostí.
 • 00:04:44Vadí vám, že půlka peněz, které Dopravní podnik platí Neographu,
 • 00:04:47končí bůhví kde?
 • 00:04:50To mi samozřejmě vadí,
 • 00:04:53ale teď je otázka, jaké to jsou peníze?
 • 00:04:55Protože to nejsou přece peníze Dopravního podniku.
 • 00:04:58Protože je úplně naivní a iluzorní tvrdit, což vy tvrdíte,
 • 00:05:01že cena, kterou my platíme, je předražená.
 • 00:05:03Ona není předražená.
 • 00:05:06Vedení města to ale vidělo jinak.
 • 00:05:09Po odvysílání naší reportáže v roce 2011
 • 00:05:12Martin Dvořák z čela Dopravního podniku odchází.
 • 00:05:15Na jeho místě se od té doby vystřídalo několik ředitelů.
 • 00:05:18Kauzy se začaly prošetřovat,
 • 00:05:20dvě z nich už skončily obviněním.
 • 00:05:23Stály nás podle policie desítky milionů korun.
 • 00:05:26Obviněno je celkem 8 lidi.
 • 00:05:29Mezi nimi je například i bývalý radní pro dopravu
 • 00:05:31a předseda představenstva Dopravního podniku
 • 00:05:34Radovan Šteiner.
 • 00:05:39Dalším obviněným je bývalý generální ředitel Martin Dvořák.
 • 00:05:43Lukáši, z vašeho pohledu je to obvinění, o kterém tady mluvíme,
 • 00:05:47smysluplné?
 • 00:05:49Mně smysl dává. V podstatě kopíruje to,
 • 00:05:52co jsme vysílali před dvěma lety,
 • 00:05:54to znamená, když jsme upozornili na podstatu té věci,
 • 00:05:58to znamená, že firma Neograph, která dodává jízdenky,
 • 00:06:01půlku z peněz, které inkasuje Dopravní podnik,
 • 00:06:04posílá dál do firmy na Panenské ostrovy,
 • 00:06:07a zřejmě policie dohledala další souvislosti,
 • 00:06:10a proto se mezi obviněnými ocitl i pan Dvořák.
 • 00:06:12Hlavní svědek a hlavní vystupující v oné reportáži
 • 00:06:15nám písemně potvrdil, několik týdnů předtím,
 • 00:06:18než nás začal vydírat, že ceny,
 • 00:06:21které Neograph poskytuje Dopravnímu podniku,
 • 00:06:24jsou nejlepší možné vzhledem k zajištění
 • 00:06:26a bezpečnostním prvkům, které tyto lístky mají.
 • 00:06:30Ve většině kauz kolem Dopravního podniku
 • 00:06:33se objevuje jedna advokátní kancelář:
 • 00:06:35Šachta & Partners.
 • 00:06:38Ta byla hlavní advokátní kanceláří Dopravního podniku
 • 00:06:41za éry Martina Dvořáka.
 • 00:06:44Já ty advokáty znám dlouhodobě,
 • 00:06:46a když jsem přicházel k Dopravnímu podniku,
 • 00:06:49tak jsem si chtěl vzít svoje ekonomy, auditory a právníky.
 • 00:06:51-To jsem udělal. -To je případ Šachta & Partners.
 • 00:06:54Ano a historicky rovnou říkám, že se starým panem Šachtou,
 • 00:06:58který je mimořádně kvalitní a dobrý právník,
 • 00:07:01se znala moje matka. Co je na tom?
 • 00:07:03Oni skutečně zajišťovali fullservis, all inclusive.
 • 00:07:07Že jednotliví účastníci toho procesu,
 • 00:07:11ať to byl Martin Dvořák, ať to byl Ivo Rittig,
 • 00:07:14prakticky se nemuseli o nic starat.
 • 00:07:17Na pražské adrese advokátní kanceláře Šachta & Partners
 • 00:07:21najdeme i pobočku firmy Cokeville z Panenských ostrovů,
 • 00:07:25pomocí které se vyváděly peníze za jízdenky z Dopravního podniku.
 • 00:07:29Tito advokáti zastupovali i Ivo Rittiga.
 • 00:07:50Popišme si konkrétně další kauzu,
 • 00:07:53kterou jsme v Reportérech ukazovali.
 • 00:07:56Jde o zakázky firmy Brema,
 • 00:07:58která pro Dopravní podnik dělá
 • 00:08:01elektroinstalace a stavební zakázky.
 • 00:08:04Já si myslím, že kauza je důležitá v tom,
 • 00:08:08že se najednou objevuje zprostředkovatelská smlouva,
 • 00:08:11tentokrát s jinou firmou z Panenských ostrovů,
 • 00:08:14která má tomuto dodavateli zaručit
 • 00:08:17další zakázky v Dopravním podniku
 • 00:08:20a má je zaručit za provizi z těchto zakázek,
 • 00:08:23které plynou někam dál tím systémem.
 • 00:08:26Firma Brema je standardní dodavatel
 • 00:08:29pražského Dopravního podniku.
 • 00:08:31Nám se nyní podařilo získat smlouvy se společností Mavex,
 • 00:08:34na jejichž základě vyplácí odměnu
 • 00:08:36za zprostředkování zakázek právě v pražském metru.
 • 00:08:41Firma Brema byla evidentně donucena k tomu,
 • 00:08:44aby přistoupila na spolupráci
 • 00:08:46a najala si jakési fiktivní zprostředkování tak,
 • 00:08:49aby peníze z těch zakázek mohly být odváděny bokem
 • 00:08:51nejasným příjemcůn.
 • 00:08:54Firma Mavex sídlí na Panenských ostrovech
 • 00:08:57a je jednou ze společností, kterou zastupovala
 • 00:08:59advokátní kancelář Šachta & Partners.
 • 00:09:02Zeptali jsme se tedy, jaké služby mohla společnost Mavex
 • 00:09:05zajeté fungující firmě Brema nabídnout.
 • 00:09:14Pak existují jakési dodatky, minimálně v osmi případech,
 • 00:09:17ale může jich být mnohem víc,
 • 00:09:19to je jen, o čem my máme nějaké povědomí,
 • 00:09:23a tyto dodatky mají charakter jakéhosi platebního příkazu,
 • 00:09:26to znamená, že říká: Splnili jsme svou povinnost,
 • 00:09:30zajistili jsme vám tuto konkrétní zakázku
 • 00:09:32a nyní za to požadujeme provizi.
 • 00:09:35Na těch dodatcích je uvedena dohromady částka 11 milionů korun,
 • 00:09:39ale to je jen to, o čem víme, realita může být větší.
 • 00:09:47V rozsáhlé kauze jsme se dostali až k matce Martina Dvořáka,
 • 00:09:51Marii Novákové.
 • 00:09:54Ta si v roce 2009 pořídila luxusní sídlo
 • 00:09:56na portugalské Madeiře.
 • 00:09:59Vila stála v přepočtu 40 milionů korun.
 • 00:10:02Tyto peníze ale nešly z účtu Marie Novákové.
 • 00:10:10Máme celou řadu dokumentů a listin, které jasně dokladují,
 • 00:10:14že tam jsou obchodní vztahy mezi společností Mavex,
 • 00:10:18která půjčovala desetimilionové úvěry
 • 00:10:23přímo nebo zprostředkovaně právě i paní Novákové,
 • 00:10:29a půjčovala tyto velké částky převážně za účelem nákupu
 • 00:10:32luxusních nemovitostí, například na Madeiře.
 • 00:10:36Firma Mavex figurovala jako ten,
 • 00:10:41kdo za ty vily přímo platil španělské realitní společnosti,
 • 00:10:44u které paní Nováková nakupovala.
 • 00:10:47Co to znamená, když firma spolupracující s Dopravním podnikem
 • 00:10:50půjčuje peníze matce jeho ředitele?
 • 00:10:55Vzhledem k tomu, že se jedná
 • 00:10:57o maminku generálního ředitele pana Dvořáka,
 • 00:11:00jedná se o evidentní případy spojené s hrozícím střetem zájmů,
 • 00:11:04kde se vyskytují opakovaně velmi závažná podezření
 • 00:11:07na možnou trestnou činnost spojením s vyváděním prostředků
 • 00:11:11z této největší městské firmy v České republice.
 • 00:11:17V tomto domě by měla sídlit paní Nováková
 • 00:11:20a její firma HK Rozvojová. Nic tady nesídlí takového.
 • 00:11:23Tady má adresu paní Nováková se svou firmou.
 • 00:11:27Má tady adresu.
 • 00:11:30-A nejsou tady kanceláře. -Nejsou.
 • 00:11:32-A je možné získat nějaký kontakt na tu firmu? -Ne.
 • 00:11:35Marii Novákovou se nám nepodařilo kontaktovat.
 • 00:11:39Martin Dvořák její majetek vysvětloval v minulosti tím,
 • 00:11:42že je to úspěšná realitní podnikatelka.

 
error: Alert: Content selection is disabled!!