2. 6. 2023

Odposlechy je třeba brát s rezervou

Policejní odposlech, ať již telefonní či prostorové, které se čas od času objevují v médiích, jsou obecně brány jako nezpochybnitelný důkaz a potvrzení oficiálně prezentované vyšetřovací verze případu. Jenže tak tomu ve skutečnosti často není. Nejenom že policie či média často s odposlechy manipulují. V úvahu se neberou ani nadsázky, či konkrétní okolnosti, za nichž byly pořízeny. To pochopitelně z nich činí pouze orientační indicie, které bez dalších důkazů nemají prakticky žádnou cenu. Pokřivené zrcadlo, které nastavují, se týká i tak významných kauz, jako je tzv. Nagygate, či Davida Ratha.

Na první pohled se zdálo, že odposlechy z případu údajného zneužití VOZ, které unikly do médií, jsou neotřesitelné, a jasně prokazují vinu všech aktérů. Soud to ale viděl jinak. Obdobně mohou dopadnout i odposlechy, které provázejí doprovodný materiál z usnesení o vyloučení této věci z celého trestního řízení z 6. května letošního roku, týkající se údajné sabotáže. Tedy v případě, že se vůbec k soudu dostanou.

Mediálně nejchytlavější je pochopitelně postava tehdejší tajemnice premiéra, a jeho dnešní manželka Jana Nečasová. Právě ona byla olomouckými státními zástupci vybrána jako osoba, která propojuje všechny větve celé kauzy. Jedním z hlavních témat je v odposleších vztah a údajná spolupráce mezi ní a Ivem Rittigem. Z odposlechů například vyplývá, že v listopadu 2012 si chtěl Rittig nechat od Nagyové potvrdit, že „je důležité, že platí dané slovo a nemění se parťáci“. Na to mu Nečasová odpověděla, že „neopouští staré známé pro nové.“ Jenomže policii nějak z odposlechů vypadla první část SMS, v níž si Rittig stěžuje, že se s ním již dlouho odmítá osobně setkat. Zavádějící je rovněž tvrzení o „intenzivních kontaktech“. Od září do listopadu 2012 si oba vyměnili podle policie čtyřicet sedm SMS, což prý svědčí o intenzivních stycích. Otázkou je, zda lze cca šest zpráv a šest odpovědí za měsíc považovat za intenzivní komunikaci. Policie už však neuvádí, kolik SMS si měli vyměnit mezi listopadem 2012 a dnem zatčení 13. června 2013. Bylo jich totiž necelých deset. Navíc onen „intenzivní“ styk probíhal před a během kongresu ODS, což staví celou komunikaci do úplně jiného světla.

  Plné znění textu: Odposlechy je třeba brát s rezervou

 
error: Alert: Content selection is disabled!!