2. 10. 2023

Miroslav Špadrna: Na odškodnění by měli mít nárok i bezdůvodně stíhaní a jejich rodinní příslušníci

Současná právní úprava obětí nesprávných a nezákonných rozhodnutí orgánů státu je nedostatečná, zastaralá, diskriminační, a málo hájí práva poškozených. Tvrdí to Spolek na podporu nezávislé justice Šalamoun. Ten proto připravil zcela nový návrh zákona o odpovědnosti za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci, který by měl otázku odpovědnosti řešit komplexním přístupem.

Odškodnění by se tak měly dočkat i osoby, postižené nedůvodným trestním stíháním, ale i jejich rodinní příslušníci. Zákon by měl řešit i povinnost státu vymáhat odškodnění od osob, které svým jednáním způsobily jinému škodu. „V praxi dochází k uplatnění regresních nároků jen výjimečně a tento stav posiluje v úředních osobách vědomí jejich neodpovědnosti za vadný výkon veřejné moci, kterým může být a také často bývá velmi razantně zasaženo do života poškozeného, což vede k úpadku v právním vědomí a k nízké vymahatelnosti práva obecně,“ říká autor zákona Miroslav Špadrna ze Spolku Šalamoun.

 
error: Alert: Content selection is disabled!!