2. 6. 2023

Domácí úkoly páně Kubiskovy

Pečlivá příprava spolupracujícího obviněného – (soudní jednání 26.10.2018)

“JUDr. Monsport uvádí:
V závěru otázek, které jsem pokládal ing. Kubiskovi, tak jsem vaším prostřednictvím předložil svazek listin, aby se vyjádřil k tomu, jestli je viděl a jestli je zná.

Titulní strana toho svazečku je o komunikaci dvou osob, kdy jedna osoba žádá druhou, ať se připraví na zodpovězení otázek, které jsou na tom titulním listu přesně formulovány. Další listiny z toho včerejšího svazečku jsou přípravou odpovědí na tyto otázky.

Pan ing. Kubiska na můj dotaz a po předložení těchto listin řekl, že tyto listiny neviděl a nezná je.

Chtěl bych předložit záznam o podání vysvětlení pana Kubisky z 28.7.2014, z jeho obsahu zjistíte, že panu Ing. Kubiskovi jsou při tomto výslechu pokládány tytéž otázky, přesně formulací, jako jsou na tom titulním listu ze včerejšího svazečku a odpovídá na tyto položené otázky při tomto podání vysvětlení pan Ing. Kubiska úplně stejně doslovně, jak je uvedeno na těch dalších listinách včerejšího svazečku.

Neřeším v tuto chvíli otázku, jestli policejní orgán a pan Ing. Kubiska postupovali správně nebo špatně, neřeším ani otázku procesní přípustnosti záznamu o podání vysvětlení.

Chci tím pouze říci, že pokud ing. Kubiska řekl, že ty listiny, které mu byly předloženy a které jsou o této komunikaci s policejním orgánem a o domácí přípravě na dopředu položené otázky, že je nezná a neviděl je, tak podle mého názoru zjevně neodpověděl pravdivě, protože jiné vysvětlení pro to nemám.

Chci pouze dodat, že titulní list toho včerejšího svazečku končí slovy „děkuji vám, uvidíme se opět v pondělí v 17.00 hod.“. Ten úřední záznam o podaném vysvětlení, který předkládám, tak se odehrál 28.7.2014, což je vskutku v pondělí a začíná se v 17.00 hod. čili tyto listiny spolu korespondují – obhájce zakládá do spisu zmíněné listiny.”

Otázky policejního orgánu zaslané spolupracujícímu obviněnému Kubiskovi (k dispozici během nahlížení do spisu, vyňato policejním orgánem před předložením spisu soudu):

Odpovědi spolupracujícího obviněného Kubisky (na straně 3 v podání vysvětlení):

 
error: Alert: Content selection is disabled!!
Obsah