10. 6. 2023

Jak pracuje prokurátor

 

M. Dvořák dne 3.1.2021 poukázal na manipulaci se spisem:

Mrzí mě, že v rámci vyšetřování jsem byl svědkem a zmonitorovali jsme neuvěřitelné přiběhy o zasahování státního zástupce do spisu. Najednou ze spisu začaly mizet některé dokumenty. Už dopředu jsme byli našimi advokáty informováni, že odpovědný státní zástupce manipuluje se spisy, a dovolím si říct, že krade věci ze spisu, i faktury ohledně státní tiskárny cenin“

 

Obdobně I. Štika v článku z 2.1.2021 zmínil, že:

Kauza totiž staví na nevěrohodných svědcích, pečlivé přípravě spolupracujícího obviněného na výslech policií a kreativní práci státního zástupce s fakty a důkazy ve spise.”

 

K těmto tvrzením viz níže uvedené pasáže ze soudních protokolů.

Kreativní práce SZ a policie se spisem – (z protokolu soudního jednání 1.3.2019)

“Do spisu zakládá obžalovaný Štika listinu – objednávka DP č. 71220071 ze dne 15.12.2011, která je označena stylem číslování, je veden tr. spis číslem 008850, přičemž ze strany soudu bylo zjištěno, že tato listina ve spise chybí, neboť je tam mezera mezi číslem 8849 a 8851. Soudu nejsou známy důvody, proč tato listiny chybí. Listina se předkládá jako důkaz, neboť strukturálně logicky zapadá do toho, co je na čl. 8849 a číslech následujících, je to objednávka 3 400 000 ks jízdenky v ceně 0,38 Kč za cenu 1 290 000 Kč bez DPH ve vztahu ke STC. Listina bude řazena do soudního svazku s poznámkou, že založil Ing. Štika dnešního dne.

Obžalovaný Štika
Myslím, že konzistentně potvrzuje to, že to není žádný zmanipulovaný důkaz, také to, že se na tuto listinu, resp. na částku v ní uvedené odvolává i soudní znalec Juráň, byť přestože věděl, že toto je nejvyšší cena, za kterou dodávala STC- DP, tzn. 38 haléřů, tak přehlédl tuto skutečnost ve svém posudku a uváděl tam ceny nižší, díky čemuž pak rozdíl fakturace byl výrazně vyšší v neprospěch obžalovaných.

Uvádím, že toto považuji za známku manipulace s tr. spisem ze strany policejního orgánu, není to ojedinělý případ, jak jsme konec konců viděli včera. Když jsem se seznamoval, tak jsem měl listinu, která byla pouze jednostranná, druhou stranu jsem si tam musel založit z nahlížení ze spisu a pan předseda včera demonstroval, že pojednou ve spise je listina, která je oboustranná.

Dovolím si vyjádřit jakési znechucení z toho, že během tr. řízení nebo přípravného řízení jsem pochopil, že není cílem policejního orgánu napomoci k objektivnímu zjištění skutečnosti, ale maximálně znepříjemnit obviněnému jeho obhajobu drobnými administrativními ústrky – řádné nastudování spisu atd.

Bylo mi například odmítnuto účastnit se výslechu pana Sitty, z mého pohledu tato účast byla naprosto logická, protože nelze očekávat, že Dr. Monsport měl v tu dobu jakékoliv vyšší nebo potřebné znalosti, pokud se týkalo jízdenek – odborně. Policejní orgán mi odmítl předložit dva flash disky v originále, které uvedl v rozhodnutí, že mi je zpřístupní při nejbližším nahlédnutím do spisu. Tak se nestalo. Odkazuji na čl. 16196 a 16199.

Státní zástupce odmítl zásadní návrh obhajoby na zajištění vzorků archů papíru jízdních dokladů dodávaných do dalších DP. Kdyby akceptoval tento zásadní návrh obhajoby, tak jsme mohli mít skutečně kvalifikovaný posudek na materiály, na které tiskly jízdenky všechny DP v ČR. Tato žádost obhajoby je na čl. 15880.

Další příklad, kdy policejní orgán se vypořádával s přístupem k informacím ve spise je na čl. 16207 z 24.2.2014, kdy odmítl přístup obhájkyně Lamkové ke zvukovým záznamům.

Komentář k listině, kterou obž. Štika nyní zakládal:
Mám za to, že tato objednávka je jenom dalším důkazem manipulace, na kterou jsme marně poukazovali v přípravném řízení. K vedení spisu nebo k pochybením policejního orgánu ve vedení spisu se obhajoba vyjadřovala na čl. 15598 – 15601.

Snažil jsem se vždy namítat, že spis nebyl zažurnalizován ve správném okamžiku, namítali jsme se, že při rozsahu tohoto spisu nemůžeme nikdy zjistit, jestli tam nějaké listiny chybí a v jakém stavu tento spis nakonec doputuje k soudu. Jak se nakonec ukazuje z těchto dvou izolovaných případů, tak ty obavy a výtky byly naprosto opodstatněné.

Připomínám, že ze spisu byly selektivně vyjmuty podání vysvětlení, které se zjevně nehodily obžalobě, byla tam pouhá vysvětlení svědka Sitty, pana Kubisky, nebylo tam vysvětlení moje, Ing. Dvořáka atd. Toto pochybení musel zhojit až senát na výzvu předsedy senátu.

Myslím si, že tímto se také porušila práva na moji obhajobu, protože mi připadá, že zákon toto precizně nespecifikuje, tak žurnalizace je z mé strany nástroj na kontrolu vedení a průběhu řízení ex post, což nelze nyní provést. Tyto námitky jsou směřovány na státního zástupce, který je odmítl s tím, že ne každý důkaz pořízený v tr. řízení musí být zanesen do spisu.”

 
error: Alert: Content selection is disabled!!
Obsah