2. 6. 2023

Nejvyšší žalobce podal dovolání v kauze selftradingu ve společnosti Neograph, známé z kauzy předražených pražských jízdenek

Případem tunelování papírenské společnosti Neograph se bude zabývat Nejvyšší soud v Brně. Návrh na dovolání, který sepsalo Vrchní státní zastupitelství v Praze, vyhodnotilo Nejvyšší státní zastupitelství jako důvodný. Žalobci proto případ překlopili dovoláním k nejvyšší soudní stolici. Jde o případ Vladimíra Sitty juniora, souzeného za tunelování společnosti Neograph. Případ se úzce dotýká vyšetřování hospodářských kauz v pražském Dopravním podniku. Neograph byl dodavatelem jízdenek, ze kterých mizely sedmnáctihaléřové provize na Britské Panenské ostrovy. Sitta byl prvoinstančně odsouzen, ale těsně před vypuknutím procesu, týkajícího se Dopravního podniku, jej odvolací Vrchní soud v Praze osvobodil.

Nejvyšší státní zastupitelství obdrželo návrh na podání dovolání ve věci pravomocně odsouzeného Vladimíra Sitty, směřující proti rozsudku Vrchního soudu v Praze od Vrchního státního zastupitelství v Praze, před koncem loňského roku. Mezitím začal „očištěný“ Sitta vypovídat jako klíčový svědek v případu údajného tunelování pražského Dopravního podniku. „Po přezkoumání věci bylo 18. prosince podáno nejvyšším státním zástupcem dovolání. Toto dovolání bylo zasláno soudu prvního stupně, tedy Městskému soudu v Praze, jenž by měl dále postupovat podle trestního řádu a po provedení potřebných úkonů je ve stanovené lhůtě předložit Nejvyššímu soudu,“ potvrdil informace Ekonomického deníku mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.

Dovolání bylo podle Malého podáno s odkazem na dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) trestního řádu. Podle tohoto ustanovení trestního řádu jej lze podat, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. „Předmětem právního posouzení je skutek, tak jak byl zjištěn soudy, a nikoli jak se jeho zjištění domáhají dovolatelé. V dovolání je podle tohoto dovolacího důvodu možné namítat, že skutkový stav, který zjistily soudy nižších instancí, nenaplňuje znaky trestného činu, jimiž byl ten který obviněný uznán vinným. V kvalifikaci skutkového stavu zjištěného soudy nižších stupňů lze tedy vytýkat jen právní vady,“ stojí v trestním řádu. Nejvyšší soud může mimo jiné rozsudek Vrchního soudu zrušit a nařídit nové projednání.

Dovolání je v anonymizované podobě publikované na webových stránkách Nejvyššího státního zastupitelství. Podle informací Ekonomického deníku měl být do trestního spisu až po vynesení rozsudku Vrchním soudem přidán přípis jednoho ze zástupců orgánů činných v trestním řízení, aktivních v této trestní záležitosti. Nejvyšší žalobci ale celý trestní spis nemají k dispozici. „Tento spis je nyní vedený soudy činnými ve věci a Nejvyšší státní zastupitelství se k jeho obsahu nebude vyjadřovat,“ uzavřel mluvčí nejvyšších žalobců Petr Malý. Celý spis i s oním zmiňovaným přípisem předá Nejvyššímu soudu tedy Městský soud v Praze.

  Plné znění textu: Nejvyšší žalobce podal dovolání v kauze selftradingu ve společnosti Neograph, známé z kauzy předražených pražských jízdenek

 
error: Alert: Content selection is disabled!!