2. 6. 2023

Pražský Vrchní soud začne projednávat odvolání v kauze pražských jízdenek

Pražský Vrchní soud začne na konci června projednávat odvolání v kauze údajně předražených jízdenek pro pražský Dopravní podnik. Státní zástupce odvolání podal na konci února. Na lavici obžalovaných by měli opět usednout mimo jiné bývalý ředitel Dopravního podniku Martin Dvořák, lobbista Ivo Rittig nebo známí advokáti. Žalobce požaduje zrušení rozsudku a vrácení věci provinstančnímu soudu.

Pražský Vrchní soud začne 29. června projednávat odvolání v kauze údajně předražených jízdenek pro pražský Dopravní podnik, známější jako „sedmnáctihaléřová provize z každé jízdenky“. Česká justice ověřila nařízení hlavního líčení z databáze Infosoud.

Sedmnáct lidí je obžalováno mimo jiné ze zločinu sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, trestného činu pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě nebo zločinu zpronevěry. „Veřejné zasedání o odvolání VSZ v Praze a DP hl. m. Prahy proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7.5.2019 se bude konat ve dnech 29.června – 3.července 2020 vždy od 08:45 hodin u Vrchního soudu v Praze v jednací síni č. 1/přízemí, číslo dveří 58… …Veřejné zasedání se může konat ve Vaší nepřítomnosti, avšak pro Vás je důležité, abyste se k němu dostavil. Chcete-li, aby byly při veřejném zasedání provedeny důkazy, oznamte je podepsanému soudu ještě před veřejným zasedáním, u svědků oznamte též jejich přesnou adresu, jakož i to, o čem mají být slyšeni,“ napsal obžalovaným předseda soudního senátu vrchního soudu  Luboš Vlasák.

Bývalý generální ředitel Pražského dopravního podniku Martin Dvořák, vysocí manažeři Tomáš Petana, Ivo Štika, právníci Aleš Rozehnal, David Michal, Karolína Babáková, Marek Stubley, lobbista Ivo Rittig, jeho firmění administrátor Peter Kmeť (toho času ve výkonu trestu za jiný trestný čin), Pavel Švarc, Jan Janků, Jan Valtr, Petr Michal, Jana Šádková, Jaroslav Kubiska, matka martina Dvořáka Marie Nováková a Ferdinand Überall, byli zproštěni obžaloby za „tunelování“ pražského Dopravního podniku před necelým rokem, 17. května. Dozorující žalobce Adam Borgula z Vrchního státního zastupitelství v Praze se na místě proti osvobozujícímu rozsudku odvolal.

Žalobce: soud se nevypořádal s rozsáhlou důkazní materií

Písemné odůvodnění rozsudku se žalobci Adamu Borgulovi dostalo do rukou 30. prosince. Písemnou verzi odvolání poslal Borgula na Vrchní soud v Praze 17. února. „Nalézací soud dospěl k závěru, že výpověď obž. Ing. Dvořáka je věrohodná. Mám za to, že s hledem na ostatní provedené důkazní prostředky a z nich plynoucí relevantní důkazy, tyto tomuto závěru nenasvědčují a soud tak nepostupoval důsledně podle § 2 odst. 5, 6 tr. řádu,“ začal svoje odvolání Borgula.

Borgula dospěl k názoru, že nalézací soud postupoval v rámci dokazování v rozporu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 5, 6 tr. řádu. Přičemž tato pochybení mají podle něj vliv na správnost skutkových a právních zjištění nalézacího soudu. „Nalézací soud se taktéž nevypořádal s rozsáhlou materií důkazů, které jsou významné pro jeho rozhodnutí, přičemž závěry, na základě nichž rozhodl, jsou neodůvodněné a nepřezkoumatelné. Existují  pochybnosti o správnosti a úplnosti skutkových zjištění Městského soudu v Praze, přičemž je zapotřebí, aby nalézací soud řádně hodnotil provedené důkazy a současně aby provedl další důkazy shora uvedené, doposud neprovedené,“ tvrdí v odvolání Borgula.

„Navrhuji, aby Vrchní soud v Praze z důvodů uvedených v § 258 odst. 1 písm. a), b), c), d) trestního řádu napadený rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 17. 5. 2019 pod sp. zn. 47 T 7/2017 ve vztahu ke všem obžalovaným zrušil a podle § 259 odst. 1 trestního řádu věc vrátil Městskému soudu v Praze k novému rozhodnutí,“ uzavřel svoje odvolání Adam Borgula.

Neuznané odposlechy a nedůvěryhodný svědek

Kauzu „17 haléřů za každou jízdenku“ odstartoval před lety Nadační fond proti korupci. Případ točící se kolem pražských jízdenek byl z velké části vystavěn na odposleších a výpovědi korunního svědka Jaroslava Kubisky.  Nalézací soud ale odposlechy z jiné kauzy nepřipustil a Kubisku označil za nedůvěryhodného. To vše se lze dočíst v rozsudku pražského Městského soudu, čítajícím 297 stránek, který soud zveřejnil na sklonku roku.

Podle soudu se žalobci Adamu Borgulovi nepodařilo prokázat, že pražskému Dopravnímu podniku vznikla jednáním podezřelých škoda. Předseda senátu Petr Hovorka v odůvodnění rozsudku uvedl, že některé znalecké posudky byly špatně zadané, a marže poskytovaná u jízdenek nebyla vyšší, než je běžné u jiných dodavatelů jízdenek v Česku. Podle soudu se obžalobě nepodařilo shromáždit důkazy, že by bývalý generální ředitel pražského Dopravního podniku (DPP) Martin Dvořák nebo lobbista Ivo Rittig obdrželi nějaké plnění na základě uzavřených smluv pražského městského přepravce.

  Plné znění textu: Pražský Vrchní soud začne projednávat odvolání v kauze pražských jízdenek

 
error: Alert: Content selection is disabled!!
Obsah