2. 6. 2023

Jak pracuje prokurátor 2

Ivo Štika – vyjádření obžalovaného k navrženým důkazům (odposlechy MSB, 19.11.2020).

00:38 Mě připadá skandální ta věta, že připravuje za DP, protože kdyby pan SZ postupoval korektně, tak je jasné, že na výzvu daňového poradce DP pan Michal připravil dokument, kterým popisuje roli AK v DP, čili to není za DP, ale je to pro DP na výzvu daňového poradce. To mě docela rozčílilo, protože tohle už je docela skandální.

1:48 Pan SZ v těch odposleších neustále zpochybňuje právo obžalovaných spolu komunikovat, já vím, že soudu je to známo, novinářům je to známo, nicméně pochybuju, že o tom napíšou, na straně 7 podání, kterým Dr. Radkovská odmítla tyto odposlechy, nebo význam těchto odposlechů, se jasně píše „je naivní představou státního zástupce pokud se domnívá, že se obžalovaní na řízení před soudem nepřipravují, obzvlášť jedná-li se o trestní věc týkající se sofistikované hospodářské činnosti.“

2:50 Nevím, který účelový znalecký posudek má pan prokurátor na mysli, ale pokud se to týká posudku, který si nechal zpracovat DP, tak mě jenom udivuje, že znalkyně, která tento posudek zpracovávala zde minulý týden podávala svědectví ohledně jiného ZP, který si vyžádal soud a pan SZ položil čtyři naprosto bezvýznamné irelevantní otázky a žádným způsobem věrohodnost, kvalifikaci, případně nějakou podjatost paní znalkyně nezpochybnil, čili i v této souvislosti si dovolím citovat znovu ze zamítavého usnesení Dr. Radkovské, a to na straně 6 „státní zástupce si vybírá i interpretuje z odposlechu pouze určité pasáže, které se mu hodí a z nich dovozuje závěry, které konvenují s jeho pohledem na věc ve smyslu podané obžaloby. Některé pasáž naopak ponechává zcela bez povšimnutí“.

3:58 Zakládám do spisu kopii dokumentu, je to výtisk z e-mailu, který jsem zaslal v říjnu 2015 statutárnímu orgánu DP, resp. nahoře je odpověď paní Češkové tehdejší ekonomické ředitelky a podstatou toho sdělení byla moje žádost o to, aby DP přihlédl ke ZP, který jsem nechal zpracovat a aby zohlednili případné přihlášení se ke škodě v této věci závěry tohoto ZP.

Jinak tam pan SZ opět konspiruje, že jsem byl v nějakém tajemném kontaktu s poškozeným, samozřejmě, že jsem byl, jak dokládá tento e-mail, protože mám jakousi profesní čest a pokud se bývalý zaměstnavatel ocitl v důkazní nouzi a to vzhledem k mentalitě pracovníků DP, kteří zapomněli veškeré informace, které by mohly být pro trestní či daňové řízení podstatné, tak se DP ocitl v důkazní nouzi pokud se týkalo sporu s SFÚ, i daňový poradce DP se na mě později obrátil, např. z textu jeho e-mailu: „sděluji, že informace, které jsem požadoval mi v DP není schopen nikdo zajistit, potřebuji je pro jednání na SFÚ atd.“.

Já sám jsem byl potom předvolán na SFÚ, kde jsem vypovídal, čili pokládám to za naprosto běžné, pokud je bývalý zaměstnanec osloven daňovým poradcem zaměstnavatele, aby poskytl součinnost v daňovém řízení, tak mi připadá logické tomuto požadavku vyhovět, obzvlášť v kontextu toho, že je mi kladeno za vinu, že jsem na tom nějakým způsobem podílel a že by tam mohly být nějaké konsekvence, pokud se týká nějaké regresu v podobě nějakých následků platu atd. To je všechno.

6:47 Připadá mi pikantní, že pan SZ hovoří o lživé obhajobě, když on sám v návrhu, který podal jako odvolání k VS, tak já jsem na prvních dvou stranách napočítal 18 tvrzení, která jsou v přímém rozporu s důkazní situací ve spise.

 

 
error: Alert: Content selection is disabled!!