2. 6. 2023

Hodnocení Kubisky senátem v kauze Oleo chemical

Tato kauza, rovněž dozorovaná SZ Borgulou, skončila osvobozením všech pro prokuraturu klíčových obžalovaných, tj. Rittig a advokáti AK Šachta.

Z rozsudku:

  • státní zástupce vycházel zejména z výpovědi obžalovaného Jaroslava Kubisky a z materiálů, které tento bez svolení svých nadřízených odcizil na svém pracovišti ve společnosti Peskim
  • Obžalovaný Kubiska uvedl, že Ivo Rittig je skutečným vlastníkem společnosti Cokeville Assets, v kuloárech spol. Peskimu se to říkalo, to ovšem ještě nemůže být důkaz o tom, že se tato informace zakládá na pravdě
  • Obžalovaný Kubiska před soudem uvedl, že vycházel ze svých ekonomických znalostí, které ho dovedly k závěru, že společnost Cokeville tímto způsobem nemůže ekonomicky fungovat. Soud se ale nemohl s tímto názorem ztotožnit, neboť výpověď obžalovaného Kubisky byla v tomto směru spíše hodnotící, než že by přinášela reálné informace podložené znalostí obchodních vztahů spol. Cokeville. Obžalovaný Kubiska neměl podstatné informace o obchodních vztazích společností Cokeville Assets, o jejích uzavřených smlouvách a o plněních, která poskytovala a která přijímala, a pouze z číselných údajů a z přehledů z bankovního účtu této společnosti nelze dovozovat, že by společnost byla pouhou prázdnou schránkou.
 
error: Alert: Content selection is disabled!!