9. 6. 2023

Hlavou i srdcem jsem byl fízl, jsem fízl a budu fízl

Esence domýšlivosti, egocentrismu a velikášství. Mediální bublina, která praskne při prvním kritickém pohledu.” Tak charakterizoval autora “auditu DPP” článek Láska. Václav Láska. Protřepat, nemíchat.

Ze závěrečné řeči kárného žalobce ČAK při projednávání Láskova přestupku:

“Výkon advokacie se řídí nejen zákonem o advokacii, ale i etickým kodexem.

Nikdo není oprávněn o někom prohlašovat, že se dopustil trestné činnosti či ji organizoval. Toto může učinit pouze nezávislý soud. I když budu stokrát přesvědčen o tom, že se někdo něčeho dopustil, nedává mi to žádné právo kohokoli označit za zločince.

Můžu sdělit své pochybnosti o tom, jak kdo konal, ale to je vše. K rozhodnutí o vině, znovu opakuji, jsou nezávislé soudy.

Kárně obviněný evidentně zapomněl, že již nepracuje u policie, kde lze obvinit kohokoli ze spáchání čehokoli. O to horší je, že tak postupoval vůči kolegům, členům advokátní komory, které takto výrazně poškodil. Je zřejmé, že kárně obviněný je naprosto nedotčen ustanoveními etického kodexu a o to víc po podání kárné žaloby mě překvapilo jeho vyjádření, kde doslovně uvádí, že sdělení, že se nějaký advokát dopouští trestné činnosti, není znevažování advokátního stavu, dále zde opakuje, že AK se dopustila rozsáhlé trestné činnosti atd.

Je zřejmé, že kárně obviněný nechápe principy výkonu advokacie, etický kodex a to ani po podané kárné žalobě, a z tohoto důvodu navrhuji uznat na vinu v souladu s kárnou žalobou a navrhuji jako kárné opatření vyškrtnutí ze seznamu advokátů.“

Sám Láska se na svém facebooku k fízlovské mentalitě hrdě hlásí:

Výroky, za které byl Láska v roce 2013 kárně stíhán
Text kárné žaloby

Po odvolání byla žaloba zrušena.

Pro ilustraci některé z dalších výroků V. Lásky:

Zdroj:

DPP za Dvořáka ovládala zločinecká struktura, tvrdí Láska

Dopravní podnik byl krmelec, kam se všichni chodili napást

 
error: Alert: Content selection is disabled!!