9. 6. 2023

Kauza 17 haléřů provize za pražské jízdenky: Odůvodnění rozsudku je totálním propadákem pro obžalobu

Ekonomický deník získal odůvodnění rozsudku v kauze údajného tunelování pražského Dopravního podniku a údajného praní špinavých peněz. Rozsudek čítá 233 stran a jeho čtení je zdrcující především pro obžalobu – konkrétně žalobce z Vrchního státního zastupitelství v Praze Adama Borgulu. Soud totiž zkonstatoval, že žalobce přinesl před soud obžalobu založenou nezřídka kdy na domněnkách. Obžaloba v kauze mimo jiné tvrdí, že k lobbistovi Rittigovi putovalo přes karibskou firmu 17 haléřů z každé jízdenky, kterou papírna Neograph vyrobila pro pražského městského přepravce.

Pražský Městský soud rozhodl v kauze pražského Dopravního podniku 27. listopadu poté, co mu kauzu vrátil Vrchní soud. Všech 12 obžalovaných, v čele s bývalým ředitelem městského přepravce Martinem Dvořákem a lobbistou Ivo Rittigem, senát předsedy Petra Hovorky a přísedících Jany Svobodové a Michala Ridoška zprostil obžaloby. Nalézací soud v této věci rozhodoval už podruhé a i napodruhé vynesl zprošťující verdikt.

Obžaloba vinila obžalované ze spáchání skutku označovaného jako „Crosspoint“ (šlo o prodej jízdenek v kioscích v terminálech přepravce), kterým měla být způsobena podniku škoda v celkové výši 320 852 325 korun.

Dále ze skutku označovaného jako „Neograph“ (výroba jízdenkového papíru v papírně Neograph a jejich tisk ve Státní tiskárně cenin), kterým měla být podniku způsobena škoda ve výši 96 741 582 korun.

A do třetice ze skutku označovaného jako „Crowsnest“ (prodej SMS jízdenek), kterým měla být Dopravního podniku způsobená škoda ve výši 39 900 000 korun. „Tedy uvedenými jednáními měli obžalovaní způsobit celkovou škodu nejméně 457 493 907 korun. Na každý z těchto tzv. zdrojových trestných činů navazoval skutek legalizační, tedy celkem tři skutky, kterými měli jednotliví obžalovaní zastírat původ věci, která byla získána trestným činem na území České republiky, a to jako členové organizované skupiny působící ve více státech,“ shrnula obžaloba svou konstrukci trestných činů.

Vyšetřování případu i soudy probíhají za velkého zájmu médií. Jedním z obžalovaných je i známý pražský lobbista Ivo Rittig. Obžaloba v kauze mimo jiné tvrdí, že k němu měla přes karibskou firmu Cokeville Assets putovat provize 17 haléřů z každé jízdenky, která byla pro dopravní podnik vyrobena.

Lobbista Ivo Rittig měl podle obžaloby zastírat původ věci, která byla získána trestným činem spáchaným na území České republiky. „Jako jeden z členů organizované skupiny a ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech, ve vztahu k věci v hodnotě velkého rozsahu, čímž měli získat pro jiného prospěch
velkého rozsahu.“ Foto: Ivo Rittig

Jenže soudy dospěly ke zcela odlišným závěrům. Například v kauze Neograph, tedy údajné provizi 17 haléřů z každé jízdenky, které měly putovat do Karibiku a následně pak lobbistovi Ritttigovi, soud zkonstatoval: „Důkazní prostředky o dohodě tvrzené v obžalobě neexistují.“ Dále pak soud k jízdenkám uvedl: „Obžaloba je dle názoru soudu v tomto ohledu nekonsistentní a bez jakéhokoli zdůvodnění operuje se zmíněnými listinnými materiály selektivním způsobem.“

Výběr pasáží, které se hodí

K policejnímu sledování obžalovaných právníků Davida Michala a Karolíny Babákové, a dalších, z advokátní kanceláře Šachta & Partners, později MSB Legal, se kterými lobbista Ivo Rittig spolupracoval, soud sdělil: „Z písemného návrhu státního zástupce na provedení důkazu ´sledování MSB Legal´ a hodnocení tohoto důkazu v závěrečné řeči je zřejmé, že státní zástupce si vybírá a předkládá z odposlechů určité pasáže, které se mu hodí, a z nich dovozuje závěry, které konvenují s jeho pohledem na věc ve smyslu podané obžaloby.“

A pokračoval: „Jak výše uvedeno, pokud se určitá slovní spojení či konkrétní věta zasadí do správného skutkového a dobového kontextu je celkový smysl sdělení mluvčího odlišný od zaujatého pohledu obžaloby. Ke sledování MSB Legal tak lze uzavřít, že ve vztahu ke zdrojovému trestnému činu se jedná o soubor důkazů, které nejsou nikterak průkazné.“

Domněnky žalobce

Žalobce Adama Borgula k sedmnáctihaléřovým provizím do Karibiku v obžalobě například tvrdil následující: „Jednotlivé útoky pokračujícího zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti byly zadokumentovány zejména výpovědí spolupracujícího obviněného Ing. Kubisky, na tuto výpověď navazujícími výpověďmi zaměstnanců spol. Peskim s. r. o., listinnými důkazy a nosiči elektronických dat vydanými Ing. Kubiskou a zajištěnými švýcarskými orgány činnými v trestním řízení. Z těchto důkazů státní zástupce dopěl k závěru, že pokyny k jednotlivým transakcím udělovali jednak advokáti AK Šachta & Partners v. o. s. Mgr. Michal, Mgr. Babáková a Mgr. Stubley, přičemž Mgr. Stubley a Mgr. Michal se podíleli i na přípravě smluvní dokumentace DPP, což je patrno především z výše uvedené emailové komunikace a z výpovědí zaměstnanců DPP (Mgr. Hanuš). Mgr. Babáková a Mgr. Michal pak jako původní jednatelé spol. Peskim s. r. o. dávali pokyny i zaměstnancům této společnosti, a to i v době, kdy již nebyli ve funkcích jednatelů.“

Soud ale došel k diametrálně odlišnému závěru. Zkonstatoval, že Borgula pracoval s domněnkami.

„Tvrzení státního zástupce však není opřeno o relevantní důkazy. Dohoda uvedených osob nebyla žádným způsobem prokázána a neplyne ani z provedených prostorových odposlechů. Pokud je pak v odůvodnění obžaloby nelogicky uvedeno: ´Z obsahu a kontextu předmětných zvukových záznamů je dáno podezření, že obv. Rittig se nezabýval předraženými dodávkami jen v době počínaje prosincem 2011. Z toho se tedy podává, že se obv. Rittig podílel na organizování předražených dodávek jízdních dokladů pro DPP a převod takto získaných prostředků spol. Cokeville Assets Inc.´; pak je zcela evidentní, že státní zástupce činí závěry ze svých domněnek, nikoliv na podkladě důkazů,“ oznámil soud.

  Plné znění textu: Kauza 17 haléřů provize za pražské jízdenky: Odůvodnění rozsudku je totálním propadákem pro obžalobu

 
error: Alert: Content selection is disabled!!
Obsah