2. 10. 2023

Revizní posudek státního zástupce – prizmatem spolupracujícího obžalovaného Kubisky

Během projednávání prvního odvolání státního zástupce Vrchní soud uložil nalézacímu soudu zpracování nového znaleckého posudku ohledně obvyklé ceny jízdenek (“Nalézací soud se proto pokusí získat další podklady, které by následně poskytl znalcům resp. ke shora uvedenému znaleckému ústavu k posouzení, zda použitím metody nákladové lze určit spravedlivou cenu jízdních dokladů. (str. 49 usnesení VS)”.

Tento nový posudek (zadaný soudem) potvrdil závěry prvního, který byl zadán “poškozeným DPP”. V ústním zdůvodnění rozhodnutí se předseda odvolacího senátu JUDr. Vlasák k posudku  státního  zástupce vyjádřil takto (v závorce odkaz na stopáž audiozáznamu):

“[00:45:24] Pan SZ předložil znalecký posudek, tzv. revizní. My v tomhletom případě dáváme samozřejmě za pravdu námitce pana Dr. Rampuly. NEŠLO o revizní znalecký posudek. My jsme si toho byli vědomi v okamžiku, když nám to pan státní zástupce poslal…

[00:46:24] … není oprávněn podle §110 tzv. revizní znalecký posudek. To podle znění §110 může činit pouze státní orgán, vysoká škola, vědecký ústav nebo instituce specializovaná na znaleckou činnost, nikoliv znalecká kancelář.

[00:47:04] My jsme dospěli tedy k závěru, když k němu přistupujeme nikoliv jako reviznímu, a to za prvé že to zadání ze strany pana SZ bylo nešťastné. Tzn. že při zadání znal. posudku nemůžu a priori v podstatě vyjadřovat svůj postoj k znaleckému posudku který dávám přezkoumat a obracet se na mýho znalce jenom ohledně části znal. posudku, se kterým nesouhlasím.

[00:47:29] To nebylo objektivní zadání, ale hlavně pro nás bylo podstatný jedno. Ten tzv. revizní znal. posudek který žádným revizním znaleckým. posudkem nebyl, pouze konstatuje některé závěry Equita Consulting že jsou spekulativní aniž by sám přinesl jaké správné měly být. Ty prostě absentují. My jsme se na to ptali a včera nám pan Hlaváč potvrdil, že se vůbec nezabývali cenou obvyklou. Vůbec se nezabývali otázkou obvyklosti provize. Tyhle věci vůbec neřešili. Navíc jsme zjistili, že při závěrech jejich znal. posudku se dopustili chyby. Kde například si nepovšimli, že ve smlouvě se SD je inflační doložka, jejíž platnost v podstatě byla odložena o dva roky, tzn. že když ty dodávky začaly v r. 2006 znamená to že v r. 2008 Schwarz Druck by dodával za úplně jiné ceny, než to bylo v r. 2006.

Jak vidno, spolupracující obžalovaný kvality “revizního” posudku, jakožto i posudků Equita Consulting vnímal zcela odlišně:

Chcete-li místo znaleckého posudku souhrn účelových spekulací na zakázku, pak jedině Equity consulting. Paní znalkyne se ale dobře u soudu bavila. Njn...

Viz také: Státní zástupce předložil v jízdenkové kauze revizní posudek. Obvinění stále čelí i lobbista Ivo Rittig

 
error: Alert: Content selection is disabled!!