10. 6. 2023

Den druhý – M. Dvořák

Crowsnest

Ke spol. Crowsnest a ke způsobu výběru, podle státního zástupce měl DPP účelově rozdělit veřejnou zakázku na samostatnou dodávku služeb SMS jízdenka a samotnou dodávku služeb M peněženka, resp. měl rozdělit podle státního zástupce, to je jeho doporučení nebo jeho úvaha a to z důvodu, že u služby SMS jízdenka bylo více možných dodavatelů a do dnešního dne, já jsem se opravdu snažil i s kolegy, kteří té věci rozumí, jsem se nedozvěděl a nenašel jsem argumenty, kteří dodavatelé by to měli být, protože v obžalobě není zmíněn ani jeden další dodavatel, který by v té dotčené době, nevím jak dnes, ale v dotčené době mohl dodávat službu SMS jízdenka. Podle mého názoru jediným možným, dle mých informací, jediným možným dodavatelem v roce 2008 právě byla spol. Direct pay na základě licencí, které poskytla spol. Crowsnest. Navíc státní zástupce rozdělil veřejné zakázky, tato úvaha je dle mého názoru a nejen dle mého názoru nedostatečná, protože se vůbec nezabýval otázkou, zda toto rozdělení bylo ekonomicky, právně, ale zejména technologicky vůbec možné. Ani policejní orgán se během celého vyšetřování nezabýval otázkou, zda bylo rozdělení veřejné zakázky pro DPP ekonomicky výhodné či nikoliv. To já považuji za naprostou prioritu přeci si udělat ekonomickou analýzu, zda opravdu reálně šlo dosáhnout lepších podmínek a lepší ceny a jaká byla obvyklá výše provize při rozdělení veřejné zakázky pro dva subjekty minimálně zadáním znaleckého posudku, dle mého názoru. Rozdělení veřejné zakázky na samotnou dodávku SMS jízdenky a na samotnou dodávku služby M peněženka, ekonomicky, právně, ani technologicky možné nebylo a rozdělení veřejné zakázky, jak požadoval a navrhoval státní zástupce, by dle mého názoru bylo naopak protiprávní. DPP předal analýzu pilotního projektu od spol. Deloitte spol. VeroGroup, jenom zdůrazňuji, tato společnost realizovala a živila se vytvářením a poradenstvím v oblasti veřejných zakázek pro mnoho firem, nikoliv pouze pro DPP a má na tuto činnost velkou expertizu a expertní znalosti a tato společnost z analýzy pilotního projektu od spol. Deloitte vycházela pávě při přípravě veřejné zakázky. Byla to tedy právě spol. Vero, která na základě analýzy od spol. Deloitte Advisory rozhodla, že zadávací řízení bude provedeno jednacím řízením bez uveřejnění. Uvedené potvrdila i během výslechu zaměstnankyně této společnosti VeroGroup. Jenom tím dokresluji, že nikoliv Martin Dvořák, ale expertní firmy, experti, odborníci rozhodovali na základě zase odborných podkladů, jakou formou jednotlivé věci budou soutěženy. Za naprosto zásadní a klíčové považuji, že opět touto zakázkou se zabýval Úřad pro hospodářskou soutěž a v roce 2012, resp. 30.3.2012 přijal usnesení, kterým předmětné správní řízení zastavil a shledal, že DP postupoval dle dikce zákona o zadávání veřejných zakázek.

Posledním bodem je škoda. Vyjádření škody mi přijde možná stejně absurdní, jako v případě spol. Cross Point, protože v odstavci 4.2. skutkové závěry obžaloby, které v předchozích případech obsahovaly alespoň nějaké tvrzení o škodě, v tomto případě obsahuje pouze, dle mého názoru, ne příliš srozumitelné tvrzení o tom, že společnost Kyrenia a teď cituji: „ze strany DPP jsou za tyto licence uhrazovány částky ve výši 3,5 mil. korun, z čehož také vychází obžaloba při kvalifikaci škody“. Ale spol. Kyrenia nikdy neměla žádný smluvní vztah s DPP a DPP nikdy spol. Kyrenia neplatil jednu jedinou korunu, to tvrzení prostě není pravdivé, opět lze velmi snadno, dle mého názoru, dohledat ve spise.

Nakonec bych se zastavil u velmi jednoduché ekonomické analýzy výše provize spol. Crowsnest a Erika, která poskytovala DPP tuto službu. V roce 2008 byla průměrná provize připadající na tuto společnost ve výši 16,5% z ceny SMS jízdenky bez DPH, v průběhu roku 2009 průměrná výše provize klesla na 7,5% a v roce 2010 už byla pouze 4,5%. My jsme vycházeli při této kalkulaci ze smluv, které jsou součástí spisu. V rámci prověřování byly zjišťovány provize, jenom pro srovnání, s ostatními městy. Za SMS jízdenky v ostatních městech a v této souvislosti bych chtěl upozornit, že ostatní města na rozdíl od Prahy mají o 20 a 40% vyšší cenu SMS jízdenky ve srovnání s cenou základní jízdenky. Takže já předpokládám, že tady vidíte, že jsme ve všech aspektech se opravdu chovali s péčí řádného hospodáře a že jsme nenechali absolutně nic náhodě.

 
error: Alert: Content selection is disabled!!