9. 6. 2023

Den druhý – otázky na M. Dvořáka

Předseda senátu

Od spol. Neograph, vy jste se vyjadřoval ve své spontánní části výpovědi, víte, nebo je vám známo, jaká osoba, či osoby tuto společnost v době smluvního vztahu s DPP reálně ovládaly, tzn., zejména ekonomicky řídily?

Můžu se k tomu těžko vyjádřit, protože já jsem s nikým ohledně spol. Neograph nejednal a poprvé jsem přišel do styku se starším panem Sittou v roce 2011 v době, kdy začal ten mediální příběh a kdy začaly ty emoce, tak jsme se sešli u mě v kanceláři, ale de facto bez výsledku. To znamená, já potom i zpětně, jak jsem dohledával komunikaci a emaily v rámci obhajoby, tak samozřejmě z toho jednoznačně, dle mého názoru, vyplývá, že společnost ovládal a za společnost z velké části jednal pan Sitta mladší.

Ta vaše schůzka, o které jste se nyní zmínil, byla se starším nebo mladším?

Se starším, pana Sittu mladšího jsem nikdy neviděl.

To jednání s panem Sittou starším se jednalo čeho?

To se týkalo právě toho vnitřního sporu uvnitř spol. Neograph, schopnosti společnosti Neograph dodávat jízdní doklady a mediální skandalizace. Už tenkrát hrozilo, že díky tomu sporu akcionářů a majitelů dojde k tomu, že společnost přestane dodávat jízdní doklady.

Státní zástupce

Byl jste někdy fyzicky v Číně a Hongkongu?

Nikdy jsem nebyl v Číně ani v Hongkongu.
Souvisí to s mojí současnou pracovní činností, na pozvání jedné velké technologické čínské firmy jsem měl jet před rokem na obchodní misi do Šhangaje, ale nedostal vízum, obchodní vízum, právě z důvodu této věci, která tady probíhá.

Víte, zda byla vaše matka v nějaké záležitosti zastoupena advokátní kanceláří Šachta & Partners nebo případně MSB Legal?

Ne, byla a je osobní přítelkyní a kamarádkou pana Dr. Šachty a to je všechno. Zbytek určitě odpoví ona.

Víte, že by vaše matka vlastnila nějaké nemovitosti ve Špindlerově Mlýně?

Omlouvám se, to už jsem myslel, že je překonaná věc. Moje matka podle mě byla ve Špindlerově Mlýně tak 2x v životě a jsem si nikoliv na sto, na tisíc procent, že ani ona ani já, ve Špindlerově Mlýně nic nevlastnila, nevlastní a dokonce ani vlastnit nebude.

Víte, že by vaše matka měla nějakou majetkovou účast na právnické osobě, která by vlastnila nemovitosti ve Špindlerově Mlýně?

Nemá ani majetkovou účast, ani neměla a ani mít nebude žádné právnické osoby v žádné aktivitě, která by měla souvislost s čímkoliv ve Špindlerově Mlýně.

Vlastníte vy nějaké nemovitosti ve Špindlerově Mlýně, nebo máte nějakou majetkovou účast právnické osoby, která vlastní?

Ani já nemám žádnou účast majetkovou jakoukoliv formou ve Špindlerově Mlýně. A jenom uvádím, že všeho všudy v této hezké destinaci, to nerozporuji, jsem byla možná tak 6x – 7x za svůj život.

Zmocněnec poškozeného

Vy jste uvedl, že požadavek akcionáře byl přehodnotit externí poskytování služeb a jak tady pan státní zástupce se vás již tázal, nebylo zrovna toto plnění kandidátem na zajišťovat to interně?

Nebyla, protože součástí strategie bylo maximální snížení a to byl celosvětový trend, který dodnes trvá – maximální snížení počtu interních zaměstnanců, zvýšení efektivity dvěma formami, tzn. ad 1) snížením počtu interních zaměstnanců absolutní úsporou a bod 2) převedení k subdodavatelům. To je ten zmiňovaný outsourcing, tzn. DPP se snažil a úspěšně reálně převedl mnoho činností a stovky zaměstnanců k externím dodavatelům, kteří mu potom tuto službu poskytovali.

Tato rozhodnutí byla činěna na základě nějakých analýz, které posuzovaly náklady na interní zajištění?

Přesně tak. Všechny věci byly řádně odsouhlaseny představenstvem dozorčí rady a dokonce i valnou hromadou, protože byly velmi zásadní. Jenom pro ilustraci, převedlo se několik set zaměstnanců, např. v rámci outsourcingu správy vozidla metra, tzn. všechny tři trasy, kdy na dvou trasách jezdí vozy od Škody Transportation a na jedené trase C jezdí vozy od společnosti Siemens, tak úpravě a udržování těchto vozů byly kompletně outsourcován, to byly stovky zaměstnanců. Stejně tak se částečně outsourcovali správa a údržba tramvají a mnoho a mnoho a mnoho dalších věcí. Na všechny tyto outsourcingy byly zpracovány ekonomické analýzy, tzn. byly spočítány interní náklady a na základě toho byla vypsána buď výběrová řízení, výběrová řízení právě u některých tou formou JŘBÚ a byli vybráni partneři a dodavatelé.

Obhájce JUDr. Monsport

Při uzavírání smlouvy se spol. Neograph bylo vám v té době známo o tom, že společnost má mít jakýsi vztah se spol. Cokeville, aby se případně na jméno této společnosti nebo její existenci poprvé narazil?

To mi nebylo známo, ani kdyby mi to bylo známo, tak bych to nepovažoval za důležitou věc. Nikdy nebylo smyslem, aby u stovky dodavatelů, možná tisíců dodavatelů, které DPP měl, jakákoliv jiná firma, to se u DPP, abychom u DPP zkoumali, komu patří nebo patří nebo jaké má další smluvní vztahy. Jediný parametr, který nás zajímal, byl parametr, který nám dával zákon, tzn. co nejlepší služba, za co nejlepší férovou cenu. A poprvé jsem se o tom dozvěděl od novinářů, kteří tuto věc začali skandalizovat v době, kdy začalo docházet a došlo k tomu akcionářskému sporu v roce 2011, resp. v létě nebo koncem roku 2011.

Obhájce Hron (za AK Šachta/MSB)

… mohl byste nějak porovnat DPP města Praha a ostatní dopravní podniky v ČR s pohledu počtu zaměstnanců, rozsahu výkonu, rozpočtu?

Z hlediska velikosti Prahy k ostatním městům je neporovnatelné, zejména Praha tím, že provozuje systém metra, tak to opravdu nelze srovnat ani z hlediska spravovaných finančních prostředků, ani z hlediska počtu zaměstnanců, ani z hlediska rozsahu služby, kterou poskytuje, tzn. těch naježděných vozokilometrů a místokilometrů z hlediska přepravených osob, to jsou neuvěřitelné věci.

Obhájce JUDr. Rampula (za Rittiga)

Pokud jde o ten výběr dodavatele, vy jste zde o tom již zmiňoval, ale co se týče té možnosti nějaké jiné alternativy, byla zvažována, nebo bylo o tom uvažováno, že by byl vybrán jako dodavatel těchto jízdních dokladů jiný dodavatel?

Ano, byly. Byly úvahy a byly osloveny velké mezinárodní koncerny, které v tomto oboru fungují, ale neprojevily zájem a neměly teritorium ve střední a východní Evropy obsazené.

Vy jste zde hovořil, že znáte jméno Sitta, že jste jednal s panem Sittou starším. O čem jste spolu jednali?

Upřímně, byl to rok 2011, pamatuji si, že tenkrát byla velmi vyhrocená atmosféra a vlastně pan Sitta, resp. Neograph avizoval, že vzhledem k tomu sporu akcionářskému nebude schopen dostát svým závazkům a jednali jsme o tom a já jsem se snažil vzhledem k té velké mediální pozornosti najít nějaké řešení, aby byl minimalizován dopad na DPP, což se nepodařilo.

Co se týče nějaké účasti či nějakých domluv vás s panem Rittigem, jak říká obžaloba, že jste se měli domlouvat, kdo bude či nebude benefičním vlastníkem na spol. Mavex či Washington Intertrade, můžete se k tomu vyjádřit, na působení pana Rittiga a vaše, předchozí dohodu, na něčem takovém, co je zmiňováno v obžalobě?

Já jsem již několikrát řekl, že jsem nikdy nevlastnil a ani nevlastním žádné zahraniční účty, ani nikdo z mých rodinných příslušníků ani žádné zahraniční firmy, ani nevím a jsem rád, že jsem v této souvislosti nebyl nikdy ani v Číně ani v Hongkongu, na Kypru jsem byl naposledy v r. 2000, tzn. ani fyzicky jsem nebyl schopen s podobnými strukturami disponovat nebo nakládat a ani nevidím důvod, proč bych něco takového dělal. Já jenom, jestli se mohu trochu emocionálně vyjádřit k osobě pana Rittiga. Myslím si, že pan Rittig v tomto příběhu je spíše taková návnada pro média, protože jinak já opravdu objektivně nevidím žádnou souvislost a ani si nemyslím v rámci jeho tehdejšího postavení, že by opravdu mu stálo za to s kýmkoliv jednat o dodávkách jízdních dokladů pro DPP.

obhájce Mgr. Dolejš (za Kubisku)

Proběhl nějaký kontakt mezi vámi a Vladimírem Sittou mladším?

Ne, nevím o tom. Já jsem Sittu mladšího nikdy neviděl.

K žádosti obhájce Mgr. Dolejše se předestírá ze sedmého listu protokolu o výslechu obviněného Ing. Martina Dvořáka, svazek 11 čl. 1547.

Obžalovaný Ing. Dvořák k tomu uvádí: Já si myslím, že se to nevylučuje s tím, co jsem říkal. Když čtu tuto část, tak si uvědomuji, že další skandalizací bylo, že pan Sitta mladší, přestože byl společníkem firmy, která dodávala nebo obchodním ředitelem firmy, která dodávala DPP jízdní doklady, z ničeho nic byla mediím vyjádření, že DPP má falešný doklady za desítky milionů korun, aby to komukoliv předem z DPP řekl. Pokud si teďka vzpomínám, tak já jsem požádal tiskovou mluvčí, myslím, že tenkrát paní Vysoudilovou, aby mi pana Sittu vytočila, a ano v emoci jsem pravděpodobně vzal telefon a důrazně jsem pana Sittu varoval, že se chová mimořádně nekorektně a neprofesionálně. Předpokládám, že jako ředitel dodavatele, než něco řeknete médiím, tak upozorníte svého odběratele, že někde jsou údajně falešné jízdní doklady. Jenom pro ilustraci chci říct, že se ve finále prokázalo, že žádné takové falešné doklady nebyly, pokud se nepletu…

A nějaký jiný kontakt jste s ním měl?

Nebyl další kontakt.

Ptám se, protože v tom byl ten rozpor?

Jestli myslíte to, že jsem vzal telefon tiskové mluvčí, ano vzal jsem telefon tiskové mluvčí, důrazně jsem pana Sittu varoval, ať se nedopouští podobného neprofesionální jednání. Jestli je to rozpor v mé výpovědi, já ho tam nevidím, ani necítím.

 

 
error: Alert: Content selection is disabled!!
Obsah