2. 6. 2023

Rok s rodinou v policejní ochraně – pokračování

Místopředsedkyně a specialistka hnutí Přísaha pro boj s korupcí, matka 4 dětí J. Kubisky, své myšlenky ohledně facky do tváře spravedlnosti v odpovědích na reakce publika v diskusi na facebooku (viz “odškodnění pro Rittiga“) dále rozvádí:

Facky spravedlnosti

“Taky si vždycky říkám, že už mě snad nemůže nic překvapit. Tohle se mě ale hodně dotklo. Je to naprostý výsměch spravedlnosti a facka pro mě i celou naší rodinu.”

I když je tohle facka nejen spravedlnosti ale i mě a naší rodině do tváře, nehodlám to vzdát

“necítím nenávist a nechci se mstít. Je mi z toho jen neskutečně zle. Je to facka jak spravedlnosti, tak naší rodině včetně mých dětí i mě do tváře. Zároveň mě to ale motivuje k další práci a ještě většímu úsilí a boji, aby ta spravedlnost u nás jednou opravdu byla. 🙏🇨🇿

Skandální odškodné

“Soud ho osvobodí, on je najednou křišťálově čistý a ještě dostane odškodné, jako kdyby byl ta největší oběť. To už je fakt příliš. Neskutečná facka spravedlnosti 🙁

Jedna věc je, že ho soud osvobodil a on se teď tváří jako křišťálově čistý, ale že mu přiznal ještě odškodné a on se nám teď směje klidně z titulků novin do tváří. To už je opravdu moc!

Tohle se mě bytostně dotklo, protože jsme tomu dali hrozně moc. Jedna věc je, že to soud ať už z jakéhokoliv důvodu zprostil, ale že mu ještě přizná odškodné, to už je i na mě silná káva.

Komentář

Stíhání všech obžalovaných bylo nezákonné. Zcela v souladu s právním řádem uplatňují jednak náhradu nemajetkové újmy (“odškodnění”), jednak případnou majetkovou újmu a úhradu nákladů vynaložených na obhajobu (advokát, posudky). Mediálně propírané “odškodnění” M. Dvořáka a I. Rittiga ve výši kolem 900 000 kryje přibližně 750 000 za obhájce, zbytek je tedy odškodnění. Při přepočtu na jeden den stíhání pak jde o naprosto směšné částky.

Kubiskovo vnímání spravedlnosti je téměř totožné. Ve svých twitterových exhibicích během procesu zpochybnil (kromě znalců) také integritu i profesionalitu předsedů senátu v obou kauzách, ve kterých vystupoval v hlavní roli (Oleo Chemical Dr. Radkovská; Jízdenky DPP Mgr. Hovorka).

V závěrečné řeči pak Kubiska vysvětluje:

“První věc, kterou musím zmínit, jsou ty mé tweety, v první řadě je tady tweet, já už jsem se za něj jednou omlouval, jmenoval jsem vás pane předsedo jmenovitě, přiznávám, že to byla klukovina, nebylo to myšleno tak, že bych chtěl zpochybňovat nezávislost soudu atd, ale přiznávám, že to bylo napsaný nevhodně a omlouvám se za to opětovně, protože zase to tady vyvstalo a chtěl bych, aby to znova zaznělo, ale rozhodně to není v osobní rovině, nebo profesní, to nemůžu vůbec hodnotit anebo, že bych chtěl něco zpochybňovat, to ne.

Jak vážně asi byla “omluva” myšlena ? Posuďte sami:

Výběr z tweetů J. Kubisky:

Preloader

Vynaložené úsilí

“Taky mě to zvedlo ze židle. Kolik úsilí jsme do toho dali, aby zvítězila spravedlnost a výsledek vidíš sám 🙁

Komentář

Nevíme, jak dlouho se Kubiska připravoval dle policií zaslaných podkladů na jejich věrnou reprodukci do protokolu, ale je znám časový rozsah, který vynaložil jeden z obžalovaných na studium spisu a přípravu obhajoby – 12 383 hodin.

Neposlušný soud

Soud vyšší instance požadoval prověřit i některé důkazy, které potom soud nižší instance nepustil a nedbal doporučení toho vyššího.

Policie myslím, odvedla práci dobře, druhá věc je jaké důkazy soudce pustil a uznal. Soudy si to přehazovaly jako horký brambor a docházelo i k tomu, že se neshodl ani soud vyšší instance se soudem instance nižší. Vrchní soud vrátil k doplnění a provedení některých důkazů a městský soud je ani neprovedl a vůbec se tím neřídil….

Původně vrchní soud shledal, že byl Neograph tunelován stejně jako Oleo. Tohoto rozhodnutí městský soud nedbal. Následně vrchní soud otočil o 180 stupňů.”

Komentář

Je nesporné, že výroky paní K. Kubiskové nemají oporu v pravomocném rozhodnutí VS Praha. Z jejího vyjádření je naprosto zjevné, že se neobtěžovala čtením tohoto dokumentu, a přesto činila závěry, které jsou v příkrém rozporu s nově aprobovanou důkazní situací.

Nalézací soud provedl požadované výslechy, doplnil znalecký posudek, tedy splnil a vypořádal se se všemi pokyny Vrchního soudu.

Viz body z rozhodnutí VS Praha:

Bod 4 – Doplnění důkazní situace nalézacím soudem

Doplněním dokazování byl vznik škody zcela vyloučen

Úkoly nalézacímu soudu z 1. projednání odvolání

Bod 10 – Pokyny odvolacího soudu

Posouzení splnění pokynů odvolacího soudu

Důvod změny právního názoru VS

Ke změně právního názoru VS

Vláčení špínou

Mého manžela vláčeli špínou a účelově nálepkovali a vidíme to i dnes. Ti, kdo by měli chodit kanálem nebo sedět v base se nám smějí z titulků novin do tváře a ti kdo proti tomu bojovali jsou médii dehonestováni.

Z oligarchů a kmotrů jsou mediální “hrdinové”, kdo se jim vzepře, toho vláčejí špínou a účelově očerňují. To byl přesně případ mého manžela.”

Komentář

O této kauze bylo vyprodukováno minimálně 11 995 článků a reportáží. Zatímco “vláčeno špínou” bylo 17 obviněných, spolupracující obviněný Kubiska byl médii jako Rittigův nepříjemný svědek či dokonce “trumfové eso obžaloby” adorován až do projednávání kauzy Oleo, kde vyšlo najevo jeho “odcizení, obohacování” a následné znehodnocení důkazů, a zejména jeho neschopnost věrohodně odpovídat na dotazy obhajoby.

Řád 100 000 000 ?

“… za minulého režimu měl manko jako vrata a pak za to seděl. Díky amnestii byl ale propuštěn a pak to rozjel ještě ve větším měřítku. V jízdenkové kauze to byly řády stovek milionů.

Komentář

Technicky je Rittig zcela bezúhonný, neboť jeho trest je zahlazen, není tedy v rejstříku trestů.

Odhlédneme-li od závěrečného hodnocení vrchním soudem, tedy že se nestal žádný trestný čin, naopak konání DPP bylo společensky žádané, pak úvahy místopředsedkyně Přísahy jsou opět zcela mimo realitu. Pokud totiž paní Kubisková hovoří o “jízdenkové kauze” a “řádech stovek milionů“, pak je na místě drobné upřesnění. Soud dospěl k závěru o hodnotě, která má vliv na potenciální hodnocení skutku, a to “jako relevantní částku, která byla soudem zjištěna a to tak, že byly přezkoumány účty společnosti Cokeville Assets, je částka 40 043 572 korun“.

Toto je částka, která neměla vliv na cenu jízdenek, neboť o ni snížil Neograph svůj zisk. Je vhodné připomenout, že po ukončení smlouvy DP Praha s Neograph dodávala až do dalšího výběrového řízení Státní tiskárna cenin, a to ve stejném provedení (totožné jízdenky na papíře od Neograph) za stejnou cenu jako Neograph, tedy 0,37 Kč/ks.

Napsat komentář

 
error: Alert: Content selection is disabled!!
Obsah