2. 10. 2023

Zpožděný vlak spravedlnosti aneb osm let v čekárně – podcast

Originální video (vyšší rozlišení, ale bez titulků) je k dispozici na youtube kanálu Zločiny beze zbraní.

Úryvek z knihy Zločiny beze zbraní 2

Přepis

J.Hrbáček
Dobrý den, vítám Vás u dalšího dílu podcastu Zločiny beze zbraní. Naším dnešním hostem je bývalý ekonomický ředitel Dopravního podniku v Praze Ivo Štika. Dobrý den.

I.Štika
Dobrý den.

J.Hrbáček
Ivo Štika patřil mezi více než desítku obviněných a obžalovaných v kauze pražského dopravního podniku, kterou známe z médií pod souhrnným názvem Provize sedmnáct haléřů z každé jízdenky na Britské Panenské ostrovy. Několikaleté stíhání a soudní řízení nakonec v září roku dva tisíce dvacet jedna vyvrcholilo s konstatováním, že všichni podezřelí jsou nevinní a stát už začal vyplácet škody za nezákonné stíhání. Na začátku této rozsáhlé operace byl opět někdejší Útvar pro odhalování organizovaného zločinu vedený Robertem Šlachtou. Příběh je dnes takřka už notoricky známý, pojďme se proto věnovat jeho nepříliš známým aspektům.

J.Hrbáček
Můžete nám říct, jak celá ta kauza začala? Jak si vybavuji, tak vás navštívili detektivové ÚOOZ. Shodou okolností jeden kdysi pracoval pro Státní bezpečnost a upozornil vás na padělání jízdenek. Jak se to dál vyvíjelo?

I.Štika
No, tak po té návštěvě jsme dostali dopis, který ti plukovníci nebo respektive Centrála proti padělání adresovala Státní tiskárně cenin, kde prostě bylo na konci toho dopisu jednoznačně napsáno, že Dopravní podnik by měl přikročit k nějakým opatřením, protože hrozí škoda velkého rozsahu. Na základě toho potom v souladu vlastně s tehdejším zákonem o vyhlašování veřejných zakázek byla zorganizována soutěž v podobě vlastně přímého oslovení vybraného uchazeče.

J.Hrbáček
Promiňte, ten vybraný uchazeč už byl tedy vybrán? Byli jste na něj těmi policisty nebo někým upozorněni, že to je ten, kdo vám dodá ty bezpečné jízdenky?

I.Štika
Ne, ne, to ne. Potom vlastně ten útvar v Dopravním podniku, který měl na starosti vlastně administrování veřejných zakázek a tak dál, tak zvolil právě tu cestu, o které jsem mluvil, zadal znalecké posudky a teprve z toho znaleckého posudku doktora Musila vyplynulo, tam je vlastně zmíněná věta, že jediným výrobcem ceninového papíru v ČR je papírna Neograph a značného renomé v oblasti tisku požívá Státní tiskárna cenin. Čili došlo vlastně k uzavření smlouvy s těmito subjekty.

J.Hrbáček
Na to navážu další otázkou. Věděl jste v té době, že spousty lidí, kteří se v rámci těch jízdenek na této věci točili, pracovali pro komunistický režim v bezpečnostních složkách, ať to byl ten Jiří Brož v ÚOOZ, který za vámi přišel, Vladimír Sitta starší, Jan Janků z té společnosti Neograph, Petr Oumrt z Dopravního podniku, ti byli ve Státní bezpečnosti, a pokud se nemýlím, tak ten znalec Musil působil dříve ve Sboru národní bezpečnosti. Nerozsvítilo se vám nějaké červené varovné světýlko?

I.Štika
No to ani nemohlo. Já jsem vůbec netušil, jak to, že někdo z těch aktérů byl vůbec jako ve Státní bezpečnosti. To až, vlastně když jsem studoval spis, tak jsem se do toho jako ponořil a zjistil jsem vlastně, kdo byl kdo.

J.Hrbáček
Co jste si z toho odnesl, když jste zjistil, kdo byl kdo?

I.Štika
No, že podle mýho názoru je velký rozdíl mezi tím, jestli je někdo rozvědčík jako skutečně rozvědčík, který se připravuje na kariéru rozvědčíka a rozvědčíkem, který se do té funkce dostane tak, že nejdřív dostává odměny ve Sboru národní bezpečnosti za rozhánění srazů závadové mládeže. Čili já to takhle vnímám. Jako pana doktora Kmetě jsem potom jakoby blíž poznal opět u nahlížení ve spise, kdy těmi svými historkami z doby, kdy působil na Residentuře v New Yorku, bavil vlastně všechny přítomné v té místnosti, včetně toho dohlížejícího policistu. Jako to skutečně byly interesantní historky, předtím působil na Kubě. Takže já jako ano, teď už vím, že pánové působili, že se na to připravovali. Na druhou stranu z článků kolegy Štického, který tedy strávil v té soudní místnosti celý rok a vyplodil články, které pouze adorují obžalovaného Kubisku a vlastně kydají špínu na všechny ty bývalé zaměstnance první správy, tak to jsou vlastně informace, se kterýma pracuju, ale nějak mi to nevadí, protože jak jsem zjistil i třeba z archivů a tak dál, tak ty lidé byli poměrně vzdělaní, byli chytří. Jako to, že v současné době zastávají pozice ve státním aparátu, To je asi mimo moje zařazení, abych to hodnotil, jestli je to dobře nebo správně. Ale byli to inteligentní lidé. Pan Janků měl myslím, že nakročeno k tomu, být ředitelem, generálním ředitelem Komerční banky, jak jsem zjistil.

J.Hrbáček
K tomu se možná ještě vrátíme. V publikaci Andreje Babiše pod názvem O čem sním, když náhodou spím se na straně 113 dočteme: “Tady je jeden příběh. Podnikatel Vladimír Sitta junior v roce 2011 upozorňuje policii na podivné zakázky pražského dopravního podniku. Měl podezření, že z každé vytištěné jízdenky jdou skandální provize do karibských rájů. A co se stalo, položil si otázku. Vypadá to jako spiknutí. Vyhrabali na něj obvinění, že tuneluje vlastní firmu”. Vladimír Sitta byl nakonec jedním ze dvou důležitých svědků vyšetřovatelů a obžaloby v kauze dopravního podniku, kterého ve finále soudy označily za nevěrohodného a všichni obžalovaní byli zproštěni obžaloby. Jak roli Vladimíra Sitty mladšího vnímáte vy?

I.Štika
V té otázce, nebo to, co jste teďka říkal, tam je několik bodů, který asi budeme muset probrat tak nějak podrobněji. V rozsudku jednoznačně i městský soud i Vrchní soud řekli, že pan Sitta nebyl nevěrohodný, ale že pan Sitta lhal. Řekli, že lhal i jeho otec. Jako nevěrohodný byl označen pan Kubiska, to byl korunní svědek obžaloby. Čili vlastně kdybych udělal takovou paralelku a vzal pár čísel, tak tady je ta kauza 17 haléřů, která je tím pod tímto jménem známa. Tak měla také sedmnáct obžalovaných a sedmnáct zproštěných. Pak tam je zajímavá číslovka dva, to jsou ti dva lháři. Číslovka jedna, to je ten jeden zproštěný obžalovaný, který teda nechtěl být zproštěn, který velmi lpěl na tom, aby byl odsouzen i v té předchozí kauze Oleo.

J.Hrbáček
To je pan Kubiska.

I.Štika
Pan Kubiska, ano, korunní svědek. Pak je tam další zajímavá číslovka 2. To jsou dva miliony, které dostal pan magistr Láska za svůj audit, který vlastně celou tady tuhlectu kauzu rozpoutal.

J.Hrbáček
Bavíme se o senátorovi ?

I.Štika
Ano. Senátor Václav Láska, který ovšem má takovou drobnou zádrhel, nebo je tam takový drobný zádrhel, že ten audit nebyl nikdy oficiálně Dopravnímu podniku doručen a nebyla ho schopna dohledat ani policie.

J.Hrbáček
A přesto byly vyplaceny dva miliony?

I.Štika
Přesto byly vyplaceny dva miliony. Bylo to rozděleno milion z dopravního podniku, milion bez soutěže vyplatil pan primátor, tehdejší, hlavního města Prahy. No a když jsme ještě u těch čísel, tak ještě taky jedna zajímavá číslovka je 17 995, což bylo, ne pardon 11 995. A to byly reportáže, které o nás napsali nezávislí novináři a srovnejte si to s 241 řádky nebo slovy reportáže, která byla potom vydána, když jsme byli zproštěni. To byl jeden článek ČTK, který potom recyklovali všichni, teda s výjimkou samozřejmě Ekonomického deníku, který se tomu věnoval jako jediný podrobně. A teďka zpátky k panu Sittovi, takže pan Sitta nebyl nevěrohodný. Ten byl opakovaně označen za člověka, který zamlčel informace podstatné pro rozhodování soudu. Tohle to řekl městský soud. Vrchní soud, ten zase jednoznačně konstatoval, že pan Sitta celou dobu o té vyplácené provize věděl. Oba soudy se pozastavovaly nad tím, jak je možné, že mu tak dlouho trvalo, než tedy dozrálo jeho protikorupční přesvědčení, protože vlastně celá smlouva byla, smlouva byla uzavřena v roce 2007-2008, a pan Sitta se rozhodl, že bude nebo začal považovat po třech až čtyřech letech jakoby mlčení.

I.Štika
Což je asi zvláštní, protože to je podobné jako u pana Kubisky, ten také nějakou dobu protikorupčně dozrával a dozrál tedy až na pohřbu Václava Havla, kdy potkal pana Soukenka, který…

J.Hrbáček
Z Nadačního fondu.

I.Štika
Nadačního fondu proti korupci, bývalého rozvědčíka. Takže pan Sitta. Tedy je zajímavé, že mě tehdy zarazilo to, že soudce označí jaksi svědka za lháře, který zamlčuje informace a nic se nestane. Přitom tady máme institut křivé výpovědi. Ale zase ono to je asi….

J.Hrbáček
Počkejte, ale on dokonce dostal odškodnění a myslím si, že ne jedno za za to.

I.Štika
Ano, ale ne, ne, ne, to není za jeho svědectví. On byl žalován.

J.Hrbáček
V jeho vlastně to je za za to že je soudním znalcem a nemohl vykonávat.

I.Štika
Ano ano. On byl vlastně obviněn za to, že tuneloval vlastní firmu, což byl paradoxně případ, který je relativně pomohl i v naší kauze, protože všichni novináři tady psali o tom, jak se obohatil Ivo Rittig na těch jízdenkách, přičemž Vrchní soud jednoznačně konstatoval, že to není pravda, protože nebylo prokázáno, že by k Rittigovi šel šla jediná koruna z jízdenek Dopravního podniku a pořád se mluvilo o padesátiprocentní provizi. Což ovšem není pravda, protože jízdenka vlastně tam byla provize zhruba devatenácti procentní, jak se ukázalo potom u soudu. Ale když to srovnáme s provizemi, které měl pan Sitta ve výši až osmdesát procent právě za dodávky hologramu pro Dopravní podnik nebo pro jízdenky Dopravního podniku, tak asi vám musí být jasné, že tady je něco jaksi ve zjevném nepoměru, protože pokud je…

J.Hrbáček
Ale tady přece nikdo stíhán nebyl, za hologramy pro jízdenky.

I.Štika
Byl, byl, ano, protože… Takhle, tam existovala firma Avium Partners, které vlastnil pan Sitta mladší se svým advokátem a ta zajišťovala nákup hologramů pro Neograph, který potom ty hologramy používal na výrobu jízdenek pro Dopravní podnik. No a za to si inkasoval ty až osmdesátiprocentní provize. Je to moc pěkný rozhodnutí Vrchního soudu, čili je zajímavé, že prostě osmdesát procent provize je zcela v pořádku, ale devatenácti procentní provize byla jakoby deset let stíhána.

J.Hrbáček
Mimochodem, pokud se nemýlím, tak předsedkyní senátu na tom Vrchním soudu byla soudkyně, která bydlí ve stejné vesnici jako Vladimír Sitta junior.

I.Štika
To máte pravdu, ale já zase jako tý justici relativně věřím, protože na tom Vrchním soudu, co jsem, tak jako jsou limitované zkušenosti, co jsem zažil, tak ty soudci pracují jako poměrně jako pečlivě a poctivě, takže je to možná náhoda. Ale jako co je alarmující, co je mnohem horší mně připadá, že bylo zastaveno to stíhání kvůli té dětské pornografii.

J.Hrbáček
No to vlastně při při domovní prohlídce byla nalezena….

I.Štika
Ano, nějaké nějaké ty obrázky. Ono totiž zase jde zpátky tady tohleto k k takzvanému převzetí Neographu, což bylo někdy v roce 2011, kdy se ti majitelé vzájemně rozhádali.

J.Hrbáček
Estébáci.

I.Štika
No, takhle. Ještě pozor jako estébáci. Sám víte, že to je takové hanlivé označení, protože to byla 1. Správa. Byla zařazena pod StB, ale byli to…

J.Hrbáček
Rozvědčíci.

I.Štika
Rozvědčíci. Takže rozvědčíci se nějakým způsobem rozhádali a přetahovali se o firmu. A pan Janků tam potom s advokáty prostě přišel do Neografu a začali prostě tu firmu přebírat. Pan Sitta mladší se tam dostavil a jsou pěkné, pěkná vyjádření myslím, že v jeho podaných vysvětleních, kdy říká, že otci podal vizitky a volej Šlachtu a volej Prahu a tak dál. A skutečně, potom se tam na místo, byť k tomu nebyli vůbec příslušni, dostavili nějaký pánové z ÚOOZ a nevím teda, já jsem tam nebyl. Nevím ty detaily, kromě toho, co je napsáno ve spise. Tam nějakým způsobem se pohybovali v tom terénu, kde byla policie místně příslušná někde v Ústí nad Labem a tak dál. Takže vidíte, že prostě tady pan Sitta jaksi se Šlachtou skutečně nějakým způsobem úzce spolupracoval, protože… Pardon.

J.Hrbáček
No, vy jste mi totiž přihrál na další otázku, protože Vladimír Sitta úzce spolupracoval s detektivem ÚOOZ Davidem Plecitým, což byl podřízený Róberta Šlachty, a dokonce tvrdil, že je pod policejní ochranou. Byl podle vašich znalostí spisů ten vztah toho detektiva s tím Sittou standardní, nebo respektive s těmi detektivy ÚOOZ?

I.Štika
To, co jsem viděl ve spise, to zas nenasvědčuje nenasvědčuje ničemu, že by to bylo něco jako asi mimořádného? Tak zase u.

J.Hrbáček
Oni si posílali e-maily, jezdili spolu nějaké merendy a tak podobně.

I.Štika
No jo, to ano, je tam si prostě věnovali pouzdro na pistole a psali si. Jako mnohem horší…

J.Hrbáček
Není to podjatost v takové věci?

I.Štika
To já netuším. Jako ten kriminalista sice potom byl vyslýchán, podával vysvětlení nebo svědectví v naší kauze a myslím, že tam nebyl ani obhajobou označen za podjatého, jako samozřejmě.

J.Hrbáček
Mimochodem, dneska pracuje na finančním analytickém útvaru ministerstva financí. Takže povýšil.

I.Štika
Aha, to jsem netušil. Ale co bylo zajímavé, byl zase vztah Sitty s panem Martincem, tehdejším ředitelem nějakého z těch útvarů.

J.Hrbáček
To byl náčelník finanční policie

I.Štika
Jo jo UOKFK. On si právě píše s tím kolegou Plecitým takový zajímavý e-mail, který teda nikdo moc nezkoumal. Tak myslím, že Sitta píše Plecitému: Jsem zvědavej, koho nám M. v té k naší kauze přidělí. Samozřejmě otázka je, co to znamená, ale tohle je takový jediný trošku alarmující text, který jako bych v tom spisu jako pokládal za relativně závadný. Ale potom ještě, jak jsem naznačil, ta ochrana. To skutečně bylo velmi zajímavé, protože pan Sitta připustil, že mu nikdo nevyhrožoval, ale vzhledem k tomu, jak ho teda i ten soud označil za lháře, tak on jako tyhlety lži o tom, že ho ta ochranka při přebírání Neografu ztloukla, že ho prohodili vitrínou, tak ono se stačí podívat na youtube, kde pořád je záznam z přebírání Neographu, kde pan Sitta zcela zdráv, nepoškozen, což teda nevím jak dokázal proletět skleněnou vitrínou, být těžce zraněn a není tam sebemenší kapička krve.

I.Štika
Takže tady vidíte, že on pravděpodobně jako ty sklony k nějakým nepravdám má jaksi i v osobním životě, vůči soudu i vůči novinářům.

J.Hrbáček
Já se vrátím ještě k tomu začátku. Tam sehráli poměrně podstatnou roli novináři, kteří vlastně nějakým způsobem předávali dál ty informace Nadačního fondu proti korupci. Od počátku se kauze hlavně věnovali především Reportéři ČT a mimochodem tam potom vystupoval i právě Vladimír Sitta mladší jako svědek. Víte o tom, jaké informace a za jakým účelem předkládal reportérům ČT tomu reportérovi Lukášovi Landovi?

I.Štika
To samozřejmě vím velmi přesně, protože jsem se pokoušel podat podnět k oběma radám televizním. Zase udělám krátkou odbočku, jako bylo velmi zajímavé, že Rada mi neodpověděla, tak když jsem se pídil, tak nejdřív tvrdili, že se ten doporučený dopis ztratil, tudíž jsem ho tedy poslal znova. Načež mi odpověděl tehdejší předseda Rady, že vlastně nechápe, proč si stěžuju, když v té reportáži se o mně vůbec nemluví, přičemž je naprosto zjevný, že tam je můj obličej, funkce a tak dále a tak dál. Takže tolik. No a pak je teda té radě jsem jasně… Radu jsem jasně informoval o tom, že mezi Landou a Sittou byl vztah, který asi překračuje běžná běžný rámec vztahu mezi reportérem a tím, kdo poskytuje rozhovor. Protože pokud tedy ten, kdo jaksi poskytuje rozhovor do e-mailu, napíše, že “otec by byl rád, kdybyste napsal, nebo kdybyste udělal tohle”, a pak v dalším mailu mu děkuje, že jsme rádi, že jste to prostě takhle udělal.

I.Štika
Takže my jsme tady tohle s obhájcem nebo s advokátem označili vlastně za režii reportéra Landy vlastně panem pánem Sittou.

J.Hrbáček
Byl jste při přípravě těch reportáží osloven, požádán o vyjádření. Stalo se tak, dostalo se do éteru?

I.Štika
Byl jsem osloven. My jsme to jako Dopravní podnik nejdřív odmítali, ale vzhledem k tomu, jak se potom stupňovala jakoby ta intenzita, tak pak jsem se teda rozhodl a panu Landovi jsem zavolal. Předem jsem ho teda upozornil, že si ten rozhovor nahrávám, což asi byla chyba, protože on potom začal tvrdit, že mají technické problémy a že vlastně ten hovor je nepoužitelný a tak dále a tak dál, čemuž teda nerozumím, protože já jsem ho slyšel dobře. Ten záznam je naprosto standardní, ale rozumím tomu, protože to, co jsem mu vykládal, samozřejmě naprosto bouralo ty jeho představy, které měl a vlastně nic z toho, co jsem mu tam dal, tak nepoužil, byť jsou to vlastně stejná vyjádření, na základě kterých nás potom soud o těch deset let později zprostil.

J.Hrbáček
Já bych se znovu vrátil k tomu Vladimíru Sittovi mladšímu. Co ho podle vás vedlo k tomu aktivnímu vystupování v té kauze, kdy to od začátku vypadalo, že šlo v podstatě jenom o boj v té papírně, která dodávala ten papír pro ty jízdenky, zabezpečení jízdenek proti padělání?

I.Štika
Já tomu nerozumím. To je právě to, co jsem myslel, že by se tomu mohli věnovat novináři. Já jsem se pokusil jaksi oslovit, jenom teda přes Twitter, paní Klímou, která vlastně se Sittou spolupracovala nejvíc, která o něm psala obří články na celou stránku. Psal jsem myslím, že i panu Wollnerovi. A když už teda jsme u toho, tak i panu Láskovi a paní Marvanové. A jediným výsledkem bylo to, že mě jakoby zablokovali a vlastně odvahu k té diskusi nikdo z nich nenašel. Čili já vůbec netuším, jako co se mohlo jakoby stát, co se událo v hlavě pana Sitty, protože přece jenom jako to, co je ve spise a to, co je nesporné, je, že on o celé o celé zakázce věděl, byl o ní informován.

J.Hrbáček
Prozřel po čtyřech letech.

I.Štika
Všechno počítal, naprosto přesně věděl, jaká je provize, jaké jsou náklady. Byl u toho, aktivně sjednával vlastně pohyboval se jako spojka mezi Dopravním podnikem, Neografem, Státní tiskárnou cenin. Zajistil si myslím, že i toho znalce nějakým způsobem a pak najednou celých deset let tvrdí, že o ničem neví, nikde nebyl. To je spíš otázka na nějakého soudního znalce, kterého jsme možná měli povolat, ale nepovolali.

J.Hrbáček
Říkal podle vás u soudu Vladimír Sitta o kauze pravdu? Vy už jste zmínil, že ho soud označil za lháře. Zmiňte ty základní punkty, ty, kde měl lhát.

I.Štika
No tak on hlavně tvrdil, že o provizi nevěděl. Jo, on tvrdil hlavně, že se o provizi a o tom, že se bude platit provize, dozvěděl až někdy v roce dva tisíce, devět nebo deset, což je v rozporu s tím, co je v jeho e-mailech na jeho notebooku. A to je právě ten problém, když se vlastně vrátíme zpátky k tomu převzetí. Proto on se tak zoufale bránil tomu, aby mu policie zabavila jeho notebook, protože pravděpodobně mu došlo, že tam budou asi důkazy, které někdo vytěží a budou pak jakoby skutečně použity proti němu. To je, to jádro toho bylo, že…

J.Hrbáček
Ale vy jste byl v té době, vy jste byl v té době a další v pozici obžalovaných, on byl v pozici svědka, což je paradoxní.

I.Štika
Je. No ale víte, co tam bylo taky zvláštní ? Oni nám neumožnili, to se k tomu možná dostaneme později. Ale my jsme panu Sittovi ani panu Kubiskovi po celou dobu přípravného řízení nemohli klást otázky, nebo nám to bylo prostě odepřeno. Já jsem písemně opakovaně žádal. Protože chápu, že i když jsme měli kvalitního obhájce, zkušeného, tak přece jenom ani ten obhájce nemůže pojmout jaksi celou.

J.Hrbáček
Tu agendu.

I.Štika
Celou tu agendu, že jo. Nebyl u toho. Nezná všechny ty detaily. Čili já jsem žádal, abych jako obžalovaný mohl být přítomen výslechu svědka pana Sitty a klást mu otázky. To mi bylo znemožněno, stejně tak jako bylo znemožněno všem obžalovaným klást otázky obžalovanému nebo obviněnému Kubiskovi. Takže jako tohle bylo taky poměrně jakoby nestandardní. No ale to znamená, zamlčel tedy to, že o provizi věděl a celou dobu mlčel. To je asi to hlavní.

J.Hrbáček
Byla podle vás zakázka, to znamená příprava nebo výroba toho papíru pro ty zabezpečené jízdenky zisková?

I.Štika
Ano, byla. To konstatoval i Vrchní i Městský soud. To vlastně, to je zase opět jakoby tvrzení, které jaksi novináři z nějakého důvodu ignorují. Kdy vlastně při tom ústním zdůvodnění pan doktor Vlasák jasně řekl, že zakázka byla pro Neograph zisková. A pokračoval: což potvrdili i oba svědkové Sitta starší, Sitta mladší. Navíc ta zakázka pro ně byla významná z hlediska toho, že byla významnou referenční zakázkou, díky které pan doktor Sitta starší u soudu potvrdil, že díky zakázce z Dopravního podniku získal další zakázku, jestli někde v Moldávii, nebo někde v cizině. Takže zakázka zisková pro Dopravní podnik byla. A potom vrchní soud pokračoval a jasně řekl, že to, že potom dodávala stejnou jízdenku na stejném papíře za stejnou cenu, že jí dodávala STC, znamená

J.Hrbáček
Státní tiskárna cenin.

I.Štika
Státní tiskárna cenin znamená pouze to, že Státní tiskárna cenin realizovala mnohem vyšší zisk než Neograph. To znamená, že ta provize, o které se celou dobu tady bavíme, neměla na cenu jízd… Neměla vůbec žádný vliv na cenu jízdenky pro Dopravní podnik.

J.Hrbáček
Jak si vysvětlujete to, že vysvětlujete to, že se Sitty později zastával ministr financí Andrej Babiš, ministryně spravedlnosti Helena Válková? Proč vstupovali politici do takové kauzy? To není standardní krok.

I.Štika
To vůbec netuším. Jedině zase taková jedna indicie může být zase v e-mailech pana Sitty, kdy hovoří o tom, že se velmi dobře zná s šéfem právního odboru celého Babišova impéria. To je tak asi všechno, co já jako k tomu můžu říct.

J.Hrbáček
Dalším, ještě důležitějším svědkem byl účetní ve společnosti Peskim, spojované mediálně s Ivo Rittigem, Jaroslav Kubiska, mimochodem sponzor hnutí Přísaha. Na něm je zvláštní, že ve dvou kauzách, to znamená tady v Dopravním podniku a ještě v kauze Oleo Chemical, zafungoval jako spolupracující obžalovaný. Dvakrát byl pravomocně zproštěn obžaloby, a přesto trval na své vině, jak už jsme i zmínili. Jak vnímáte Kubiskovu roli v této kauze? V kauze?

I.Štika
Víte co? Já nejsem prokurátor, já nemůžu pracovat s domněnkama. Já se snažím pracovat s fakty. To znamená to, co je ve spise. Takže ve spise je, že pan Kubiska manipuloval s důkazy, manipuloval s důkazy v kauze Oleo, vytkl mu to soud. Velmi zvláštním způsobem, ty zmanipulované důkazy, on tomu říká obohacoval. To znamená, on vzal excelovské tabulky, o kterých soud v Oleo, paní doktorka Radkovská, prohlásila, že je odcizil v advokátní kanceláři, což on, když jsem se ho já ptal v naší kauze, tak skutečně neměl žádné žádné povolení. Ne ne ne, neměl povolení od od advokátů. Ale zase krátká odbočka, ale on stejným způsobem potom, když byl v poradenské firmě Ernst Young, což je velká čtyřka auditorská, tak tam odcizil data klienta a dal je opět policii. Byly to data společnosti ČEZ. Na to jsem se ho při jednání ptal a on prostě s tím nemá vůbec žádný problém. Prostě tak to je jako manipulovat s daty, byť byl tehdy jako auditor a neměl by to udělat.

I.Štika
To znamená pan Kubiska ještě kromě toho, jak jste říkal, on účetní nebyl. Účetní, to jste mu, to mu přisoudili tady tento titul novináři, Protože oba soudy jednoznačně konstatovaly, že on byl pouze takový procesor platebních příkazů. Sice měl možná smlouvu jakoby na pozici účetního, ale žádné a žádné účetní operace nekonal. Takže ono když se podíváte, když si přečtete vlastně ten záznam jeho druhé závěrečné řeči, tak si asi ten obrázek o jeho stavu uděláte sám. On možná, co se mohu já domnívat osobně, se snaží dostát jakoby řekněme dědictví svých předků, o kterých tvrdí, že v roce 68 byli v opozici a vyvěsili nějaký černý prapory a tak dál a tak dál. Tak on prostě nese ten prapor protikorupční revoluce.

J.Hrbáček
Takže mučedník.

I.Štika
Pravděpodobně, protože to, co on i jeho advokát při tom procesu působil, teda velmi, velmi zvláštně a působil tak zvláštně, že to zaujalo i Vrchní soud, který mu věnoval pár řádek a na jeho konto sdělil, že takovýmto způsobem prostě si nepředstavuje jakoby obhajobu v zájmu klienta, protože jak může být v zájmu obhájce, aby aby, aby klienta odsoudili, jako to je opravdu velmi zvláštní.

I.Štika
A pak jako další věc je, že pana pana Sittu i pana Kubisku platil fond proti korupci.

J.Hrbáček
To jsem chtěl zmínit a asi nejen Fond proti korupci, ale u pana Kubisky to zjevně vypadá, že dostával i peníze ze zvláštních fondů policie.

I.Štika
To nikdy nepřipustil. On zoufale se prostě bránil tomu, byť prostě v té době, řekněme ve výročních zprávách Fondu proti korupci jsou částky, které obdržel první i druhý z těch zmíněných jsou jasně, jaksi transparentně uvedeny. Tak u soudu prostě trval na tom, že od Fondu proti korupci žádné peníze nedostal. Pak možná naznačil jenom, že mu tedy zajišťovali ochranu. A opět jsme u toho, že ochranu pro pana Sittu zajišťoval ÚOOZ, který tedy rozhodně, jak on říká, příkaz k tomu vydal sám ředitel Šlachta. Tak je zvláštní, že tedy jako útvar, který k tomu není příslušný, zajišťuje ochranu svědků, byť to nebylo potřeba. No a pan Kubiska, ten byl dokonce prý v programu pro ochranu svědků, což zaujalo zase předsedu senátu, který se ho zeptal na nějaké detaily, jak probíhala ochrana a pan Kubiska si nemohl vzpomenout. Tudíž předseda senátu řekl: no podívejte, mně je tedy velmi zvláštní, že nám tady celý dny recitujete přesně částky, data a tak dál a nejste schopen vybavit si sebemenší detail z tak zásadní životní situace.

J.Hrbáček
Neznamená to, že dostal, jak se říká, nalejvárnu?

I.Štika
No, to je velmi pravděpodobné, protože u soudu vyšlo najevo, už si teďka bohužel nevzpomenu na čísla listů, kde tomu tak je, že pan Kubiska dostal od policie otázky s připravenými odpověďmi, který druhý den přerecitoval do protokolu. No, když jsme tohlecto, tedy když tohlecto vyšlo najevo, tak pan předseda se pouze teda podíval na státního zástupce, jestli to může nějak komentovat. No a ten samozřejmě tvrdí, že to je falzum, který asi tedy nechápu proč, tedy založili policisté do toho spisu a nechali ho tam.

J.Hrbáček
Hlavním hybatelem v tom případu byl žalobce Vrchního státního zastupitelství v Praze Adam Borgula. Soud mu obžalobu jednou vrátil, pak postupně vlastně prohrával v těch hlavních v uvozovkách líčeních co se dalo. Za zmínku v jeho přístupu stojí například odmítání důkazních návrhů obhajoby, jak to vnímá obžalovaný a následně pravomocně zproštěný člověk postup žalobce, takovýto postup žalobce?

I.Štika
No blbě, protože z televize člověk má představu o tom, jak by to mělo fungovat, úplně jinou, že. Člověk má představu, že vlastně byste měl být obviněn na základě nějakých důkazů. Ale když vlastně oba soudy konstatují, že státní zástupce pouze řekněme vytrhával věci z kontextu, ohýbal je ke své potřebě nebo zaplevelil spis naprosto nepotřebnými důkazy, tady dám zase příklad. Na konci vlastně toho procesu, když už bylo vlastně dokazování u konce, tak pan státní zástupce najednou přišel s tím, že soudu předkládá dvě stě třicet kilogramů papírů, což měly být nějaké dokumenty zase ze Švýcarska. Po deseti letech se najednou objevilo dvě stě třicet kilo papíru, a když se ho soudce zeptal, jako co v tom je, tak on prostě nebyl schopen jakoby říct, co ty dokumenty obsahují. Takže jako předseda teda řekl tak fajn, tak dejme si nějaký čas a tak dál. Ale prostě ten katastrofální stav spisu zmiňoval opakovaně i Vrchní soud, který dvakrát myslím řekl, že ten spis je zoufale zaplevelen důkazy, které nemají pro kauzu pro posouzení kauzy sebemenší význam.

J.Hrbáček
Proč se podle vás nepovedlo žalobci Adamu Borgulovi zadat posudek na vyčíslení výše škody v Dopravním podniku?

I.Štika
Tak on nebyl schopnej celých deset let ten posudek zadat, že jo. On ho zadal původně nějakému znalci z Olomouce, když ho zadal, tak jsme, rozporovali, teda nejen náš obhájce a já, ale vlastně unisono všichni obžalovaní rozporovali jednak kvalifikaci toho znalce, protože když jsme se podívali do rejstříku, tak on sice je zapsán v rejstříku jako znalec v oboru ekonomie, nicméně ta specializace tam byla myslím, že oceňování podniku a zemědělských strojů, což mi teda nepřipadalo zrovna jako adekvátní. Ono i to zadání otázek bylo zavádějící, špatné. A vlastně ten posudek nebyl vůbec zadán s účelem, aby se zjistila výše škody, což je teda z mýho pohledu velkej problém, protože jako předpokladem trestního stíhání má být vznik škody. A pokud státní zástupce nezadá posudek, který jako tu škodu vůbec definuje, no tak jako o čem to je, jo? No, ale stejným způsobem pokračoval potom, když slavnostně tedy přinesl k druhému jednání Vrchního soudu

J.Hrbáček
Bavíme se o té chybě počtářské nebo ?

I.Štika
Ne ne ne, to ne tak můžeme se k ní vrátit, protože tedy vlastně asi návazně na tu kvalifikaci znalce, který si nepřizval nikoho z oboru polygrafie, tak já, když jsem potom ten posudek přepočítal, tak jsem zjistil, že tam má chybu asi 38 milionů korun. Další takovou perličkou bylo, že pan znalec považoval za ekvivalent jízdenky i toaletní papír, který je teda.

J.Hrbáček
To, jak to zdůvodnil prosím?

I.Štika
Nijak. On prostě byl úplně v koncích, že jo. Protože nevěděl, jak to má … On u soudu potom přiznal nebo připustil, že udělal chybu, že měl prostě postupovat jinak. To je jako asi jediný. No a stejným způsobem pak pan prokurátor postupoval při zadání tzv. revizního znaleckého posudku, který ovšem vůbec revizním znaleckým posudkem není, protože ho zadal útvaru, ne pardon, ústavu, který pro to nemá oprávnění. To mu vytkl předseda Vrchního soudu. Takže vůbec se nemá nelze bavit o tom, že by to byl nějaký revizní posudek. A opět se tam opakovaly chyby. Vrchní soud vytkl Borgulovi návodné otázky. Myslím, že mu říkal, že přece není možný se ptát jenom na otázky, který jako mně vyhovujou atd. atd. Čili prostě zase to úplně jakoby ten způsob, způsob toho zadání rozstřelil. A Vrchní soud zpochybnil i kvalifikaci znalce, který nebyl vlastně schopen si obhájit ten svůj posudek při výslechu.

J.Hrbáček
To znamená, že žalobce podle vás neplnil tu roli dozorujícího, ale byl spíše prodlouženou rukou policistů? Objevily se určité informace i o možné manipulaci s těmi spisovými materiály.

I.Štika
Tedy tak samozřejmě. Jako já nevím, kdo to kdo to udělal, ale u soudu bylo překvapení, když se prováděly důkazy. Tak vlastně já jsem teda namítnul, že tam ve spisech chybí jedna stránka. No a ta chybějící stránka byl vlastně klíčový důkaz, který potom hojně, o který se opíral rozsudek jak Městského, tak Vrchního soudu. Ono totiž, když skončila smlouva s Neografem, tak jízdenky do Dopravního podniku začala vydávat Státní tiskárna cenin. No, a ona dodala jízdenku na papíře Neograph ve stejném designu za stejnou cenu jako Neograph. No a tahlecta informace ze spisu najednou zmizela. Ona tam byla, když jsme do spisu nahlíželi. No a když se spis provázal a sešil, tak to zmizelo. Připadalo mi to jako velmi amatérské, protože stačilo tam vložit prázdný papír, na který by se dalo razítko s tím číslem toho listu, ale aby se tam nechala prostě opravdu mezera….

J.Hrbáček
Vy jste na to přišel právě díky té mezeře?

I.Štika
No jasně, protože já jsem si oskenovat celý spis už tenkrát a pak jsem si ho skenoval znovu, když když už byl teda jakoby svázán. A zjistil jsem, že tam prostě ta mezera je. Ale zase nevím, kdo to dělá, protože policisté, jako když sestavovali obsah toho spisu, tak dělali taky takový zvláštní věci, kdy třeba stanovisko advokátů, advokátní kanceláře, které bylo zásadní, které řeklo, že není potřeba vypisovat výběrové řízení, tak nazvali jako že to je prostě nějaký přípis, který se týká, já nevím i třeba odborových organizací. Takže předseda soudu, když prováděl důkazy, tak říkal tak tuhle listinu provádět nebudeme, to není relevantní. Takže opět zase jsem se musel vztyčit a říct ne, ale to je jako listina velmi důležitá, takže tímhlectím způsobem jaksi postupuje. A teď nevím kdo. Policisté, ti plní jenom příkazy dozorujícího státního zástupce. Takže já si myslím, že všechny ty chyby jdou jaksi k tíži nadřízeného orgánu, ne policistů.

J.Hrbáček
My jsme také zmínili senátora Václava Lásku a jeho audit. Kdybyste se mu víc pověnoval, kdo si ten audit zadal? Co bylo výstupem toho auditu? A vy jste říkal dva miliony, že stál ten audit?

I.Štika
No, takže za audit si zadal pan tehdejší primátor Prahy, docent Svoboda. Ale ono vůbec je otázka, jestli je to audit, protože ono se to označuje jednou audit, jednou analýza. Takže já nevím jak. Ale zůstaňme u toho auditu. Ano, ta částka sedí. Prostě dostal dvakrát. Nebo takhle. Bylo to rozděleno na milion a milion, aby se nemusela vypisovat veřejná zakázka. Proto se to takhle protikorupčně očistilo. No a výstup není. Výstup prostě nebyl. Protože sám Dopravní podnik do spisu na výzvu policie zaslal listinu, kde prostě říká: tento dokument nebyl v Dopravním podniku, jaksi dohledán. Stejně tak se po něm pídili i Piráti v nějakém volebním období, takže vznášeli dotazy na magistrátu, takže ani magistrát, ani Dopravní podnik ten audit nedohledal. Takže samozřejmě otázka, jestli existuje. On byl asi v nějakém konceptu, na základě kterého pan magistr sepsal to svoje trestní oznámení, které ovšem tedy postrádalo jisté kvality. Takže Dopravní podnik, protože si toho byl vědom, tak potom zadal revizi toho trestního oznámení nebo nějakých listin, které Láska vyhotovoval nějakým renomovaným advokátním kancelářím, aby je vyloučily nějakou horší blamáž, než se stala.

J.Hrbáček
Nevznikla škoda ve srovnání s těmi sedmnácti halíři z provize?

I.Štika
No tak jako to samozřejmě by musel posoudit někdo. Ale posoudí to státní zástupce, který je bývalým kolegou Lásky z Transparency? Asi těžko.

J.Hrbáček
Pojďme se vrátit ještě k těm nezákonnostem v tom celém trestním řízení. Zkuste nějakým způsobem ty nejzákladnější vyjmenovat, vypíchnout.

I.Štika
No, tak už jsme mluvili o tom, že… Takhle, nemluvili jsme o tom, že povinností státního zástupce, ale já jsem laik, že jo, mám za sebou jenom jedno a doufám jenom jedno trestní stíhání. Takže já měl za to, že státní zástupce bude hledat důkazy ve prospěch i proti nám. To se nestalo, ten hledal důkazy pouze proti nám. Všechny důkazy, které svědčily v náš prospěch, tak odmítal. Ty prostě jakoby neexistovaly. No a pak samozřejmě nejhorší je ta manipulace s tím trestním spisem, ke které došlo. To znamená…

J.Hrbáček
Jde jenom o tu jednu stránku, nebo jste tam narazil na víc podezření?

I.Štika
No tak tohleto jako naprosto soudu stačilo, protože to byl tak klíčový dokument, že pak už jako nemělo asi smysl jako se do toho opírat dál. Jo, to todle to opravdu bylo postačující. Samozřejmě pak jsou tam věci, kdy on vůbec neznal obsah toho spisu, vůbec nevěděl, co v tom spisu je. Takže možná proto, jako to dopadlo tak, jak to dopadlo, protože kdyby se s tím seznámil, kdyby věděl, jakou kvalitu má jeho hlavní svědek a korunní svědek, no tak by asi třeba ani tu obžalobu nepodával.

J.Hrbáček
Dovolání v té věci neklaplo. Nejvyšší státní zástupce v tom nebyl příliš aktivní, nicméně právě ten dozorující státní zástupce Adam Borgula nakonec doporučoval potom Dopravnímu podniku, aby sám podal dovolání, aby se mohl nějakým způsobem domoci náhrady té škody. Jak vnímáte aktivitu?

I.Štika
To nebylo dovolání, to byla ústavní stížnost. Jo, takže zase je to velmi zvláštní, ale asi nepřekvapuje, protože právní zástupce Dopravního podniku stejně jako doktor Borgula pracoval v Transparency International, takže se znali. Takže vlastně okolo Dopravního podniku se pohyboval skupinka lidí z Transparency, kteří vlastně se účastnili i toho auditu, který organizoval Láska. Pak jakoby čistě náhodou, když se dělala prohlídka, domovní prohlídka v Dopravním podniku, když jsme asi dva roky poté, co jsme odešli, tak se zajišťovaly listiny. A opět čistě náhodou po chodníku kolem Dopravního podniku kráčí nějaký člověk z Transparency a čistě náhodou ho policie přizve jako svědka k té prohlídce. Takže skutečně jakoby těch zvláštních náhod tam je jakoby celá celá řada. Takže vlastně ta ústavní stížnost – vypracoval právní zástupce, který se zná s Borgulou z Transparency. Takže je to… Když jsem to dával advokátům, aby to posoudili, tak nad tím kroutili teda hlavou, že skutečně jako ten postup je jaksi zamyšlení hodný. Nicméně nemá cenu mrhat penězi na nějakým návrhu kárné žaloby, protože k jaksi k současné konstelaci obsazení jak státního zastupitelství celé soustavy, tak ministerstva spravedlnosti nemá vůbec cenu tu kárnou žalobu podávat.

I.Štika
My jsme samozřejmě návrh na kárnou žalobu podávali během toho trestního stíhání, kdy vlastně ty ty prohřešky pana doktora já jsem měl asi na pěti stránkách, tak samozřejmě byly tenkrát jako odmítnuty, ale jako největší problém jsem vnímal to, že státní zástupce prostě nepokrytě lhal. No to znamená on, nebo advokáti neříkají lhal, oni říkají nemluvil pravdu, ale já jsem se díval do slovníku. Nemluvit pravdu je totéž jako lhát. Takže si myslím, že se toho slova bát nemusíme, když prostě podal odvolání, tak a přišlo zdůvodnění odvolání, já jsem začal číst. Na prvních dvou stránkách jsem napočítal 18 jaksi informací, které jsou tedy v příkrém rozporu s důkazní situaci ve spise. Takže to mi připadá jako to, že když někdo ignoruje důkazy ve prospěch, důkazy, které my jsme navrhli, aby provedl, které byly třeba zajímavé, jsme řekli podívejte se, zajistěte papír, na kterým se vyrábí jízdenky ve Státní tiskárna cenin, Zajistěte papír, který mají v Neografu a pošleme ho třeba do Švédska, ať posoudí, jestli skutečně ta kvalita odpovídá tomu, co tvrdil Neograf.

I.Štika
Odmítnuto. No, všecky komentáře k ke znalci, všechny doporučení na otázky, abysme se skutečně dobrali toho, jestli škoda vznikla, odmítnuto. To znamená, tohle si myslím, že není teda jaksi postup, který by nějakým způsobem směřoval k jaksi k zajištění objektivní pravdy. No.

J.Hrbáček
Na to v podstatě navazuje i dění po pravomocném zproštění obžaloby. Státní zastupitelství nemá žádnou sebereflexi, v podstatě nulovou sebereflexi k hodnocení té kauzy, protože se ozývají hlasy, ať už já nevím, Lenka Bradáčová, že kdyby byl prostor pro to jako do toho jít ještě hlouběji, tak by se to vyšetřilo a tak dál. To samé v podstatě Adam Borgula, dozorující státní zástupce. Nebyla by namístě nějaká pokora trochu nebo co?

I.Štika
Já jim do hlavy nevidím. Ale zase, říkám si, když už to šetřili deset let, jako kolik let by na to potřebovali? Deset, dvacet, třicet let ? Ale pak zase na druhou stranu, jako laik jsem pochopil, že když chci dokázat praní špinavých peněz, nejdřív musím zjistit, že tam skutečně došlo k nějaké té tzv. zdrojové trestné činnosti. To znamená, že vůbec ta zakázka na jízdenky byla špatně, ale oni k tomu přistoupili typicky tak, jak mi říkali obhájci Oni si vytvoří nějaký příběh a ten příběh se snaží prostě napasovat na nějaký listiny, který si buďto vyrobí nebo nebo zajistí, ale jaksi vůbec jim nejde o to, aby zjistili tak, jak to bylo. Čili já vůbec netuším, jestli jakoby jsou schopni nějaké pokory, ale zřejmě ne. Protože ale stejným způsobem postupují i novináři, protože jako nerozumím tomu, že teď, když vyšlo najevo, že hlavní svědek je lhář a korunní svědek je nevěrohodný, tak na toto téma nevyšel jediný řádek. Prostě všechno je v pořádku, všichni jako jsou, jako naprosto s tím plně spokojený.

I.Štika
A pak je samozřejmě ještě zajímavé, že pokoru po svém představila teda paní senátorka Marvanová, která poté, když vlastně byl pravomocný rozsudek, tak se na Twitteru rozhořčovala, jak je to prostě skandál, že takhle se to prostě nemůže nechat. Peníze prostě skončily v Karibiku. Přece nezapomeneme. Nerozumím tomu. Paní senátorka byla celou tu dobu myslím, že v orgánech hlavního města Prahy, měla informace z titulu členky valné hromady, přístup ke všem materiálům, mohla se účastnit vyšetřování nebo mohla nějakým způsobem úkolovat dozorčí radu. A objevilo se to až před volbama. Najednou jako zajímavý materiál. Já se zviditelním, jak já bojuji proti té korupci. Podejme ústavní stížnost v Dopravním podniku. No tak právník tedy napsal nějakou úsměvnou ústavní stížnost, kterou teda Ústavní soud během čtrnácti dnů jaksi odmítl, že je naprosto, ale naprosto nepřípustná, nepřijatelná. To skutečně byl teda cár papíru. Opravdu teda prvotřídní.

J.Hrbáček
Jak celou tu kauzu, vaše počínání vyhodnotil Vrchní soud v Praze, jehož rozsudek byl pravomocný?

I.Štika
Tak vlastně v tom ústním zdůvodnění pan předseda Vrchního soudu jasně řekl, že jsme postupovali v souladu s péčí řádného hospodáře, právě na základě díky tomu varování ÚOOZ o tom, že Dopravnímu podniku hrozila velká škoda. A zakončil to také větou, že toto jednání bylo vlastně společensky žádané.

J.Hrbáček
Několikaletý příběh skončil, skončil zproštěním obžaloby. Váš kolega, nadřízený Martin Dvořák, vysoudil na státu odškodnění. Vy jste žádal omluvu, Tu jste získal omluvu ministerstva spravedlnosti. Žádáte také vy odškodnění?

I.Štika
Tak ale to, co získal pan Dvořák, není odškodnění. To je jenom náhrada, částečná náhrada nákladů za právní zastoupení. Čili zase každému, komu o tom, kdo chce poslouchat a povídám mu o tom, zajímá ho to, každý si myslí, že dostane zaplaceno to, co zaplatil za advokáta.Tak to prostě není, protože běžná taková přátelská sazba je kolem třech tisíc korun za hodinu bez DPH. No ale stát vám dá, já nevím, podle nějakýho sazebníku možná 300 korun, 500 korun za úkon. Takže vlastně vy v tom jaksi zahučíte teda pekelně. To znamená, pan Dvořák samozřejmě žádal o náhradu právních výdajů a žádá i o jaksi zadostiučinění, nemajetkovou újmu. A já samozřejmě také.

J.Hrbáček
A v jaké je to fázi?

I.Štika
No, je to v té typické fázi, kdy jsem podal žádost. Ta se standardně odmítne, že jo. Takhle, standardně ministerstvo nestihne tu zákonnou lhůtu. Takže musel jsem podat žalobu. Poté, co byla teda podána žaloba, tak přišla ta omluva s tou velkorysou částkou, kterou mi přiznali, těch sedmdesát osm korun za každý den nezákonného stíhání. No, nicméně ta žaloba jaksi pokračuje. Nevím, kdy bude nařízeno jednání.

J.Hrbáček
Já vám, pane Štiko, mockrát děkuji za účast v našem dnešním podcastu. Ještě jednou díky a loučím se s diváky. Uvidíme se u dalšího dílu. Mějte se krásně, na viděnou.

 

Napsat komentář

 
error: Alert: Content selection is disabled!!