10. 6. 2023

47T_7_2017_534_1_133

135. Na otázku, proč znalec v rámci hypotetické kalkulace cen za dodávky pro DPP pouze od STC, které by nebyly realizovány prostřednictvím společnosti Neograph, používá cenu 0,241 Kč, ačkoli v rámci předchozích odpovědí dospěl k závěru, že STC v roce 2012 dodávala blokové jízdenky za ceny 0,38 Kč, 0,26 Kč a 0,241 Kč, znalec nedokázal odpovědět. Znalec dále doplnil, že ve svých výpočtech nepočítal s tím, že ve stejném časovém období budou dodávány dva různé typy jízdních dokladů, tedy s tímto faktem ani nijak neoperoval.

137. Stanovení spravedlivé hodnoty nebylo možné provést ani porovnávacím přístupem právě s ohledem na využití ochranných prvků u jízdenek…

Zpracovatelka nakonec shrnula, že stanovit cenu obvyklou nebo fair value nejde pro absenci podkladů, které jsou v posudku definované a tyto podklady v současné době není možné reálně zajistit, a to ani orgány činné v trestním řízení.

138. Je tedy zjevné, že technická náročnost a lepší jištění (jízdenky Neograph) se zákonitě musí projevit i ve vyšších nákladech na výrobu jízdenek ve srovnání s jízdenkami DP Brna (stejně tak i s jízdenkami DP Pardubice).

Jízdní doklady vyráběné společností Neograph, a.s. pro DPP jsou nesrovnatelné (ve smyslu technicky obdobné) s ostatními jízdenkami, protože zvolené technologie a ochranné prvky jsou odlišné a netradiční pro tento druh cenin.

142. Z uvedených podkladů dle znaleckého ústavu BDO vyplynulo, že od zavedení nových jízdenek prostřednictvím smluvního vztahu se společností Neograph nebyl po dobu přibližně 3 let zaznamenán větší výskyt napodobenin těchto jízdenek s tím, že i poté se ochranné prvky zakomponované přímo v papíru pravých jízdenek padělatelům nepovedlo napodobit. Pokud by zvažovali škodu ve výši 24 000 000 Kč jako ušlou tržbu společnosti DPP z prodeje jízdních dokladů za rok (potenciálně hrozící škoda dle zjištění policie), společnost DPP by za 3 roky (tj. roky 2008, 2009 a 2010) nečinnosti v souvislosti s falzifikáty jízdních dokladů zaznamenala s největší pravděpodobností o 72 000 000 Kč nižší tržby z prodeje jízdních dokladů oproti situaci, kdy došlo k uzavření Rámcové smlouvy společnosti DPP se společností Neograph.

 

 
error: Alert: Content selection is disabled!!