10. 6. 2023

47T_7_2017_534_1_151

151. Dne 18. 3. 2019 bylo u hlavního líčení procesním postupem dle § 213 odst. 1 tr. řádu předloženo Odborné posouzení proveditelnosti zjištění výše škody způsobené společnosti DPHMP v souvislosti s jednáním bývalých členů managementu vypracované znaleckým ústavem Kreston A&CE Consulting, s.r.o. Toto odborné posouzení zadal zpracovateli zmocněnec poškozeného DPP za účelem seznámení s možností zpracování znaleckého posudku ve věci vyčíslení škody. Odborné posouzení bylo vypracováno znaleckým ústavem Kreston A&CE Consulting, s.r.o. dne 10.12.2018. Ke smluvnímu vztahu se společností Neograph uvedl zpracovatel, že neměl k dispozici dostatečné a vhodné tržní informace k ověření ceny obvyklé pro srovnatelné jízdní doklady dodávané společností Neograph do DPP, což mu neumožnilo vyslovit jakýkoli závěr stran toho, zda jízdní doklady nakupované od společnosti Neograph byly nakupovány za cenu obvyklou či nikoli. Nad rámec tohoto sdělení však zpracovatel posouzení upozornil, na zpochybnění srovnatelnosti technických parametrů jízdních dokladů dodávaných společností Neograph s dodávkami od společnosti Schwarz Druck a STC vyplývající z jiného znaleckého posudku. Výši škody případně způsobené smluvním vztahem se společností Neograph ve smyslu ustanovení § 137 trestního zákoníku dle zpracovatele není možné nepochybně a nesporně stanovit.

 
error: Alert: Content selection is disabled!!