2. 6. 2023

47T_7_2017_534_1_234

234. Státní zástupce tedy nejprve tvrdí, že není žádného dokumentu, z nějž by v době svého rozhodování obžalovaní mohli čerpat vědomost o možnosti podřazení bezpečnostních prvků na jízdních dokladech pod pojem utajované informace, jedním dechem však vzápětí dodává, že takový dokument existoval, ovšem popírá jeho relevanci.

 
error: Alert: Content selection is disabled!!