2. 10. 2023

47T_7_2017_534_1_329

329. … Pokud státní zástupce ve své závěrečné řeči „narouboval“ zaznamenaná slova o „předražení“ na jízdní doklady poskytované na podkladě rámcové smlouvy Neographem pro DPP, pak jde o účelovou manipulaci, neboť skutečnost, o co v hovoru jde, je zcela zřejmá

Nelze přiznávat důvodnost jednotlivým slovům či větám zcela vytrženým z kontextu komunikace mezi konkrétními osobami v určité době, vždy je třeba se seznámit s celým s celým kontextem rozhovoru

Pokud státní zástupce v závěrečné řeči tvrdí, že obžalovaný Mgr. Stubley se měl spolu s obžalovaným Mgr. Michalem a Ivo Rittigem podílet na faktickém vedení společnosti Neograph, a to prostřednictvím obžalovaného Ing. Janků, zejména s odkazem na provedené prostorové odposlechy, pravdivost tohoto tvrzení nebyla vůbec prokázána

Způsob interpretace komunikace zachycené prostorovými odposlechy státním zástupcem je zavádějící a hrubě zkreslený

Uvedené prostorové odposlechy tak nikterak nepřispívají k prokázání jednání uvedeného vskutku I./2 Neograph.

330. … je zřejmé, že státní zástupce si vybírá a předkládá z odposlechů určité pasáže, které se mu hodí, a z nich dovozuje závěry, které konvenují s jeho pohledem na věc ve smyslu podané obžaloby.

 
error: Alert: Content selection is disabled!!