9. 6. 2023

47T_7_2017_534_1_371

371. … obžalovaný Kubiska k dotazu soudu nedokázal ani konkrétně vyjádřit, kdy subjektivně začal považovat svou činnost prováděnou ve společnosti Peskim za protiprávní.

Přestože se tedy obžalovaný Kubiska dobrovolně přiznával k tomu, že se dopouštěl trestné činnosti tím, že legalizoval finanční prostředky získané trestnou činností, je soud toho názoru, že už z titulu své funkce nemohl vůbec znát podstatu smluvních vztahů, na základě nichž byly finanční prostředky zasílány, a jednal výhradně na základě pokynů svých nadřízených.

Soudu tak není zřejmé, proč byl obviněn, a následně obžalován z trestné činnosti jen Jaroslav Kubiska, když osob konajících ve spol. Peskim stejnou práci byla celá řada.

Obžalovaný Jaroslav Kubiska se tak, přes veškeré své vlastní přesvědčení, žádného trestného činu nedopustil. U obžalovaného Jaroslava Kubisky totiž vůbec nemohlo dojít k naplnění subjektivní stránky skutkové podstaty trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti.

 
error: Alert: Content selection is disabled!!