2. 6. 2023

Borgula

Státní zástupce činný na VSZ Praha, mající pověst “aktivistického státního zástupce, paranoicky konstruujícího důkazy, které se před soudem ukázaly jako zcela absurdní“, je stejně jako Láska bývalý exponent Transparency International, na kterého kvůli jeho excesům marně podávala obhajoba návrh na kárnou žalobu.

Chráněnec Lenky Bradáčové. Dozoroval kauzu Drobil. Většina jeho kauz končí buď zproštěním většiny (či všech) obžalovaných (Oleo Chemical, jízdenky DPP), případně jsou uloženy pokuty a podmíněné tresty (hřebčín Kladruby-Velké spiknutí se neprokázalo, Kladrubský debakl Bradáčové).

Působil v orgánech Transparency International (stejně jako Láska), a to v době, kdy již probíhalo vyšetřování kauzy DPP (Cross-Point). Členové Transparency se podíleli na zpracování “Láskova auditu” a jistě jen náhodou jako “nezúčastněná osoba” při domovní prohlídce v DPP.

Samotný DPP označil Borgulu v ústavní stížnosti za podjatého: Z usnesení ÚS ze dne 27.06.2013: “… návrh na vydání příkazu učinil dne 4. 12. 2012 JUDr. Adam Borgula, státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze, který je podle § 30 odst. 1 tr. řádu podjatý a tedy vyloučen z vykonávání úkonů trestního řízení v této trestní věci. Jeho podjatost spatřuje stěžovatelka v tom, že byl členem správní rady Transparency International – Česká republika, o.p.s., nejméně v době od 7. 12. 2010 do 26. 10. 2011. Dle stěžovatelky státní zástupce rozhodně při výkonu své funkce nepostupoval, resp. nepostupuje v trestní věci nestranně. Tento závěr je opřen i o jeho propojenost s Mgr. Václavem Láskou, který je zpracovatelem trestního oznámení v této trestní věci a zároveň mu byla udělena společností Dopravní podnik plná moc coby zmocněnci poškozeného“.

Jeho výkon v kauze jízdenek MS Praha v rozsudku zveřejněném 30.3.2021 soud hodnotí takto:

  • 216. Důkazní prostředky o dohodě tvrzené v obžalobě tak neexistují.
  • 243. Obžaloba je tak dle názoru soudu v tomto ohledu nekonsistentní a bez jakéhokoli zdůvodnění operuje se zmíněnými listinnými materiály selektivním způsobem.
  • 330. … je zřejmé, že státní zástupce si vybírá a předkládá z odposlechů určité pasáže, které se mu hodí, a z nich dovozuje závěry, které konvenují s jeho pohledem na věc ve smyslu podané obžaloby.
  • 342. Výše uvedené tvrzení státního zástupce však není opřeno o relevantní důkazy. Dohoda uvedených osob nebyla žádným způsobem prokázána a neplyne ani z provedených prostorových odposlechů.
    • je zcela evidentní, že státní zástupce činí závěry ze svých domněnek, nikoliv na podkladě důkazů.
  • 370. Je zřejmé, že obžaloba svoje úvahy čerpala výhradně z vyjádření obžalovaného Ing. Jaroslava Kubisky, který svou aktivitou získal statut spolupracujícího obviněného
  • 372. Uvedená tvrzení obžaloby nebyla ani v doplněném dokazování po prvotním částečném zrušení rozsudku podložena žádnými upotřebitelnými důkazy

 

Články k osobě Borgula

 
error: Alert: Content selection is disabled!!