2. 10. 2023

Bradáčová

Lenka Bradáčová, od 30.7.2012 vrchní státní zástupkyně, razící zásadu, že základním právem je “právo na spravedlivé odsouzení v přiměřené době“, tedy nikoliv spravedlivý proces.

Do VSZ si přivedla Adama Borgulu, který neúspěšně stíhal Rittiga v kauzách Oleo Chemical a jízdenky DPP.

Fragment z přepisu rozhovoru

Bradáčová

Jedná se o naprosto formalistický přístup k trestnímu řízení to znamená trestní řád a tady se o tom diskutuje velmi dlouho je prostě příliš formalistické pojetí trestního procesu s nastavením široké škály práv nakonec umožňuje, aby například obstrukce obviněných byly velmi účinné.

Veselovský

široká škála práv zejména obviněného

Bradáčová

nejenom obviněného nejenom obviněného ale všech dalších subjektů zúčastněných na procesu. A tady se bude muset revidovat trestní řád současný a říci si, zda ta celá škála všech těch práv není na újmu potom toho jednoho ze základních, a to je právo na spravedlivé odsouzení v přiměřené době

 Video s jejím prohlášením zde (od 10:46)

Články k osobě zde.

 
error: Alert: Content selection is disabled!!