2. 10. 2023

Kubiska

Rittigův účetní ?

Obsah

Zpracovatel platebních příkazů v účetní firmě Peskim, mediálně však prezentovaný jako “Rittigův účetní“. Poté, co protikorupčně procitl na pohřbu prezidenta Havla (po cca 3 letech po odchodu ze zaměstnání) se stal spolupracujícím obviněným v kauze Oleo Chemical (pravomocně zproštěn) a jízdenky DPP (pravomocně zproštěn po dvou neúspěšných odvoláních SZ Borguly).

Jak viděly Kubisku soudy ?

Městský soud v souvislosti s jeho osobou v rozsudku v kauze Oleo Chemical a v rozsudku ze 17.5.2019 v kauze jízdenek uvádí:

  • státní zástupce vycházel zejména z výpovědi obžalovaného Jaroslava Kubisky a z materiálů, které tento bez svolení svých nadřízených odcizil na svém pracovišti ve společnosti Peskim.
    Obžalovaný Kubiska uvedl, že Ivo Rittig je skutečným vlastníkem společnosti Cokeville Assets, v kuloárech spol. Peskimu se to říkalo, to ovšem ještě nemůže být důkaz o tom, že se tato informace zakládá na pravdě.
  • Na podkladě výše uvedených rozporů v kontextu zejména zásady ústnosti a bezprostřednosti soud dospěl k závěru, že výpověď obžalovaného Ing. Jaroslava Kubisky není výpovědí pro soud věrohodnou

Preferenčního zacházení, kterého se mu dostalo od SZ Borguly, si všiml i soud:

To, že určitá privilegia v rámci tohoto řízení měl, jako potenciální spolupracující obviněný Jaroslav Kubiska, je bez pochyb, když je zřejmé, že nebyl jako ostatní osoby zadržen, nebyla u něj prováděna domovní prohlídka a nebyl podán návrh, aby byl vzat do vazby jako v případě některých dalších obviněných”

Výplatní listina / policejní ochrana
Podle výroční zprávy NFPK 2014 str. 10 mu byla poskytována finanční podpora – “Zároveň v dané kauze (Oleo Chemical) podporujeme finančně i jinými
formami jednoho z obviněných, který se odvážil svědč it proti skupině vedenou Ivo Rittigem.“, což popírá:

Údajně byl pod policejní ochranou, přestože mu, jak sdělil soudu, nikdy nikdo nevyhrožoval (viz odpověď na otázku obhájce JUDr. Monsporta):

Policie přispívala na úhradu jeho životních nákladů:

Ekonomický deník publikoval 6.4.2023 informace o zajímavém nákupu pozemků v hodnotě 5 000 000 Kč manželi Kubiskovými (“Policie držela svědka proti Rittigovi a spol. v ochraně a dokonce ho i vyplácela. Jeho společnost si koupila čerpací stanici za 5 milionů“).

Odcizené důkazy
S důkazy, které dle soudu “odcizil” na pracovišti, manipuloval, a proto nemohly být použity jako důkaz:
Důvěrné dokumenty odnášel i od jiných zaměstnavatelů:

Jeho komentáře z twitteru

Pikantní jsou zejména jeho poznámky o nespravedlivém procesu a urážky soudců:

Preloader

Relevantní dokumenty

Články k jeho osobě

Obsah

Obsah
 
error: Alert: Content selection is disabled!!