2. 6. 2023

NFPK

Nadační fond proti korupci, založen K. Janečkem, spolu s hlavním investigativcem fondu Randákem (spolupracovníkem bývalé manželky M. Dvořáka), hybatel celé jízdenkové kauzy.

Fond financoval oba hlavní aktéry kauzy jízdenek, Sittu. ml (odměna za boj s korupcí a úhrady nákladů na právní zastupování); Kubisku (kterému také “zajišťoval ochranu”).

Fond se kvůli sporům Randáka s Janečkem v r. 2020 prakticky rozpadl.

Fond byl paradoxně sponzorem této publikace, která poměrně střízlivě hodnotila “viktimizaci aktérů” v mediálním pokrytí jízdenkové “kauzy”.

 
error: Alert: Content selection is disabled!!