2. 6. 2023

Prouza

V srpnu 2012/13 si DPP najal JUDr. Ing. Prouzu pro revizi trestního oznámení zpracované V. Láskou.

Trestní oznámení jménem DPP

Následně Dr. Prouza také zastupoval DPP v trestním řízení, které bylo zahájeno v roce 2013. Po necelém roce však činnost ukončil, o důvodech odchodu od lukrativního klienta lze spekulovat, nicméně je nutno zvážit i tato fakta:

  • rozporoval zákonnost domovní prohlídky, která byla schválena po nestandardně krátké době od podání žádosti místně nepříslušnému soudu a u které se účastnily jako “nezávislé osoby” zaměstnanci TIC (z nichž někteří se podíleli i na zpracování tzv. Láskova auditu DPP)
    • informoval představenstvo DPP o tom, že „posoudil správnost procesování úkonů PČR při prohlídce prostor DP, která proběhla dne 17. 8. 2012 a vyjádřil obavy z neplatnosti celé akce z důvodu účasti 2 pracovníků TI, kteří aktivně vstupovali do konání PČR v průběhu prohlídky, což je v rozporu s trestním řádem a přináší riziko nemožnosti využití odnesených dokumentů pro šetření PČR“
    • „Za nestandardní vývoj situace označil též skutečnost, že jíž v den podání TO došlo k podepsání příkazu k prohlídce prostor DP.“
  • proti této domovní prohlídce podal jménem DPP ústavní stížnost (odmítnuta – č. l. 6735-6748).
  • vyslovil námitku podjatosti vůči dozorujícímu SZ Borgulovi, a to s odkazem na jeho vztah k Transparency International CZ
  • informoval policii o tom, že DPP „nemůže v tento okamžik škodu objektivně vyčíslit”
  • založil do spisu stanovisko společnosti KPMG popírající závěry Mgr. Lásky o vzniklé škodě

Policie se poté pokusila znechutit advokáta vyšetřováním ve věci „porušení povinnosti při správě cizího majetku dle § 220/1 ,2 písm. a a odst. 3 tr. zákoníku, kterých se měl, mimo jiné, dopustit Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s., zastoupený dosud neustanovenou osobou, poté, co měl neoprávněně rozhodnout, že zaměstnancům DP. Hl. m. Prahy a.s. bude hradit pomoc advokáta (JUDr. Ing. Daniel Prouza)“.

Následně byly zkoumány i faktury advokáta, krátce poté následně došlo k ukončení právního zastoupení, které převzal bývalý spolupracovník TIC, JUDr. Prchal.

Shrnutí obstrukcí ze strany VSZ

 
error: Alert: Content selection is disabled!!