2. 6. 2023

Sitta st.

JUDr. Vladimír Sitta, 1. správa, SNB (viz níže), generální ředitel Neograph, zakladatel firmy.

V sedmdesátých letech pracoval v Krkonošských papírnách v Hostinném. Poté nastoupil jako instruktor k pořádkové policii. Pak byl kapitánem StB v Trutnově. Tady byl, jako uvědomělý člen SNB,  často odměňován, mj. i finančně za “Za iniciativní přístup k plnění služebních úkolů v době osobního volna… a rozkladu srazu závadové mládeže“.

Osobní spis STB

Od roku 1985 působil na I. správě, tedy v rozvědce na „protiamerickém odboru“. Měl krycí jméno Tesárek.

Generální ředitel papírny Neograph, který sice o provizi věděl, ale protože se domníval, že je určena na úplatky vedení DPP, a proto:
  • Od začátku jsem to pouze kritizoval, nicméně respektoval jsem vysvětlení Ing. Janků , že existence a role spol. Cokeville Assets je zásadní podmínkou DPP pro realizaci obchodního vztahu NeographDPP.
  • spol. Neograph při jednáních s dopravními podniky v zahraničí do jisté míry hendikepovala skutečnost, že nejsme dodavateli jízdenek, resp. papíru pro tisk jízdenek v Praze, tedy na domácí scéně. To byl i jediný důvod , pro který jsem to s velkými výhradami na počátku respektoval”
Z druhého zprošťujícího rozsudku ze dne 27.11.2020:
  • 208. Výpověď svědka JUDr. Vladimíra Sitty soud hodnotí v podstatných momentech důležitých pro rozhodnutí soudu jako nepravdivou. Svědkova tvrzení o tom, co mu měl sdělit Ing. Janků o Dvořákovi a Rittigovi nebyla potvrzena žádným z těchto obžalovaných, ani věrohodnými svědky a rovněž nevyplynula z důkazů listinných. Dále uvedl, že provizní platby byly důvodem konfliktu mezi svědkem a Ing. Janků, nicméně nedokázal věrohodně vysvětlit, proč konflikt vznikl až v roce 2011, když svědek prokazatelně znal rentabilitu zakázky včetně sumy provizních plateb od dubna 2008 a tedy věděl o provizních platbách několik let. Výpověď svědka JUDr. Vladimíra Sitty u hlavního líčení tak soud, vzhledem k výše uvedeným rozporům a současně i vzhledem k tomu, jak soud vnímal výpověď tohoto svědka v hlavním líčení z hlediska zásady ústnosti a bezprostřednosti, nehodnotí jako věrohodnou.
  • 209. Z výpovědí Ing. Sitty a JUDr. Sitty je evidentní, že oba svědci se snaží distancovat od předkontraktačního a kontraktačního procesu v zakázce na dodávku jízdenek včetně svého podílu na technologii a cenotvorbě. Z exaktních důkazů, kterými jsou zejména zajištěné emaily Ing. Sitty z období roku 2007 a 2008, však plyne, že role obou svědků byla významná, v případě Ing. Sitty až dominující, o čemž kromě uvedené emailové komunikace svědčí i to, že byl uveden jako kontaktní osoba nejen v rámcové smlouvě o dílo mezi Neograph a DPP, ale rovněž ve zprostředkovatelské/provizní smlouvě mezi Neograph a Cokeville Assets. Oba svědci v kontraktačním procesu aktivně jednali, o jednotlivých krocích včetně uzavření zprostředkovatelské/provizní smlouvy byli zpraveni a nejpozději v dubnu roku 2008 prokazatelně znali přesnou rentabilitu zakázky včetně konkrétní ziskovosti. Proti zprostředkovatelské/provizní smlouvě však veřejně vystoupili až v roce 2011. K tomu přistupují i další zjištěné okolnosti, a to „znalecká“ činnost Ing. Sitty ve vztahu k padělání jízdenek a aktivity JUDr. Sitty s firmou Nanograph. Z výše uvedeného plyne, že výpovědi obou těchto svědků nemohl nalézací soud vzít za pramen skutkových zjištění, neboť je vysoce pravděpodobné, že oba svědci hráli v rozhodné době a hrají doposud svojí vlastní hru a jejich poměr k věci i k osobám některých obžalovaných je deformován jejich vlastními zájmy.

Podle Babiše kauzu Čapí hnízdo “Dostal to na starost ten “správný policajt”, Pavel Nevtípil, který figuroval v kauze, kdy kmotři ukradli Vladimíru Sittovi firmu Neograph.

Články k osobě:

“Jako generální ředitel společnosti, která jízdenky vyrábí, s plnou odpovědností prohlašuji, že cena jednoho kusu jízdenky je předražena o provizi společnosti Cokeville Assets. Tedy v řádu desítek milionů korun od roku 2008”

Dodavatel přiznal, že jízdenky v Praze byly záměrně předražené

“Žaloba na stát je logickým vyústěním mých obranných kroků. Fakticky nebrojím proti státu, daňovým poplatníkům, ale proti konkrétnímu represivnímu reprezentantu státu (státní zástupkyni) Dagmar Máchové a budu nadále požadovat její osobní odpovědnost”

Bývalý šéf Neographu žaluje stát o 200 milionů. Stejně prý prodělal kvůli postupu žalobců

“Vyptává se, jestli paní Maticová o nich neříkala “něco kontroverzního”. “Pokud ano, za pár dní už tam svůj krám nemusí mít,” přitvrzuje pan Sitta a na vysvětlenou dodává, že do něj mohou na kontrolu “poslat třeba hygieniky”.

Ponor do Temného Dolu

 
error: Alert: Content selection is disabled!!
Obsah