9. 6. 2023

Scénář Sitta, režie Landa

“Každopádně otec prohlásil, co jste navrhoval, tj. že cena je předražená a že Dvořák neříká pravdu. Teď by to chtělo druhou reportáž na druhou část příběhu…”

“Velmi velmi velmi bychom si přáli, aby reportáž končila tím, že Sitta starší… “

“Investigativní reportér” veřejnoprávní ČT slyšel požadované vyznění reportáže pečlivě ladil 22.11.2011 se Sittou mladším v jednom z jejich četných emailů – z tohoto důvodu byl Landa na základě stížnosti obžalovaného Štiky vyloučen z účasti na soudním jednání. ((“Pane předsedo, než budeme pokračovat v té včerejší prezentaci, já jsem si uvědomil, když jsem odcházel ze soudní síně, že zde zůstal jako jediný zástupce médií pan redaktor Landa a rád bych Vás upozornil na jistý kontext celé té situace, protože mám pocit, že vztah mezi panem Landou a panem Sittou ml. je více než profesionální a obávám se, aby informace, které zde zaznívají, nedoputovaly k panu sv. Sittovi dříve, než zde bude vyslechnut, což bych si dovolil odkázat na naše podání, které jsme dávali na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, ze kterého je vidět, že redaktor Landa manipuloval pana Sittu staršího do vyjádření o předražených jízdenkách, protože jak vidíte, otec prohlásil, co jste navrhoval, že cena je předražená. Zde vidíte e-mail od pana Sitty panu Lukáši Landovi. Čili, z mého pohledu je naprosto skandální, že redaktor veřejnoprávní televize píše scénář, jaksi potenciálnímu svědkovi a vkládá mu do úst prohlášení o předražených jízdenkách, které jsme potom všichni slyšeli. Toto je jenom citace z naší stížnost na Radu pro televizní vysílání, která byla samozřejmě odmítnuta, protože tehdejší předseda si tu reportáž ani jaksi nepřečetl, nebo neprohlédl a rovnou mi odepsal, že: „Vy v té reportáži přece nevystupujete, tak není důvod, aby se tím Rada zabývala, abyste si stěžoval.” Tady je jenom vidět ještě, v jakém duchu postupovala konverzace redaktora Landy a pana Sitty. Vidíte, jak se prostě domlouvali na tom vyznění té reportáže, „poskládejme reportáž tak, aby z toho byl příběh, přál bych si, aby reportáž končila tím, že starší Sitta nabídl.“ Přesně tak on potom postupoval, protože vydal tiskové prohlášení, ve kterém se pasoval do role zachránce Dopravního podniku, který jediný on přišel, že nabízí 50% slevu tak, jak jsem včera hovořil. Samozřejmě ve spise je založená odpověď představenstva Dopravního podniku, kdy mu říká, jak jsem včera citoval, „ano, vážený pane doktore, rádi akceptujeme Vaši nabídku, posíláme vám objednávku, čekáme na Vaši odpověď, odpověď se nedostavila.“ Místo toho zmanipuloval pan redaktor Landa reportáž tak, že z pana Sitty učinil toho, který byl odmítnut, a který nemohl zachránit Dopravní podnik. Čili prosím soud, aby vnímal tady tuto situaci, a mou obavu, že prostě svědek Sitta bude připraven řádně tak, jak se od něho čeká. Předseda senátu: Vzhledem k prohlášení obžalovaného, státního zástupce a obhájce obžalovaného, předseda senátu je za soud povinen dbát, aby nebyl případný svědek přítomen výslechu obžalovaných, a pokud tedy současně není v procesním postavení poškozeného, kde bychom to tu mohli řešit jiným způsobem. Z tohoto důvodu se soud dotázal, zda tento svědek se nachází v jednací síni, a protože bylo zjištěno, že ano, tak bylo požádáno o opuštění jednací síně, což případný svědek Landa učinil. Vzhledem k tomu, že sv. Landa současně pořizuje zvukový záznam, tak účelem tohoto zákonného ustanovení nepochybně je, aby neslyšel projevy, ke kterým eventuálně se bude třeba vyjadřovat, byl požádán i o to, aby jednací síň opustil i s tím nahrávacím zařízením. Pan Landa na výzvu předsedy senátu opouští jednací síň, zároveň se zvukovým zařízením.))

Obě Landovy reportáže byly připraveny a zpracovány účelově, a byly zneužity k soukromým účelům. Z interní emailové komunikace spol. Neograph, která byla provedena jako důkaz během líčení je patrné, že motivem bylo vyřizování osobních antipatií Ing. Vladimíra Sitty zejména vůči Ing. Janků a Ing. Dvořákovi.

Sitta povzbuzuje Landu i dalšími maily:

Buď lobbujte u nich, nebo už E.H. asi nechme, souhlasím. Bylo by hrozně dobře, kdyby se Vám podařilo poskládat reportáž na „zbytek“ příběhu, ať to neusne. Musíme to dobejčit, a bez Vás se mi to jen tak nepodaří.“ (z e-mailové zprávy Sitty Landovi dne 11.11.2011)

Pokud na Vás mám jménem svým i jménem svého otce, pak je to právě teď. Velmi velmi velmi bychom si přáli, aby reportáž končila tím, že Sitta starší nabídl ve svém tiskovém prohlášení primátorovi řešení a téměř 50% cenu za jízdenky. Zakončete prosím reportáž citací dopisu, který včera poslal otec primátorovi viz email dole, že podivné praktiky na DP přetrvávají, a proto není v našich silách dostát svému slibu (z e-mailové zprávy Sitty Landovi dne 9.12.2011)

 
error: Alert: Content selection is disabled!!
Obsah