10. 6. 2023

Dvakrát měř a jednou řež – někteří státní zástupci žijí asi ve skleníku

Zaujal mě případ, který řešil nedávno Okresní soud v Karviné pod sp. zn 4 T 13/2019 – a to především argumentace užitá státní zástupkyní v závěrečné řeči – v rámci něhož byl zproštěn obžaloby dle § 226 písm. b) trestního řádu Rom postavy drobnější, štíhlé, menší výšky (zde je nutno hned úvodem vytknout před závorku, že obžalovaný daný incident nijak nevyprovokoval), který v rámci potyčky dvakrát bodnul otevíracím kapesním nožem útočníka větší až mohutné postavy, vážícího okolo 100 kg a měřícího přes 182 cm, a to do zevní strany levého stehna a vnitřní strany pravého stehna, v čemž obžaloba spatřovala jednak pokus zločinu těžkého ublížení na zdraví podle § 21 odst. 1 a § 145 odst. 1 trestního zákoníku a jednak přečin výtržnictví podle § 358 odst. 1 trestního zákoníku.

Obhajoba dvojího metru

„Nelze se jen spolehnout na odbornou radu, musíte ji také kriticky hodnotit,“ reagoval na nedávném semináři „Zastupitel v právu“ náměstek nejvyššího státního zástupce Jiří Pavlík na dotaz z pléna, zda se mohou komunální politici vyhnout trestnímu stíhání, když se opřou při svém rozhodování o názor znalce. Jak pak vyplynulo z diskuse, měli by také zastupitelé volit nejlépe více znalců a dbát na několik zásad, včetně kontroly zadání.

Miroslav Špadrna: Na odškodnění by měli mít nárok i bezdůvodně stíhaní a jejich rodinní příslušníci

Současná právní úprava obětí nesprávných a nezákonných rozhodnutí orgánů státu je nedostatečná, zastaralá, diskriminační, a málo hájí práva poškozených. Tvrdí to Spolek na podporu nezávislé justice Šalamoun. Ten proto připravil zcela nový návrh zákona o odpovědnosti za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci, který by měl otázku odpovědnosti řešit komplexním přístupem.

Jan Sváček: Státní zástupce by neměl s chabou obžalobou vůbec k soudu chodit

Osoby, kterých se týkají úniky z trestních spisů, by měly vystupovat daleko razantněji, měly by podávat trestní oznámení. Podle zásady legality je navíc státní zástupce povinen stíhat všechny trestné činy, o kterých se dozví. Jestliže se objeví v novinách odposlech, který evidentně unikl nezákonnou cestou ze spisu, neměl by státní zástupce čekat na trestní oznámení, ale měl by sám zahájit úkony trestního řízení v této věci. Pokud tak nečiní, porušuje zákon, říká v rozhovoru pro Českou justici soudce Vrchního soudu v Praze Jan Sváček.

Kauzy jako výsledek hysterie a tlaku ke zneužití práva

V posledních letech evidentně narostly kauzy týkající se korupce a hospodářských trestných činů. Ve veřejnosti a médiích panuje přesvědčení, že je to díky tomu, že byli ze státního zastupitelství odstraněni takzvaní „zametači pod koberec.“ Je to ale skutečně tak, anebo je příčinou narůstající voluntarismus a extenzivnější výklad trestněprávních norem z hlediska trestněprávních orgánů?

 
error: Alert: Content selection is disabled!!