9. 6. 2023

Omluva ministerstva spravedlnosti

“Ministerstvo spravedlnosti se Vám omlouvá za nezákonné trestní stíhání trvající od 16.10.2013 do 1.9.2021 vedené na podkladě nezákonného rozhodnutí o zahájení trestního stíhání vydaného Policií České republiky, Útvarem pro odhalování korupce a finanční kriminality SKPV, pod sp. zn. OKFK-837/TČ-2013 dne 16.10.2013 a následně vedeného Městským soudem v Praze pod sp. zn. 47 T 7/2017 a Vrchním soudem v Praze pod sp. zn. 4 To 12/2020 a sp. zn. 4 To 38/2021 (veřejně známa jako „Kauza jízdenek DP Praha“) a za vzniklou nemajetkovou újmu a za těžko odčinitelné následky, ke kterým v důsledku tohoto nezákonného trestního stíhání došlo ve Vašem osobním, rodinném, profesním a společenském životě, jakož i za poškození dobrého jména, cti, pověsti na veřejnosti a zdraví.”

 
error: Alert: Content selection is disabled!!