2. 6. 2023

Rozhodnutí MS Praha – zamítnutí obnovy řízení Oleo

  • “Shora uvedené informace ve vztahu k obžalovanému Kubiskovi nijak nemění již opakovaně vyslovený názor soudu o jeho roli ve společnosti Peskim.
  • Listiny, na kterých je obžalovaný Kubiska uveden jako osoba přítomná podpisu oprávněných osob, neprokazují, že by měl on sám nějakou výkonnou pravomoc.
  • Pokud tedy státní zástupce dovozuje z těchto listin, že Jaroslav Kubiska měl ve společnosti Peskim pravomoce, které by mu umožňovaly samostatně rozhodovat o tom, odkud a kam budou zaslány finanční prostředky, pak dle názoru soudu to rozhodně z předložených listin nevyplývá.
  • Ba naopak je zřejmé, že obžalovaný Kubiska ve společnosti Peskim byl řadovým finančním analytikem, stejně jako jiní pracovníci např. svědek K. a další, a v rámci této pracovní činnosti mu např. byla zasílána upozornění banky o finančních transakcích. Oprávněnou osobou o čemkoliv rozhodovat v žádném případě nebyl on sám”
 
error: Alert: Content selection is disabled!!